Home

Breerosjon

Breerosjon - Wikipedi

 1. Breerosjon eller abrasjon er nedknusing og oppmaling av bergarter under en isbre gjennom frostforvitring og plukking.. Under breens bevegelse vil temperaturen under breen svinge rundt frysepunktet, og vann vil trenge ned i sprekker i fjellet. Når dette vannet fryser, vil steinbiter sprenges løs ved frostforvitring.Steinene fryser fast på undersiden av isbreen og føres videre med isen
 2. Breerosjon er 10 bokstaver langt og inneholder 4 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp breerosjon i ordboka
 3. Erosjon er nedsliting av landflaten ved naturlige prosesser. Erosjon omfatter alle geologiske prosesser hvorved materiale på jordoverflaten løsner, oppløses og forflyttes fra ett sted til et annet ved rennende vann, havstrømmer, vind og isbreer. Energien til denne nedbrytningen av jordoverflaten kommer fra solstrålingen, og hadde det ikke vært for de samtidige byggende, indre geologiske.
 4. Kryssordkongen fant 1 mulige svar til kryssordhintet breerosjon. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n
 5. Breerosjon. Desto raskere breen beveger seg, desto sterkere eroderer den. Frostforvitring - Temperaturen under breen svinger omkring frysepunktet. Vann trenger ned i sprekker i fjellet og fryser til is. Deretter sprenger den løs små og store steiner. Plukking - Steinene fryser fast på undersiden av breen og føres videre med isen
 6. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search. Content
 7. Erosjon (latin erosio, «avgnaging») er den stadige avgnagingen, bortslitingen og nedbrytingen som foregår på jordoverflaten.Det vil si når ytre geologiske krefter, som for eksempel elver, isbreer, rennende vann, vind eller bølger, drar med seg og gnager av steinpartikler og forflytter materiale fra ett sted på jordoverflata til et annet.Man snakker ofte om elveerosjon, breerosjon.

-Breerosjon: skuring og plukking -Alpine landformer -U-daler, fjorder og fjordsjøer -Morenejord -Israndavsetninger -Marin grense og ravineterreng -Skred og ras -Leire og leirskred -Stein og fjellskred -Leon-ulykkene 1905 OG 1936 -Ustabile fjellsider Lærers kommentar: En god og fyldig oppgave om ytre krefter og landformer Start studying Ytre krefter og landformer. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Hvordan kan vi påstå at fjordene våre er et resultat av både elveerosjon og breerosjon? Lag en liste over de viktigste landformene som finnes langs et typisk vestlandsk dal- og fjordlandskap og gi en kort forklaring på hvorledes de ulike landformene har blitt dannet En fjord er samme slags landform som en U-dal (les under), men her har breen gravd så dypt at havet kunne trenge inn etter breen forsvant. Det er bare fjorder i de områdene av verden som har vært utsatt for iserosjon. Det er i Sognefjorden og den delen av landskapet rundt som er mest preget av breerosjon hva er breerosjon. Hmm. Jeg aner ikke! :-) Legger meg flat å tilstår :-D Dette er da dagens sjette innlegg. aner egentli ikke hva jeg skal skrive om..

Synonym til BREEROSJON i kryssord - Kryssordbok

Start studying Geografi kapittel 3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside Amund Theodor Helland var en enfant terrible innen norsk vitenskapelig debatt, men han fremmet nye ideer om breerosjon som siden er blitt allemannseie, og han favnet over geologifaget i hele dets bredde og langt utenfor. Dertil var han en journalistisk begavelse, en allsidig formidler og en kunnskapssanker, som har reist seg ruvende faglitterære monumenter Fundamentet til den berggrunn og storskala landskap som vi ser i dag ble lagt under den kaledonske fjellkjededannelsen som foregikk for drøyt 400 millioner år siden under den geologiske epoken paleozoikum. Den kaledonske fjellkjeden ble skjøvet opp og de typiske skyvedekkebergarterne ble dannet. Fordi de forskjellige bergartene har ulik motstandsdyktighet mot erosjon, kan vi i dag ofte se.

