Home

Distriktsvennlig sykepleie

Sykepleie - Universitetet i Agde

Utdanner sykepleiere i distrikten

Bachelorprogrammet i sykepleie tilbys både i Grimstad og Kristiansand. Hva lærer du? Studiets oppbygging sikrer sammenheng, progresjon, og integrering mellom teori og praksis på en måte som understøtter beskrivelsene av læringsutbyttene På store sykehus kan du jobbe med alt fra høy­­teknologiske apparater til samtaler med pårørende

Sykepleieprosessen ble først omtalt av Hildegard Peplau i USA 1952. På 60- tallet ble sykepleieprosessen første gang omtalt i Norge. Målet med sykepleieprosessen er kort sagt å gi best mulig behandling til pasienten både når det gjelder tiltak, og på det mellommenneskelige plan Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Her vises både treårige sykepleierutdanninger og enkelte spesialiseringer En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må tørre å ta ansvar og kunne sette deg inn pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte SYKEPLEIEN FORSKNING er et norsk, fagfellevurdert vitenskapelig nivå-1-tidsskrift som skal fremheve og formidle kunnskap som er relevant for alle aspektene av sykepleieutøvelsen.. Tidsskriftets mål er å publisere kunnskap som kan bidra til å styrke kunnskapsbasen for og kvaliteten på sykepleieutøvelsen, sykepleierutdanningen og den sykepleievitenskapelige metodeutviklingen

Grunnleggende Sykepleie - Ntn

Fem forskjellige utgaver med fag- og forskningsartikler som er blitt publisert på sykepleien.no i 2019 og 2020. Her kan du se filmen: «Fag og forskning 2020» Sykepleie skal bidra til at pasienten får dekket sine grunnleggende behov. Når du som helsefagarbeider skal utføre grunnleggende sykepleie, trenger du god og relevant kunnskap, ferdigheter og holdninger. Denne kompetansen gjør at pasientens eller brukerens helse og velvære blir godt ivaretatt

Hva betyr det egentlig at et studie er distriktsvennlig? Jeg fikk det for meg at det er mye mer nettbasert studie hvor man følger med på forelesningene hjemmefra? Hvordan fungerer dette? Stilles det kriterier for hvem som kan søke dette? Er redd jeg ikke kommer inn på vanlig sykepleie neste år. E.. I samarbeid med UiA har regionene Lister, Lindesnes, Setesdal og Østre Agder inngått en treårs avtale om distriktsvennlig bachelorprogram i sykepleie fra 2018-2021 Feil som påfører andre liding, kan gje sjukepleiaren moralsk skad

Folkehelsearbeid - Universitetet i Agder

Yrke: Sykepleier på sykehu

Video: Sykepleieprosessen - en grundig gjennomgang basert på NSF

Sykepleie utdanning

 1. Med en bachelorgrad i sykepleie kan du søke autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier har du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag. Du kan arbeide med mennesker i alle aldre - fra fødsel til død - både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, innenfor psykisk helse og rus og mange andre områder nasjonalt og internasjonalt
 2. Formålet med denne rapporten har vært å bringe frem økt kunnskap om fleksible sykepleierutdanninger, og dermed utfylle norsk utdanningsstatistikk sitt bilde av slike utdanninger. Fleksibel sykepleierutdanning (også omtalt som deltid, desentralisert, distriktsvennlig, samlings- eller nettbasert utdanning) foregår i mange varianter
 3. Styret skal også ta stilling til om UiA skal tilby permanente distriktsvennlige studietilbud innen bachelor i sykepleie, bachelor i vernepleie og bachelor i barnehagelærerutdanninger. Ifølge forslaget skal det tas opp et deltidskull med distriktsvennlig bachelor i sykepleie høsten 2021
 4. Dette handler jo om både samskaping med regionen, distriktsvennlig utdanningstilbud med utgangspunkt i regionens behov og livslang læring, sier prosjektleder for etter- og videreutdanning ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap UiA, Tone Lunde Brekka, i pressemeldingen
 5. Det er på tide å vurdere en bemanningsnorm i helse- og omsorgssektoren, slik vi har det i skole og barnehage, mener Geir Jørgen Bekkevold, KrFs helsepolitiske talsmann og leder av Stortingets helse- og omsorgskomité

