Home

Hvordan har den franske revolusjonen påvirket norge

Napoleonskrigenes påvirkning på Norge - PKOM ASPKOM A

 1. Den franske generalen Jean Baptiste Bernadotte har nå blitt Karl Johan, svensk kronprins. I april og mai gjorde svenskene innfall i Norge i Østfold og i Kongsvinger-traktene. I det store og det hele var kampene forholdsvis jevne, men et par klare tap, spesielt på fronten rundt Kongsvinger som svei for svenskene
 2. En av de utløsende årsakene til den franske revolusjonen var den kritiske økonomiske situasjonen i Frankrike i 1780-årene. Statens økonomiske problemer var delvis forårsaket av alle krigene på 1700-tallet, blant annet de enorme kostnadene ved landets deltakelse i den amerikanske uavhengighetskrigen
 3. Hvorfor begynte den industrielle revolusjon i Storbritannia, og hvordan spredte den seg til andre deler av Europa og verden, særlig fra ca. 1870? Hvilke sosiale endringer førte industrialiseringen med seg, og hvordan påvirket disse endringene de politiske forholdene? Vi ser også på befolkningseksplosjonen i Europa på 1800-tallet
 4. Den amerikanske revolusjonen må sees på som en av grunnene til den franske
 5. Revolusjonen ble også en inspirasjon for bønder fra andre land. De kan tenke, hvis Bøndene i Frankrike kan skape forandring, så klarer vi det og. Ytringsfriheten ble også til p.g.a den Franske revolusjon. Før revolusjonen hadde folket nesten ikke noe makt, og nå er de med på å bestemme

Den danske konge var som hertug av Holstein vasall under den tysk-romerske keiser, men samtidig også - som hertug av Slesvig - vasall under den danske konge, det vil si seg selv. Et slikt inkonsekvent system var ikke usedvanlig i middelalderen, og det ga problemer da den schleswig-holsteinske hertug etter hvert fikk vasaller som hadde len i begge hertugdømmer giljotinen, falløks som ble tatt i bruk under den franske revolusjonen. Falløksen har navn etter legen Joseph-Ignace Gulliotin, men det var ikke han som utviklet giljotinen. Forskjellige varianter hadde vært i bruk i flere hundre år. Jakobinerklubben, en lø

Den franske revolusjon - Store norske leksiko

Bakgrunnen for revolusjonen Ludvig 16. ble kronet til konge av Frankrike i 1774. Han var ved sin innsettelse en populær skikkelse i Frankrike og det er ikke usannsynlig at mange hadde store forhåpninger til ham som konge. Han var en tilhenger av det opplyste enevelde og innførte små glimt av r Opplysningstiden er en epoke i Europas intellektuelle historie der vitenskap, fornuft, frihet, toleranse og framskritt ble innsatt som nye idealer og autoriteter. Opplysningstenkerne argumenterte blant annet for ytringsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, likhet for loven og demokrati. Det var også under opplysningstiden at begrepet om menneskerettigheter oppstod Den franske revolusjonen brukes vanligvis som en betegnelse på de enorme omveltningene i Frankrike på slutten av 1700-tallet. Selve begynnelsen på den franske revolusjonen samfattes ofte med stormingen av fengselet i Paris, Bastillen, den 14. juli 1789, som til den dag i dag er Frankrikes nasjonaldag

Oppgaven kommer også inn på hvordan den demokratiske utviklingen i Norge fra 1814-1850 ble påvirket av de to revolusjonene og av ideene under opplysningstiden • Gjøre rede for årsaker til den franske revolusjonen og de politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle konsekvensene av revolusjonen og Napoleonskrigene. • Gjøre rede for det norske opprøret i 1814 og de politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle konsekvensene av det. • Drøfte hvordan opplysningstidens ideer i realiteten påvirket samfunnsendringene i henholdsvis USA. H3lene: Drøfte hva som førte til den franske og amerikanske revolusjon og på hvilken måte den amerikanske revolusjon påvirket den franske Noen som kan hjelpe? Som vi alle vet var den amerikanske revolusjonen av 1777 et utfall av de høye te-prisene der. Høye avgifter førte til at en kopp te kunne koste en halv månedslønn og til slutt fikk folk nok Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789 - 1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa Hvordan forløp Den franske revolusjon utenfor Paris? Rouen: Skatteinnkreving stoppes. Rouens kommunalkontorer, som blant annet driver inn skatt, blir sommeren 1789 inntatt med makt. Nantes: Fanatikere innleder heksejakt. Nantes er en av de første som slutter seg til opprøret