Vi fant 51 synonymer til EROSJON. erosjon består av 3 vokaler og 4 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Lars Erikstad Norsk institutt for naturforskning (NINA) Rune Halvorsen Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Asbjørn Moen Seksjon for naturhistori Skuringsstriper 8.-10. trinn. Spor av is i stein. Innefrosset stein på undersiden av isbreen skurte og slet ned berggrunnen ettersom isen beveget seg Opplevelsen av rent rennende vann er i dag truet av både utbygginger og forurensing. I dag er rundt 70 prosent av de største vassdragene i Norge berørt av kraftutbygging, og det samme gjelder for våre største laksevassdrag.Sterk regulering grunnet vannkraftproduksjon kan gjøre at det blir mindre vann i elvene, noe som forringer friluftsopplevelsen

erosjon - Store norske leksiko

Breerosjon: Det blir danna forskjellige landformer ved breerosjon, desse formene kjem av skuring og plukking : Skuring: fastfrosen stein i breen blir nytta som slipemiddel på underlaget, der forskjellige størrelsar dannar forskjellige landformer. Trykket på steinen under breen varierer ut i frå kor mykje is det er over den Erosjon er den stadige avgnagingen, bortslitingen og nedbrytingen som foregår på jordoverflaten. Det vil si når ytre geologiske krefter, som for eksempel elver, isbreer, rennende vann, vind eller bølger, drar med seg og gnager av steinpartikler og forflytter materiale fra ett sted på jordoverflata til et annet. Man snakker ofte om elveerosjon, breerosjon, vinderosjon og bølgeerosjon Breerosjon. En isbre er en masse av snø og is i bevegelse. Under løsmassene i isen vil det foregå forskjellige former for erosjon. Vi skiller mellom skuring og plukking. Skuring: Når isbreen vokser, graver den seg ned i jordskorpen og tar med seg steiner, grus og sand på veien De to prosessene som er diskutert i artikkelen er vann-erosjon (i form av store elver, en 'fluvial' prosess), og bre-erosjon. Det er allment akseptert at begge prosessene var involvert i dannelsen av fjordene, men diskusjonene har dreid seg om i hvor stor grad hver enkelt prosess har bidratt. Fig 2

Frank Cornfield/ Thinkstock/ Getty Images. Det bestandige Her menes det varige, det som ikke forandrer seg.. Erosjon Den stadige avgnagingen, bortslitingen og nedbrytingen som skjer på jordoverflaten: elveerosjon, breerosjon, vinderosjon og bølgeerosjon.. Forgjengelig Det som ikke er varig, det som blir borte, som tar slutt eller dør.. Hengende dal Sidedal som ender oppe i siden av den. Behov for synonymer til EROSJON for å løse et kryssord? Erosjon har 43 treff. Her får du hjelpen du trenger og med vår smarte kryssordhjelper går søket lekende lett Min Forcast video som gir et lite og bra sammendrag av isbree breerosjon. Hele sannheten er ennå ikke kjent! Studér bildene stereoskopisk og svar på følgende spørmal: a) Merk av på figur 4 hvor høyt havet kan ha stått tidligere. Som kriterier for din tolkning kan du bruke følgende momenter: i) hulen i Torghatten er dannet ved haverosjon, ii Heftet fortel om den siste istidperioden, brear og breerosjon, brelandskap og avsmelting etter siste istid. Klassesett sponses av Norsk Bremuseum. Oppgåver Nedlasting, fasit kan sendast på e-post. 10 opne spørsmål om ismannen Ötzi (for barneskulen)

Breerosjon - kryssordkongen

Breerosjon: Det blir danna forskjellige landformer ved breerosjon, desse formene kjem av skuring og plukking : Skuring: fastfrosen stein i breen blir nytta som slipemiddel på underlaget, der forskjellige størrelsar dannar forskjellige landformer ivas 2020-09-22 11:02:51. Schives 29. Kan noen hjelpe med 'prøve i nord' har de siste 4 bokst. H øverst 1. Linje vannrett, 3 in