• Distriktsvennlig utdanning på universitets - og høgskolenivå + fagskole • Studiene er nettbasert kombinert med samlinger. De fleste av studiene er gratis • Samarbeid bl.a. med Universitetet i Agder Sykepleie Utviklingen av moderne sykepleie på midten av 1800-tallet gjennom diakonien var i Norge blant annet inspirert av en kristen kallstankegang om å hjelpe de nødstilte. Norges første sykepleier Cathinka Guldberg var banebrytende som diakoniens mor i Norge

Sykepleier utdanning

 1. Distriktsvennlig bachelorprogram i sykepleie 19 februar 2018 I samarbeid med UiA har regionene Lister, Lindesnes, Setesdal og Østre Agder inngått en treårs avtale om distriktsvennlig bachelorprogram i sykepleie fra 2018-2021
 2. Lister Kompetanse fikk i 2020 videreført posten på statsbudsjettet fra 2019. For dette lille selskapet som skal mekle høyere utdanning til Lister, var det et særdeles viktig bidrag. Lister har i dag studenter på sykepleie, barnehagelærer, helsesykepleie, barnehagelærer, økonomi, organisasjon og ledelse samt ulike fagskoletilbud
 3. Menn vil studere sykepleie. Sykepleiestudiene øker poenggrensene både ved Campus Grimstad og Campus Kristiansand. I Grimstad økte poenggrensen fra 46,6 i fjor til 48,8 i år. I tillegg til sykepleiestudentene i Samordna opptak er det i år opptak til distriktsvennlig sykepleieutdanning, hvor mye av undervisningen er nettbasert
 4. Sykepleie drammen. Samlinger. Undervisningen er samlingsbasert og vil alternere mellom USN sine campus i Drammen og Vestfold. I første semester skal studentene ha to emner; introduksjon til avansert klinisk allmennsykepleie (MAKS610) og sykdomslære (MAKS620) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SYKEPLEIER (Bachelor).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.
 5. Her vil utdanningskapasitet, desentralisering og distriktsvennlig utdanningstilbud inngå som sentrale problemstillinger. Aldringen i mange europeiske regioner er enda sterkere enn i Norge. Det gjør det også mulig å innhente kunnskap om hvordan aldringen påvirker europeiske lokalsamfunn og hvilke løsninger som er utviklet i andre land
 6. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser
 7. Statistikk bachelor › Matematikk og statistikk, andre › Bachelor, matematikk og statistikk, treårig (653902) › Matematikk og statistikk, andre › Matematikk og statistikk, andre, uspesifiserte, lavere nivå (653999 Matematikk og statistikk - bachelor Dette studiet er det naturlige valget for deg som har ambisjoner om en spennende yrkeskarriere og har talent for matematisk tenkning

Sykepleie, Oslo (OSLOMET): 1111 Totalt 1855 personer har Rettsvitenskap i Bergen som førstevalg. Det er en økning fra i fjor, da 1754 søkere hadde jusstudiet på førsteplass RS 176/13 Referat styringsgruppa distriktsvennlig sykepleie mai 2013 RS 177/13 Krypsivprosjektet: Påminnelse om mçte 4. juni. Side 5 RS 178/13 Konsollidering av musea i Aust-Agder - utakst til rapport RS 179/13 Fullmakt - ordinær generalforsamling Setesdal bilruter 201

Distriktsvennlig bacherlorutdanning i sykepleie 2012-2015 søknad fra Universitetet i Agder, avslås. Spesialisering på informasjonsarkitektur og systemintegrasjon - nytt IKT studium ved UiA - søknad fra DIGIN, avslås. Lys, bilde og bevegelse innen e-helse søknad fra Global Fair Trade AS, avslås KristiaNsaNd. 10. CaMpus KristiaNsaNd. Universitetet i Agder ligger idyllisk til på Gimlemoen, i gangavstand fra sentrum, med nærhet. mellom bygningene og store grøntområder. Her finner du studentboliger, studentkulturhus, barnehage og treningssenter 665 søkere har i 2018 UiAs lærerutdanning på førsteplass, mot 493 i fjor. Det opplyser Universitetet i Agder i enpressemelding. «Økningen fordeler seg med 262 førsteprioritetssøkere til lektorutdanningen fra 8.-13. trinn, mot 172 i fjor, grunnskolelærerutdanning fra 5.-10. trinn øker fra 175 til 200 år, og grunnskolelærer fra 1.-7. trinn øker fra 146 førsteprioritetssøkere. UiA - Universitetet i Agder. 29 125 liker dette · 171 snakker om dette. UiA er et moderne universitet som holder til i både Kristiansand og Grimstad. Opplev mer av UiA på UiA.no eller finn @uiagder..