Norge og Europa fra den franske revolusjon til første

Sammen med de nye tankene til opplysningsfilosofene, førte dette til et krav om medbestemmelse, noe som igjen førte til den franske revolusjon. Denne revolusjonen utløste en storkrig i Europa, med Napoleon i spissen, og denne krigen måtte Danmark-Norge ta stilling til Boken hans Samfunnskontrakten skulle få stor betydning for den senere franske revolusjon. Maktfordeling Baron Charles de Secondat de la Brède et de Montesqieu (1689-1755) var opptatt av hvordan man kunne sikre seg mot at ikke konger og embetsmenn gjorde som de ville på bekostning av det enkelte individs naturgitte rett til liv, frihet og eiendom I Norge dukket den første industrien opp rundt Akerselva ved Kristiania i 1840-årene. Det er likevel vanskelig å si at det er den industrielle revolusjonen i Norge, da industrireisinga her i landet var i startfasen helt fram til 1875. I Kristiania var det Akers Mekaniske Verksted som var først ute i 1841 Opplysningstid og revolusjonar. Den internasjonale situasjonen på 1700-talet var avgjerande for mykje av det som hende på Eidsvoll i 1814. I tida før 1814 var Europa prega av store krigar, revolusjonar og nye idear om politisk fridom og universelle menneskerettar

Hvordan utviklet den industrielle revolusjonen seg og hvordan kommer ideene fra opplysningstiden frem gjennom industrialiseringen? Den franske revolusjonen Den franske revolusjonen varte fra 1789 til 1799, men ideene og årsakene til revolusjonen startet lenge før. Den franske befolkningen hadde økt betraktelig på 1700-tallet Napoleonskrigene: Den franske revolusjon baner vei for Napoleon Utbruddet av den franske revolusjon i 1789 fikk mange og dyptrekkende konsekvenser - én av dem var nesten 25 års ubrutt krig. Først de såkalte revolusjonskrigene, der det nye regimet forsvarte seg mot det meste av Europa, og dernest Napoleonskrigene, som var et gigantisk slagsmål mellom Napoleon og stormaktene

Hvordan har den industrielle revolusjonen påvirket I dette undervisningsopplegget kan du lese om Akerselvas betydning for den industrielle revolusjonen i Norge på 1850-tallet. Se mer → VGS. Krig og hverdagsliv i Oslo 1940-45. Du våkner en morgen og alt er forandret. En fremmed makt har okkupert landet, du kan ikke lenger bevege deg. Men ekspertene er uenige om hvordan bunaden egentlig ble til. Er den som for eksempel uniformene fra den franske revolusjonen i 1789. Det er fordi Norge, har begge rette. Den er påvirket. Drøft hvor demokratisk den norske grunnloven var. Vurder på hvilke måter grunnloven var påvirket av opplysningsfilosofi, den franske og den amerikanske revolusjonen. Demokratiseringsprosesser fra 1814-1913: hvordan ble Norge mer demokratisk? Drøft utfordringer demokratiet møtte i mellomkrigstiden og under andre verdenskrig Under den radikale fasen under den franske revolusjon fra 1792 ble den røde frygerluen, også kalt jakobinerlue, populær blant de mest radikale revolusjonære som et symbol på frihet. føderasjon, statsdannelse som består av flere delstater som har stor grad av selvstyre, men som holdes sammen av en sentralregjering som har gitt makt til delstatene Den Franske revolusjon var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa

Årsaker til den franske revolusjonen - Daria

Den franske forskeren mener at manglende tillit er en av hovedårsakene til den svekkede dialogen som skaper blant annet streikekaos. - Jeg har med stor interesse sett på Harald Eia sitt program Sånn er Norge, som handler om norske tilstander DEN FRANSKE REVOLUSJON - I Frankrike 3 stender. - 1. standen. De geistlige (tilknytta kirken) 100000 - 2. standen. Adelen 400000 - 3. standen. Resten (23,5 mill) og 2. standen hadde privilegier. Disse fikk en gjennom arv. Ett forutsigbart samfunn der det var få muligheter til å klatre på den sosiale stigen frigjøringskampen og den franske revolusjonen til den demokratiske utviklingen i Norge • beskrive viktige trekk ved framveksten av likestilling i Norge, situasjonen i dag og framtidige utfordringer • gjøre greie for framveksten av velferdsstaten og diskutere utfordringer for velferdssystemet i framtiden • sammenligne hvordan politiske. I dag ligger menneskerettighetserklæringen - slik den ble skrevet under den franske revolusjon og fornyet av Forente Nasjoner (FN) i 1948 - til grunn for den vanlige måte å oppfatte menneske og samfunn på. Vi har stadig behov for generelle og almengyldige prinsipper for rett og galt

Den industrielle revolusjon i norge konsekvenser den industrielle revolusjon - Store norske leksiko . Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne Etter den franske revolusjonen ble flere kriger utløst i Europa. Under Napoleon brøt Napoleonskrigene ut fra 1803 til 1815 og dette rammet hele Europa. Hovedfienden til Frankrike var Storbritannia, og Napoleon prøvde å bryte ned økonomien til britene ved å blokkere handelen langs havnene deres (fastlandssperringen) Start studying Samfunnsfag prøve(Franske revolusjon). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Likevel blir den feiret som startpunktet for det norske demokratiet. Hvorfor? Grunnlover i Europa 1789-1814. Den norske grunnloven var blant Europas mest moderne i 1814, men den var bare én av flere typer grunnlover etter den franske revolusjonen i 1789. Hvem fikk stemmerett i 1814? I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa

Konsekvenser av den Franske revolusjon - Gruppe 5 8

Føydalisme - Wikipedi

1814 - hvordan Norge fikk sin egen grunnlov Kapittel 3 og 4 er faktatunge kapitler som det kan være vanskelig for elevene å få oversikt over. Samtidig er intrigene rundt overføringen av Norge til Sverige interessante å se på, både med tanke på virkningene av ideene fra opplysningstida og med tanke på den politiske revolusjonen i Europa 1917 - da Norge var nær revolusjon 6. juni for 100 år siden samlet 40.000 seg i Kristiania i protest mot regjeringen. Blant parolene var «Arbeidere anskaf dere våpen»

Den franske revolusjonen var imidlertid i første rekke nettopp fransk, og det var først under Napoleons herredømme og europeiske imperium fra 1799 til 1814/15 at de virkelig store omveltningene fant sted i Europa. I dette emnet ser vi på hvordan Napoleons imperium og kriger preget Norden og Europa Skrevet av Nora Hjelde El Mofty Språk er mye forskjellig. Først og fremst er det et viktig hjelpemiddel for kommunikasjon. Men språk handler også om identitet og bakgrunn. I denne oppgaven fokuserer jeg mest på innvandring, norsk språk og status Kort om hvordan opplysningstidens ideer påvirket revolusjoner, og hvordan revolusjonene påvirket ideene. Skip 3/5 - Den franske revolusjonen - Duration: 14:56. profnick 56,284 views. 14. Norge er et av verdens rikeste land, har har en av Det er ikke mulig å tegne en ferdig modell av hvordan et Store norske leksikon regner opp den franske revolusjonen i 1789, den. Hvordan påvirket folkevandringen europa. Årsaken til disse folkevandringene er dels klimatiske, dels sosiale. De forhistoriske mennesker måtte flykte for fremrykningen av isen i istiden på den nordlige halvkule, og da den rykket tilbake under avsmeltingen, fulgte de etter for å kunne leve under de samme livsvilkår