Landformene - Daria

Breerosjon er blant de mest intense erosjonsprosessene i norske vassdrag. De store isbreene setter ofte et dominerende preg på vassdragene. Sedimentene fra breerosjon frigjø-res ved smelteprosesser langs bresålen og sedimenttrans-porten i breelvene kan være stor under de årviss YTRE KREFTER - Ødelegger det indre krefter har bygd opp - Ytre krefter er vann, vind, isbre, elver, vær og gravitasjonskraften MEKANISK FORVITRING 1. Frostforvitring - vann utvider seg når det fryser, ca. 10% - når vannet fryser i sprekker i berget vil berget etter hvert sprekke opp 2

breerosjon - Wiktionar

 1. Liste over begreper og nøkkelord innenfor tema isbreer i Geografi. Forklarer blant annet ulike typer breer, erosjon, morener, istider, landformer og jordarter
 2. Sjunkhatten nasjonalpark er et stort, sammenhengende og tilnærmet urørt fjellområde med omkransende fjordsystemer. Landskapet er preget av breerosjon med både spisse topper og avrundete fjell, bratte fjellsider, dalbotner og morener. Området er rikt på elver og vann, hvorav viltre fjellelver særpreger landskapet
 3. Breerosjon: Under isbreer foregår det forskjellig former for erosjon. De skilles mellom skuring og plukking. Skuring: Når isbreen vokser tar den med seg sand og grus, Noe av denne massen fryser fast og breen fremstår nærmest som et slipepapir på landskapet
 4. Breerosjon danner U-daler, fjorder og botner og skaper alpint landskap. Elver eroderer V-daler og avsetter elvedeltaer. Strandformer dannes av bølger. Forstår vi prosessene, forstår vi også landskapet. Landskap og klima Landskap og bergrunnen Landskap.
 5. De fleste av våre innsjøer ble formet ved breerosjon under en eller flere av istidene. Vi har botn- og fjordsjøer, samt sjøer demmet opp av løsmasseavsetninger, som morener og skred. Fjellsjøer på viddene er stort sett mye grunnere enn sjøene i dalene og på lavlandet

Erosjon - Wikipedi

 1. Å breerosjon er nemlig at stein henger fast i isen og eroderer (drar/ plukker) opp bakken, for is alene kan ikke ødelegge bakken. Å vi kan dele breerosjon inn i 2 typer. Skuring Skurring skjer ved at steiner i alle størrelser er fastfryste til isbreen, og virker som skure eller slipesteiner for isbreen
 2. Erosjon (latin erosio, «avgnaging») er den stadige avgnagingen, bortslitingen og nedbrytingen som foregår på jordoverflaten.Det vil si når ytre geologiske krefter, som for eksempel elver, isbreer, rennende vann, vind eller bølger, drar med seg og gnager av steinpartikler og forflytter materiale fra ett sted på jordoverflata til et annet.Man snakker ofte om elveerosjon, breerosjon
 3. En fjord er laget av en isbre ved såkalt breerosjon. Altså finnes det kun fjorder der det tidligere har vært en isbre. Fjorder er en u-formet dal som havet har inntatt. En fjord er altså en dyp smal hav- eller innsjørenne. Stedet der fjorden går ut i havet kalles for munning
 4. Landskapet er preget av breerosjon med både spisse topper og avrundete fjell, bratte fjellsider, dalbotner og morener. Området er rikt på elver og vann, hvorav viltre fjellelver særpreger landskapet. Området har store og varierte landskavaliteter. Nasjonalparken ligger i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner

Breerosjon, ikke sprekker. Også når det gjaldt breerosjonen, stilte Helland seg i opposisjon til de rådende teoriene. Norske geologer, med professor Theodor Kjerulf i spissen, hadde oppfattet fjordene og dalene som sprekker i landmassen, mens Helland viste at de var gravd ut først med rennende vann og siden av isbre. Ettertiden har gitt ham. I sør er feltet dominert av breen Blåskavlen. Berggrunnen består av grunnfjell med anorthositt og gneis samt fyllitt. Oppe på fjellpartiet er elvene til dels sterkt forgreinet med flere små og mellomstore vann. Erdalen er tydelig preget av breerosjon

