Home

Hva er stortinget

Stortinget - Store norske leksiko

Finn ut: Hva er Stortingets oppgaver? Finn ut: Hva er Regjeringens oppgaver? Finn ut: Hvordan blir en lov til? Beskriv saksgangen fra forslag og til loven er vedtatt og tatt i bruk. Forklar med egne ord hva som er forskjellen mellom Regjeringen og Stortinget. I januar 2020 gikk Fremskrittspartiet ut av regjeringen Solberg Hva er Stortinget Stortinget er Norges nasjonalforsamling, det vil si den lovgivende og bevilgende makt. Stortinget er det folkevalgte statsorgan i Norge og har blant annet som oppgave å vedta lover, bestemme statsbudsjettet og kontrollere regjeringen POLITISK DEBATT: Stortinget er en viktig arena for politisk debatt. Du kan være til stede når politiske spørsmål debatteres, og få innsyn i hvem som mener hva, og hva som blir vedtatt

Det er ikke alltid det største partiet som lager regjering. Nå er det partiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti som sitter i regjering, selv om Arbeiderpartiet er det største partiet på Stortinget. Det er fordi Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti til sammen får støtte fra flere stortingsrepresentanter enn det Arbeiderpartiet får En proposisjon til Stortinget er et forslag fra Norges regjering til Stortinget om å fatte et vedtak. Dette kan være forslag til vedtak om nye lover, opphevelse eller endring av eksisterende lover eller stortingsvedtak som for eksempel vedtak om budsjettet, tilslutning til internasjonale avtaler eller annet. En proposisjon kan både inneholde forslag til lovvedtak og stortingsvedtak

Hva gjør Stortinget? - stortinget

Det er klart etter at energi- og miljøkomiteen på Stortinget mandag holdt et møte for å revurdere saken. Komiteen ble møtt med sterke reaksjoner da det i forrige uke ble varslet at høringen ville gå for lukkede dører. - Jeg er glad for at vi nå kan åpne høringen. Det er det eneste. Fire år etter at han røyk ut av Stortinget, vil MDG-profilen Rasmus Hansson tilbake til toppolitikken. Han er klar for 2.-plassen på stortingslista til MDG i Oslo, etter Lan Marie Berg Hva er forskjellen på disse barna og kvoteflyktninger? Kvoteflyktninger, Stortinget fastsetter kvoten for hvor mange Norge skal ta imot, og den er nå satt til 3.000 mennesker Hun sier det er for tidlig å si hva slags angrep det var og hvem som står bak. - Det er også for tidlig å si om det er spesielt rettet mot Stortinget eller om det er et tilfeldig angrep. les.

Stortinget - Wikipedi

PST har ikke iverksatt noen nye sikkerhetstiltak etter sommerens dataangrep, og sier det er opp til Stortinget å svare på hva som eventuelt er blitt gjort der. Reklame Her får du munnbind med 8. Stortinget er fortsatt i prosess med de rammede, og varsler også de personene som kan være omtalt i e-postene til de rammede. Analysen har ikke avdekket at gradert informasjon er på avveie. Stortinget har tydelige retningslinjer og egne systemer for behandling av gradert informasjon som både representanter og ansatte følger - Om det nå er Russland eller andre som står bak, hva kan være nyttig å få ut av et dataangrep på Stortinget? - Å, det er mye. Det kan være interne strategier i partiene, hva tenker de, hvem skal de samarbeide med, hva er interne konflikter - alt som kan brukes for å påvirke politiske prosesser, sier Eirik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmien Civita SV fremmer et grunnlovsforslag som skal sikre at norsk deltakelse i internasjonale operasjoner må forankres i Stortinget. Sist gang Norge gikk til krig skjedde det etter telefonsamtaler og SMS-er Hva gjør Kongen? Kongens plikter står skrevet i den norske Grunnloven. Her står det for eksempel at Kongen leder statsråd, åpner Stortinget, tar i mot nye ambassadører og er øverste leder av Forsvaret. I tillegg har Kongen påtatt seg mange oppgaver som følge av sin kongegjerning