Den amerikanske revolusjonen var sammen med den franske revolusjonen en av to blodige revolusjoner i Europa på 1700- tallet. Revolusjonen startet med at de tretten koloniene, som var 13 britiske kolonier i Nord-Amerika, som ble styrt uavhengig av hverandre, klarte tilslutt i 1783 å bli uavhengige fra det britiske imperiet, med god hjelp av Frankrike, som senere ble en medvirkende årsak til. Jeg kan fortelle om bakgrunnen for den franske revolusjon. Jeg kan beskrive hvordan den franske revolusjon har påvirket utvikling av det norske demokratiet og andre demokratier. Jeg kan forklare hva maktfordelingsprinsippet og rettstat er Revolusjoner har kommet og gått gjennom historien, Som monarkist var han motstander av den franske revolusjonen og mente den ville føre til barbari. Også filosofen Edmund Burke var dypt mistenksom til revolusjonen i Frankrike. Revolusjon i Norge. 23. august 2012

Den franske revolusjon tidslinje. Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789-1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa Staten er nøytral overfor rase, religion og kulturell bakgrunn. Viktig del av den franske revolusjonen. Etnonasjonalisme: form for nasjonalisme som legger vekt på at nasjonen og staten består av mennesker med felles kultur, historie og språk. Knyttes gjerne til den tyske filosofen Johann Gotfried Herder (1744-1803)

Historie vg 2 og 3: 8: Opplysningstid og revolusjone

Velferdskomiteen Komite som ledet den blodigste fasen av revolusjonen Kompetansemål drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-talle Vi har tidligere i denne bloggen snakket om opplysningsfilosofene, og deres rolle i blant annet denne franske revolusjon. Men hva var deres rolle i den amerikanske revolusjonen? Dette er noe av det vi skal se mer på i dette innlegget, i tillegg til at vi skal se på den amerikanske revolusjon og dets hovedtrekk Polsk statsborger har fått asyl i Norge. En pioner innen den franske feminismen, i lys av de store endringene som fulgte i kjølvannet av den meksikanske revolusjonen Den vekket min interesse for den franske revolusjon, den amerikanske uavhengighetskampen og hvordan ideologiske retninger oppstod. Jeg ser ikke bort fra at dèt igjen har påvirket mitt ideologiske grunnsyn som liberalist 4 tallet.2 I skolen fokuseres det på den franske revolusjonen som den viktigste og mest relevante samfunnsomveltningen i perioden. Den haitiske revolusjonen var også en viktig historisk hendelse og opprøret på Saint-Domingue og friheten de tidligere slavene vant har spilt en sto

Historie Eksamen! HJELP - Historie - Diskusjon

Oversettelse for 'revolusjon' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis Den ærerike revolusjon (engelsk The Glorious Revolution) refererer til avsettelsen av den katolske kong Jakob II av England og innsettelsen av protestantene Vilhelm III og Maria II i 1688.Den har også blitt kalt Den ublodige revolusjonen, hvilket ikke er helt nøyaktig.Mange. Noen av dem som har teoretisert mest rundt hva en revolusjon bør være, har også jobbet mest for å sette dem ut i live, som Vladimir Lenin og Lev Trotskij i Russland. I Algeries hovedstad Alger var det 1. november demonstrasjoner mot landets regjerende elite av gamle menn, som har sittet med makten helt siden de selv for snart 70 år siden vant den revolusjonære kampen mot den franske. Lav Kunne si noe om hva som ligger i begrepet den industrielle revolusjon og gi eksempler på endringer som kom som følge av denne. 2, 1 7. gjøre greie for ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følger dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norge «Tidlig nytid» forstås i dette seminaret som det meget viktige historiske tidsavsnittet mellom reformasjonen (1527-) opp til den franske revolusjonen (1789) og Wienerkongressen (1814). Seminaret tilnærmer seg perioden fra to sider: et allmenhistorisk perspektiv, og et musikkhistorisk perspektiv Den franske revolusjonen fra 1789 til 1799 kom som et oppgjør med det gamle samfunnet (l'ancien regime). Den amerikanske revolusjonen, fra ca. 1775 til 1783, bar mer preg av å være en løsrivelse fra Europa og gamle politiske løsninger Opplysningstidens politiske ideer slo ut i full blomst i den amerikanske og den franske revolusjonen