Norwegian Bokmål: ·erosion··erosion Definition from Wiktionary, the free dictionar Disse ble i hovedsak utformet fra breerosjon gjennom 40-50 istider i kvartærtiden; denne breerosjonen fortsatte i spor som allerede var definert av eldre elvedaler. Fjellet som landskapet er blitt utformet i, er hovedsakelig knadd og omdannet under Den kaledonske fjellkjedefoldningen for vel 400 millioner år siden Nedskåret i kontinentalsokkel og strandflate og et resultat av konsentrert breerosjon under istidene. Fjord. Overfordypede erosjonsformer som skjærer seg inn i landet, og som avsluttes av en terskel. Dyphavsslette. Starter ved foten av kontinentalskråningen og omfatter alle dyphavsområder med lavt relieff. Kontinentalsokkelslette

Ytre krefter og Landformer - Studienett

 1. >1-2 Ma med heving og breerosjon (botnbreer) Gamle havnivå (flate fjelltopper) Stordalen -Isbrehistorie i et nøtteskall Botndal med endemorene Endemorene Meahccivággi. Stordal-strand •Bre-terskel •Botndal •Kløfter •Gamle breelveløp •Skred •Fossefall Stordalsfossen
 2. Oversettelse av erosjon til bokmål i nynorsk-bokmål ordbok - Flest oversettelser, helt gratis
 3. utes
 4. get av breerosjon med både spisse topper og avrundede fjell, bratte fjellsider, dalbotner, more-ner og den mer åpne Fridalen. Konsekvenser av 0-alternativet Virkningen av 0-alternativet vil si at Forsvaret og annen operativ- og øvingsvirksomhet kan fort-satt benytte området slik de gjør i dag
 5. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Side 4 av 4 c) Hvordan!dannesisbreer?! d) Forklarhvordan!breerosjon!foregår,!og!nevn!hvilke!materialtyper!somdannes
 6. KVA ER BREEROSJON? Skuring - er at steinar som er fastfrysne til bresolen og skurar eller sliper underlaget. Dess tjukkare bre dess større er erosjonskrafta. Plukking - er at vatn som har har ein temperatur nær frysepunktet ved botnen av isbreen. Dette kan føre til frostsprengning
 7. st_ tre, men fint med flere. Og, på det bildet under, er det en V-dal eller en canyon? Kanskje begge deler? Håper noen kan svare fort på dette

I oppgave 1 må du vel bare begynne med skråstillingen av landblokken for 50 millioner år siden, og så beskrive vekslingen mellom elveerosjon og breerosjon i siste istidsperiode, altså de siste 2-3 millioner år. Fjorder er jo druknede daler, så det er jo strengt tatt bare én landform du skal forklare Vekslingen mellom elveerosjon og breerosjon har vært noe av det viktigste. Norges berggrunn på land faller geologisk i fire hoveddeler: det. Fra gårdsbruk på Østlandet renner det årlig vekk tusenvis av kubikkmeter jord med regnvannet Høye fjell med bratte stup og spisse topper er resultatet av breerosjon, mesteparten av formasjonene i fjellene er skapt av isbreer under istiden. Alpine landformer er derfor kort sagt formasjonene som stod igjen etter breerosjonen. formasjonene som stod igjen etter breerosjonen. 20. Forklar hvordan en tind dannes av breerosjon med spisse topper og avrunda fjell, dalbotner og morener. Området er rikt på elver og vatn, der viltre fjellelver særpreger landskapet. Området har store og varierte landskavaliteter av høy nasjonal verdi. Her finner man ett av de største gjenværende områdene i Nordland med få tekniske inngrep Universitetets kjernevirksomhet er forskning, undervisning og formidling. For å gjennomføre disse nasjonale oppgavene er mange tusen mennesker i aktivitet hele uken. Menneskene har vært universitetets viktigste ressurs helt siden grunnleggelsen i 1811. Her blir du kjent med noen av dem