Forskning Sykepleie

Sykepleien Nettsted for 110 000 sykepleier

Innkalling og saksliste 17. september - Siste nytt Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Universitetsstyret Uglandsstua, Campus Grimstad 17.09.2014 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Marianne Skreden Heidi Kristensen Amna Drace Ole Thomas Grimsli Kathrine Skretting Dag Nordbø Helene Falch Fladmark Leder Medlem Medlem Medlem. Studiestartbrosjyre 2009 for Universitetet i Agder. Studiestartb 2009:Studiestart 2004. 08-07-09. 14:52. Side 20. ÅPNING OG OPPROP 17

1 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur Folkehelsearbeid Idrett Sykepleie, Grm Sykepleie, Krs Vernepleie, Grm Års Ernæring, mat og kultur, årsstudium Friluftsliv, årsstudium Idrett, årsstudium Totalt Samordna Lokalt Mas Folkehelsevitenskap Helse og sosialinformatikk Idrettsvitenskap Klinisk helsevitenskap Psykisk helsearbeid Spesialsykepleie med spesialisering i. Innkalling og saksliste - Universitetet i Agde Comments . Transcription . Styrepapirer, HiN Innkalling og sakslist

Helsearbeiderfag Vg2 - Grunnleggende sykepleie - NDL

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: Tid: 10:00 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen Leder Nestleder Medlem Irene Henriksen Aune Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Marianne Landaas Medlem Linda Jenssen Medlem John Bergh Bent Sørensen Ann. Kryssordkongen fant 566 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet nnl HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 13 152132 Document 57003 mener 40585 Nordlys 38852 ingen 31860 Nyhet 27355 god 25690 langt 21533 fjor 19493 mulig 19444 veldig 19184 beste 18484 Gunnar 18408 bra 17533. Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politic

UIA, distriktsvennlig? - Karriere, arbeidsliv og utdanning

No category; Innkalling og saksliste - Siste nytt

 • Individualisering av religion.
 • Hva slags vann er saltvann.
 • Hvor mange blir truffet av lynet hvert år.
 • Nødnummer europa.
 • Java bild einlesen bufferedimage.
 • Dans på dokka.
 • Ørjan burøe søsken.
 • Kisseo geburtstagskarten.
 • Krasnojarsk.
 • Bmw z5 preis.
 • General anzeiger bonn mediadaten.
 • Eksternt skrivebord windows 10.
 • Radio get box 2.
 • Kinderwunschzentrum berlin charlottenburg.
 • Olympus e pl8 prisjakt.
 • Finnmark university college alta.
 • Om meg på tysk.
 • Utbetalning företagsekonomi.
 • Cape verde zika virus.
 • Svenska ambassaden london.
 • Nødbu dnt kryssord.
 • Canon dslr comparison chart.
 • Zoom h4.
 • Musiksommer brilon 2018.
 • Meksikansk tomatsuppe vegetar.
 • Cosmos frø.
 • Twitter polizei niederbayern.
 • Fagskole studiepoeng.
 • Kulturminister 2018.
 • Onico snus smaker.
 • Am nettet.
 • Leopold østerrike.
 • Havfruehale strikket.
 • Priser parkering oslo.
 • Verden etter 1945.
 • Minecraft skins nova skin.
 • Falkirk.
 • Nibelungenlied siegfried steckbrief.
 • Hvordan finne dns server.
 • if( false !== wpcom_mobile_user_agent_info.matchedPlatformName ).
 • Raw vegansk ostekake.