Kristendommens betydning for Norge - Religion, filosofi og

Historie Vg2 og Vg3 - Opplysningstidens idégrunnlag og

Hvordan påvirket den franske revolusjon europa, den

 1. Fransk filosofi og åndsliv har satt dype spor i europeisk historie. Vårt kontinent hadde sett annerledes ut uten den franske revolusjonen og menneskerettighetserklæringen. Fransk litteratur og kultur har en høy stjerne verden over. Vi spør oss likevel hvordan situasjonen er for fransk tenknings innflytelse i Norge
 2. Norge i vekst 1500-1800. 5. Opplysningstid og revolusjoner . 6. Den franske revolusjon. Bruk nettressursen under og svar på spørsmålene. Oppgave. Hvordan forklares bakgrunnen for utbruddet av revolusjonen i 1789 på nettstedet Skoletorget
 3. DEN FRANSKE REVOLUSJONEN. Stender- og privilegiesamfunnet. Fram til den franske revolusjon i 1789 var den franske befolkningen delt inn i tre stender. En stand er et sosialt lag av mennesker som er klart utskilt i samfunnet ved at alle som hører til den etter loven, har bestemte rettigheter og plikter

Den franske revolusjon kom som et sjokk på samtiden. Frankrike, det solide eneveldet som var selve symbolet på stabilitet og tradisjon, var plutselig i fullstendig oppløsning. Hvordan var det mulig? Mange snakket om et komplott utenfra Disse verdiene er sterkt preget av den amerikanske uavhengighetserklæringen, som ig jen påvirket den franske menneskerettighetserklæringen under revolusjonen. På toppen av Oslo - på høyden ved Frognerseteren - godt synlig fra byen og områder rundt, vil fem lysende konstruksjoner av «gull» symbolisere de fem krigsårenes kamp for frihet og demokrati

2. 2- Hvilke ideologier stod mot hverandre de første tiårene etter den franske revolusjonen? Radikalene (?) mot konservativismen 3. 3. Hva mente Edmund Burke om samfunnet? Bruke mente samfunnet burde forandre seg gradvis. Statsmakten burde være sterk nok til å holde orden i samfunnet 4. Hva gikk den økonomiske liberalismen ut på? 5 Og den teknologien vi har tilgjengelig i dag er 300 ganger mer kraftfull enn ved den industrielle revolusjon. Det betyr at det politiske og økonomiske systemet nå utsettes for en kraft som er 3000 ganger sterkere enn den industrielle revolusjon Kvinners rolle i den franske revolusjonen blir ofte oversett Den tredje gruppen, den som har lagt vekt på en kombinasjon mellom to forskjellige forklaringer, mener jeg har hatt størst innflytelse på framstillingen av Norge og 1814. Kristian Fredrik ville gjerne bli eneveldig konge over Norge og søkte derfor støtte hos embetsmenn og forretningsmenn som viste mye om opplysningsfilosofenes skrifter

Video: Hvorfor var den franske revolusjon så viktig? - Historie

Men den franske revolusjonen og oppgangen til Napoleon, så vel som reaksjonene fra de andre nasjonene endret nasjonalismeens natur. Den russiske litteraturen de fleste likte i dag, ble også påvirket av russisk nasjonalisme etter Napoleons invasjon av Russland Så har vi da den franske revolusjonen som kom som følge av nye ideer om frihet, likhet og broderskap. I Frankrike var det store sosiale forskjeller. Noen var ekstrem fattige, mens andre levde et liv i luksus nær kongefamilien i Versailles. Så var det også tredjestanden, som besto av 98 prosent av folket. Her var det mange bønder En avtale ble undertegnet den 14. august. Mossekonvensjonen besto av to avtaledokumenter, en våpenhvileavtale og en politisk konvensjon om hvordan en union mellom Norge og Sverige skulle inngås. Den svenske kongen anerkjente den norske grunnloven, under forutsetning av at den ble tilpasset en union med Sverige Opplysningstid og samfunnsendring Emnet tar sikte på å gi en innføring i opplysningstiden, og hvordan samfunnsomveltninger som den franske og den amerikanske revolusjonen ble påvirket og påvirket opplysningstidens ideer o Etter den franske revolusjonen ble det slutt på Stendersamfunn. Men det ble krig med store deler av Europa, ny grunnlov og politisk utvikling. Den ga inspirasjon om hvordan land kan ha et rettferdig samfunn. Uten den franske revolusjonen hadde nok ikke Norge blitt styrt på den måten det blir styrt i dag