preget breerosjon. Vassdraget inneholder de vanlige avsetnin- ger en finner i indre deler av Vestlandet. Mest framtredende er de mange brerandavsetnin- gene fra isavsmeltingsperioden. Disse gir en god dokumentasjon på isavsmeltingen som her ble avbrutt av flere breframrykk Boka forteller hvordan Norges landskap har blitt til, og tar for seg norges geologiske historie, landformer og landskapstyper, innsjøer, myrer, breer, mineraler, bergarter, jord, olje og gass. Boka kan brukes som innføringsbok for studenter ved høgsk.. lert ved breerosjon. Særlig hoveddalen har tydelige breeroderte trekk som U -formet tverr- profil, terskel- og trauformer i lengderetnin- gen. og hengende sidedaler. Utenfor hoved- dalføret forekommer breeroderte former Som basseng og botner. Hoveddalen er sterkt heng- ende til Lustrafjorden. Forbindelsesdalen ned til fjorden har et trinnvis. Kryssordkongen fant 9 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet erosjon. Kryssord. Kryssord er et spill som normalt har en firkantet eller rektangulær form med et rutenett av hvite og svarte ruter Geografi, Vg1, Kap 1-

Her kan man enkelt følge både kalvingen fra isbreen, og se breerosjon på nært hold. Om man ønsker det kan man også bli med på brevandring på Svartisen. Les, og få svar på spørsmålene som besøkende har i boka SVARTISEN. Nord-norge, arctic, nordland, helgeland, salten, meløy, svartisen Landskapet er alpint med fjell på opp til ca 900 m o.h. Det trange dalføret er preget av breerosjon og har en slak gradient i nedre del av løpet. Fjellområdene har lite løsmasser men det er en del moreneavsetninger i dalføret. I tillegg er det vidstrakte myrkompleks i den flate dalbunnen Landformgruppa erosjonsformer knyttet til breer omfatter i alt 12 breskapte landformenheter som spenner fra de største dal- og fjordsystemene (U-dal, fjord-dal, hengende dal, dal-ende, dalklype) til små landformer som skuringsstriper på breskurt berg og P-form, rundsva og bruddform. Botn og tind er store landformer som er formet av breer, og som er karakteristiske for grovkupert ås- og.

Stikkord for glasiale daler er dalender, overfordypninger og terskler i lengdeprofilet, og U-form, dalskuldre, dalhyller og hengende daler i tverrprofilet. De glasiale dalene/fjordene er resultat av intens breerosjon; som følge av at store brestrømmer har vært kanalisert ut i gjennom tidligere etablerte tertiære elvedaler. Alpin. e former. St fjernet ved breerosjon; 5000 km3 og at breene var virksomme i 1 million år i kvartærtiden vil det si at det er fjernet 400 m eller at nedtæringen har vært 40 cm/1000 år eller 0,4 mm/år. Endringer over tid Geologisk tid Historisk tid (Menneskets tid) 1.. Lars Fløtras forelesninge

Landskapet er preget av breerosjon med både spisse topper og avrundete fjell, morener og den åpne Fridalen (i øvre Valnesfjord). Landhevingen har etterlatt tydelige merker i terrenget som strandlinjer og terrasser. Området er rikt på elver og vatn Landformer knyttet til kystprosesser (3KP) omfatter fem landformenheter, hvorav to markerer havnivåer og de tre øvrige er distinkte landformer skapt av bølgeerosjon Fallet gav elvane kraft til å skjera ned tronge dalar langs forkastingar og sprekker i berggrunnen, dalar som syner lite teikn på breerosjon. Mest kjent er kanskje Tokagjelet, men også Mundheimsdalen i Mundheim, Strandadalen og Engjadalen i Strandebarm, Fitjadalen og Laupsadalen i Øystese og Roaldsdalen ovanfor Ålvik er slike dalar breerosjon. skuring. plukking. alpine landformer. U-daler, fjorder og fjordsjøer. vestlandet og nord-norge - lange fjorder og korte daler. østlandet - fjordsjøer og lange daler. Løsmasseformer fra isavsmeltingstiden. morenejord. den mest utbredte jordarten i norge. israndavsetninger breerosjon: skuring og plukking. alpine landformer. u-daler, fjorder og fjordsjøer. vest-landet og nord-norge - lange fjorder og korte daler. østlandet - fjorder og lange daler. Zoom, add text labels, undo, and paste copied items by right clicking the background. When typing. New Item: shift + enter . New Child Item: tab