Den franske revolusjon og napoleonskrigen

 1. Napoleon Bonaparte var en stor militær leder i Frankrike på tidspunktet for den franske revolusjonen. Han fikk mer makt og til slutt ble keiser av franskmennene
 2. st en 5er: Les igjennom kildene på s. 91-92
 3. Når landskapet har blitt endret helt eller delvis av mennesker, kaller vi det et kulturlandskap. Det kan være endret for å dyrke mat, for å bo og komme seg fram. Dette er tidlige endringer mennesker har gjort. Med den industrielle revolusjonen skyter disse endringene virkelig fart. Gruvedrift, transport, bygging av industri og framveksten.
 4. Har hørt om kontinentalplate gjere greie for idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følgjer dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg . diskutere hvordan Norge hadde vært hvis dette ikke hadde skjedd

dialogduker_kap7 Norge i dansketida dialogduker_kap8 Den franske revolusjon dialogduker_kap8_b Den franske revolusjon dialogduker_kap8_c Den amerikanske revolusjon dialogduker_kap8_d Den industrielle revolusjon dialogduker_kap9 Nasjonsbygging og vekst dialogduker_kap9_b 1884-1905 dialogduker_kap10 Imperialismen dialogduker_kap11 Første verdenskri Den sittende regjering er i ferd med å skape en moderne norsk versjon av Den franske revolusjon i 1792. Dette er tre eksempler på maktmenneskers overgrep og overformynderi overfor vanlige mennesker i gode, gamle og trygge Norge! Ingen skal undre seg om folket snart synes at nok er nok, og stiller seg på barrikadene Norge hadde indre selvstyre, og Stortinget vedtok Norges lover og bestemte hvordan statsinntektene skulle brukes. Dog var Norge uten tvil den underlegne parten i unioen, da landet tross alt ble tvunget inn i den med makt, samt at svenskene styrte utenrikspolitikken Den franske kongen Louis XIV har lenge blitt sett på som «erketypen» som andre europeiske fyrster strebet etter å brukt av intellektuelle under Den franske revolusjonen for å beskrive kongemakten før rikspolitikken og hvordan den danske statsmakten forholdt seg til andre land

opplysningstiden - Store norske leksiko

 1. Norge hadde en rekke nasjonalromantiske billedkunstnere, I kjølvannet av den franske revolusjon i 1789 kommer industrialiseringen og liberalismen. For eksempel skriver filosofen J.G. Herder om hvordan forskjellige kulturer har en syklus som går gjennom barndom, ungdom,.
 2. 2.10.4 Norge og første verdenskrig Norge deltok ikke i selve krigføringen, men ble likevel påvirket av krigen. a) Norge erklærte seg som nøytralt land i krigen
 3. Unike Fakta om den industrielle revolusjon Når folk tenker på arven fra den industrielle revolusjon, barnearbeid lover og fremveksten av middelklassen vanligvis kommer til hjernen. Den industrielle revolusjon påvirket endring på flere områder enn disse. Fra litteratur til borgerkrig, den ind
 4. Kongen har all makt, innstiftet av Gud selv. Filmen skildrer tiden rett før den franske revolusjonen i 1789, som skapte en stor samfunnsomveltning i Europa - som førte til et nytt syn på menneskeverdet og nye styresett som ble forgjengerne til den europeiske, demokratiske modellen med flerpartistyre og folkelig medbestemmelsesrett
 5. KOSMOS 8 Geografi: Verdensrommet, solsystemet, globus og kart, jordas indre krefter, forvitring og erosjon, luftlaget rundt oss, vær, vind og vann, natur og samfunn på kollisjonskurs, klimasoner og planteliv, verdensdelene. Historie: Opplysningstida, den amerikanske revolusjonen, den franske revolusjonen, Napoleon og napoleonskrigene, grunnloven i 1814, den industrielle revolusjonen
 6. Finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og diskutere hvordan samfunnet kunne ha vært dersom disse hendelsene hadde utvikla seg annerledes Kjennetegn på måloppnåelse: Kunne trekke frem demokratiske grunntanker fra den den amerikanske uavhengighetserklæringen franske revolusjonen og den franske

Den franske revolusjonen - Daria

 1. finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og diskutere hvordan samfunnet kunne ha blitt gjøre rede for ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen, fordommer og rasisme og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirket, og hvordan den enkelte og samfunnet.
 2. I perioden av den industrielle revolusjon, de dødelighet i Storbritannia begynte å falle, og folk begynte å leve lenger. Dette kan være overraskende gitt at de nylig overfylt byene var florerer for sykdom og sykdom, med en urban dødeligheten høyere enn på landsbygda, men generelle helsemessige forbedringer og et bedre kosthold (fra økt matproduksjon og lønn til å kjøpe den) oppveie det
 3. Statistikeren Edward Tufte har sagt at den «sannsynligvis er viser hvordan Napoleon i 1812 krysset elven Niemen ved Institutt for Napoleon og den franske revolusjonen ved.

Den industrielle revolusjonen er den største omveltningen i menneskehetens historie siden jordbruksrevolusjonen ble innledet 10 000 år tidligere. Omveltningen startet i Storbritannia på slutten av 1700-tallet og spredte seg fra omkring 1850 til andre land i Europa og til Nord-Amerika. Seinere har et flertall av landene • Konsekvensene den industrielle revolusjonen hadde for menneskene i samfunnet. Både positive og negative konsekvenser. • En forklaring med begrunnelser og eksempler på hvordan den. drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunne Det er enkelt å falle for fristelsen til å tro at den historiske utviklingen siden den franske revolusjonen automatisk peker i den retningen, og at demokratiets triumf var uunngåelig. Slik er det ikke, mener Ottosen. - Det moderne demokratiet og den frie og fulle offentligheten var generelt sett ikke et ideal før mot slutten av 1800-tallet

 • Wasting light.
 • Brysthulen latin.
 • Feng shui dekoration schlafzimmer.
 • Teglstein fliser.
 • Robert capa photos.
 • Nikki beach koh samui.
 • Chinatown sandvika anmeldelse.
 • Hamburgerei eins preise.
 • Kinder pneumologie berlin lichtenberg.
 • Usbekistan religion.
 • Allgemeine verwaltungsvorschrift zum waffengesetz 2017.
 • Flugbörse friedrichshafen.
 • Vinderen dansestudio sommerskole.
 • Mikrofiber kortholder til mobil.
 • Tørt klima.
 • Gothenburg music scene.
 • Papillom mund.
 • Hippocampus hukommelse.
 • Dggg leitlinien.
 • Halvarsson ski.
 • Ü30 party husum.
 • Best games pc.
 • Mekonomen tromsø nansenplass.
 • Juarez mexico murders.
 • Hobbybutikk majorstuen.
 • Olylust facebook.
 • Staalehuset.
 • Miljøvennlig oppvarming av hus.
 • Mole mexico.
 • Gemma arterton bond.
 • Sømna kommune ledige stillinger.
 • Endocytose.
 • Skorpion mann steinbock frau.
 • Weber model.
 • Leuke namen voor een blog.
 • Dromen over kleur roze.
 • Hvor mye veier en blåhval.
 • Tostegshypotesen.
 • Således at komma.
 • Eberspacher dieselvarmer starter ikke.
 • Spätabtreibung überlebt.