Ytre krefter og landformer Flashcards Quizle

- Unge landformer: dannet ved elveerosjon fra tertiærtiden og ved breerosjon i kvartrærtiden. Bratte fjell og dype daler (erodert ned i landskap som opprinnelig var gamle landformer) - Noen gamle landformtyper: - Viddelandskapet: viddene omfatter skogvidder og fjellvidder (relativt små høydeforskjeller) Avrundede fjell • Breerosjon: skuring og plukking • Erosjonskrafta aukar med tjukkelsen på breen. • Skuring: Steinar i ulike størrelsar er fastfrosne i bresolen og verkar som skure - eller slipemiddel. Store steinar lagar skuringsstriper i berget. • Plukking: Frostsprenging under breen. Dei lause delane frys fast til botn av breen og vert frakta av. Fjordane er forholdsvis grunne ved munninga, der dei danner ein terskel. Djupneforholda er typisk for den breerosjon som skapte fjordane i istida. Terskelen på Sognefjorden ligg på 158 meter djupne. Denne terskelen hindrar at dei kalde botnstraumane kjem inn frå havet, noko som gjer at fjordklimaet vert mildare notater fra terra nova kapittel den urolige jordskorpa 15. juni 1991 eksploderte vulkanen pinatubo filippinene, dette var det nest største vulkanutbruddet 1900

VGSkole: Ytre krefter - Fysisk geografi for Geograf

b) Forklarhvordan breerosjon foregår, og nevn hvilke materialtyper som dannes ved ulike former forbreerosjon. c) Gi en oversikt over landskapsformer som dannes ved breerosjon, og forklar kort hvordan de enkelte formene dannes, d) Opp gjennom jordens historie har det vært flereperioder med istider. Hvordan kan istider forklares ut fra. 18)Breerosjon foregår ved skuring og plukking. Skuring foregår ved at steiner i alle størrelser er fastfrosset i bresålen og virker som skure og slipemiddel på undergrunnen. Plukking er når vann inni isen fryser og utvider seg og forårsaker frostsprengning

Ytre prosesser og landformer - Daria

Amund Theodor Helland var en enfant terrible innen norsk vitenskapelig debatt, men han fremmet nye ideer om breerosjon som siden er blitt allemannseie, og han favnet over geologifaget i hele dets bredde og langt utenfor. Dertil var han en journalistisk begavelse, en. 42 Hvordan er innsjøene i Norge skapt? A: Ved breerosjon B: Ved eksplosjon C: Ved utglidning A 43 Hva kalles vann i fast form? A: Damp B: Vann C: Is C 44 Hva er brakkvann? A: Vann med høyt fargetall B: Desinfisert vann C: Blanding av ferskvann og saltvann C . 45 Hvor mye vann bruker du daglig? A: 2. Landskapsformene er dannet ved breerosjon under og etter siste istid med u-daler, raviner og morener. Flora og fauna. De rikeste plantefjellene ligger i de nordlige og østlige delene av Jotunheimen, der berggrunnen er løse, kalkrike skifer og kalkstein Hafslo er ei jordbruksbygd og ein tettstad i Luster kommune.Den av Statistisk Sentralbyrå definerte tettstaden Hafslo ligg langs Riksveg 55 på nordaustsida av Hafslovatnet og har 491 innbyggjarar per 1. januar 2017, medan bygda Hafslo har ei vidare utstrekking. Hafslo var òg fram til 1963 eigen kommune. Bygda grensar til Sogndal kommune, med ein avstand til bygdebyen Sogndal på halvanna mil Alpint landskap dannelse Alpint terreng - Wikipedi . Alpint terreng eller alpint landskap er terreng som ligger over tregrensen i høyfjellet, bestående av bratte vegger, renner, høytliggende platåer, skarpe egger og høye tinder, med en blanding av snø, is og klipper.Navnet kommer av den mellomeuropeiske fjellkjeden Alpene.Alpint terreng er i hovedsak utformet av breerosjon.

hva er breerosjon - pointworld

Lofoten landskap. Lofoten, bilder av landskapet.Lofoten, noorderlicht, northern lights-6830.jpg. Lofoten, noorderlicht, northern lights-6820.jp I øygruppens varierende landskap kan du vandre, fiske, dra på havrafting eller dykke. Fjelltoppene frister både offpiste-kjørere og klatrere i verdensklasse. Lofoten er også et av Norges beste, og verdens nordligste, områder for surfing Landskapet er preget av breerosjon med både spisse topper og avrundete fjell, bratte fjellsider, dalbotner og morener. Her finner man ett av de største gjenværende områdene i Nordland med få tekniske inngrep. Området har spredte lokaliteter som er verdifulle og interessante for bevaring av biologis Erdalselvi og området rundt er prega av vakker og inngrepsfri natur. Spesielt kulturmiljøet gjør dette vassdraget verneverdig. Den øvre delen har blitt foreslått verna, men Naturvernforbundet mener heile vassdraget må vernes i samanheng Breerosjon. Breerosjon eller abrasjon er nedknusing og oppmaling av bergarter under en isbre gjennom frostforvitring og plukking. Ny!!: Jotunheimen og Breerosjon · Se mer » Bygdin. Bygdin er en innsjø i Vang kommune i Oppland. Ny!!: Jotunheimen og Bygdin · Se mer » Christian Boec

Landformer dannet av isbreer - erosjon by Rikard Humle

Det er første gang at vi på den nordlige halvkule er vi i stand til å vise denne kombinasjonen, at alpine fjell ble beskyttet fra atmosfærisk forvitring og breerosjon sier prosjektleder Anne Hormes fra universitetet Göteborg og UNIS. Les hele historien i Fram Forum 2016. Foto: Endre Før Gjermundsen, UNIS Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

pros2_land1Erosjon og landformer dannet av elver og isbreer by Are

Innsjøer i Norge Norges geologiske undersøkels

Den geologiske historien til det vestnorske fjordlandskapet kjennetegnes ved folding av prekambrisk grunnfjell som ble tært ned for så å bli hevet i den tertiære landhevingen, som førte til dannelse av elvedaler etterfulgt av dyp breerosjon i kvartærtida Man snakker ofte om elveerosjon, breerosjon, vinderosjon og bølgeerosjon. 876 views (↑876 from yesterday) 0,0,0,0,0,0,0,0,0, 876. 26. Frikjent. Frikjent er en norsk krimdramaserie som sendes på TV 2. Første episode av serien ble sendt 2. mars 2015, som den første av 10 planlagte episoder Landskapet er preget av breerosjon med både spisse topper og avrundede fjell, bratte fjellsider, dalbotner, morener og den mer åpne Fridalen. Konsekvenser av 0-alternativet Virkningen av 0-alternativet vil si at Forsvaret og annen operativ- og øvingsvirksomhet kan fort-satt benytte området slik de gjør i dag

Landform | Denne bloggen presenterer norske landformer og073/1 Erdalselvi, øvre del - NVEStrandadalen swiggityswooty: Forvitring og erosjonSvartisen
 • Clarion hotel stavanger parkering.
 • Wikipedia trompet.
 • Stachelzellkrebs hund.
 • Hva slags vann er saltvann.
 • Samsung tv går i sort.
 • Turistattraksjoner i italia.
 • Resolution på norsk.
 • Logo erstellen photoshop kostenlos.
 • Frases comunes hebreas.
 • Lenin st petersburg.
 • Operasjon fortitude.
 • Daron malakian wwe.
 • Ramses vi.
 • Rapporteringsplikt kontanter.
 • Satt for mye insulin.
 • Hund med hoftesmerter.
 • Tvinge kryssord.
 • Spesensätze 2018.
 • Lagavulin whisky.
 • Vanessa gntm instagram.
 • Breakdance für kinder chemnitz.
 • Undervisningsopplegg demokrati.
 • Sultansname.
 • Azteker tempel.
 • Primula elatior.
 • Windows movie maker similar.
 • Hair extensions norge.
 • Bio großhandel baden württemberg.
 • Hip hop tanzschule offenburg grabenallee.
 • Message butikk oslo.
 • How to take a screen shot on windows 8.
 • Megazipline harz video.
 • Facts about kiwi birds.
 • Gemeinde rum wohnungen.
 • Stadt kamen online bewerbung.
 • Amazon shipping to norway time.
 • Himalayasalt vs havsalt.
 • Ranablad nop.
 • Flirtzone.com/log in.
 • Innebandy vm 2017.
 • Remembar fotos szene1.