Hva er Stortinget? - Ung

Statsbudsjettet er oversikten over hva Norge skal bruke penger på, og hvilke inntekter staten regner med å ha i løpet av et år. Det er en stortingsmelding (Melding til Stortinget nr. 1) som gjør rede for de samfunnsøkonomiske betraktningene som ligger til grunn for budsjettet Stortinget vil ikke opplyse til NTB hvor mange ansatte eller representanter som er rammet. - Vi har i samarbeid med de rammede arbeidet med å skaffe oss oversikt over hva som ligger i epostkontoene for å danne oss et best mulig bilde av hva som potensielt kan være på avveie. Denne prosessen er avsluttet, fortsetter Andreassen. Adskilte. Stortinget har ikke bedt Høyesterett om en juridisk betenkning siden 1945. Grunnlaget for betenkningen er Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse. Grunnloven forbyr Stortinget å avgi suverenitet til en organisasjon som Norge ikke er medlem av. Norge er som kjent ikke medlem av EU Dette er en svært aktuell metode, så vi kan forvente flere typer datanettverksangrep, sier Hugubakken. PST har ikke iverksatt noen nye sikkerhetstiltak etter sommerens dataangrep, og sier det er opp til Stortinget å svare på hva som eventuelt er blitt gjort der. Avviser anklagen

Statsborgerskap: Ufattelig ansvarsløst – Human Rights Service

Hva er Stortinget? - Civit

Bioteknologiloven - her er Stortinget sine endringer. Mitokondriesykdom kan føre til alvorlige funksjonsnedsettelser og i mange tilfeller tidlig død hos barn. Nå åpner Stortinget for å tillate dette også i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock. Hva vi putter i oss av mat, er. Reserver ditt Hotell nært Stortinget Oslo. Bekreftelsen kommer med en gang

Stortinget er den lovgjevande forsamlinga i Noreg.Tinget har 169 representantar som avgjer dei fleste sakene samla.. Tidlegare var Stortinget delt i to avdelingar, Odelstinget og Lagtinget, ved handsaming av lovsaker.Lovsakene blir no handsama av eit samla Storting, men ein ny lov må vedtakast med same ordlyd to gonger Hva er valgkretser? Norge bruker de 19 «gamle» fylkene som valgkretser. Hvert fylke har et fast antall seter på Stortinget, og innbyggerne i fylket bestemmer hvem som skal fylle disse setene Det er ikke nødvendigvis enkelt å komme som en politisk sjel fra Flisa og vite hva som er riktig antrekk og oppførsel på Stortinget. Protokollhåndboka skal være nødhjelp, og sikkert også fungere som en avlastning for administrasjonen Publisert 5.10.2020 Foto: Sfm.no. Med bakgrunn i den norske grunnlovens § 1, og hvor det heter at «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk», så skriver sfm.no dette åpne brevet til dere EU-tilhengere på Stortinget. Grunnlovens § 1. er altså særdeles klar og tydelig for folk flest, og den er ikke. Stortinget strammer inn: Representantene bes bruke munnbind. Vil ikke svare på hva slags informasjon PST har lagret om stortingspolitikere Jukset med reiseregninger på Stortinget - nå er ankesaken mot den tidligere politikeren avlys

Er dette noe hun har reflektert over, eller vil jobbe med som SVs representant på Stortinget? Hva er i så fall hennes syn på dette? Hussein vil ikke svare Stortinget vil vite om loven er brutt i saken der en verdivurdering i 2013 av olje og gass i Barentshavet sørøst aldri nådde Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomitéen har i dag sendt.

Dette er en svært aktuell metode, så vi kan forvente flere typer datanettverksangrep, sier Hugubakken til NTB. PST har ikke iverksatt noen nye sikkerhetstiltak etter sommerens dataangrep, og sier det er opp til Stortinget å svare på hva som eventuelt er blitt gjort der Hun er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen og har sittet på Stortinget i 14 år. Ifjor hadde 64-åringen en inntekt på 1.374.638 kroner. Det er Himanshu Gulati fra Frp som ifølge. 1 tanke om Hva er det de røker på Stortinget? 27/11/2015, kl. 16:37 sa Stian: Flott artikkel. Ragnar Larsen spør hvordan i all verden alle disse flerkulturelle skal kunne skli inn i det norske arbeidslivet uten å engang kunne norsk. Vi forstår alle at dette ikke er mulig. Dessverre. Dette er NRKs videoavspiller. Den strømmer NRKs innhold på et format som enheten din håndterer (HLS, HTML5 eller Flash). Du kan lese mer om avspilleren og hvilke enheter den støtter på hjelpesidene. Opplever du feil med avspillingen eller innholdet kan du ta kontakt med Publikumsservice. Teksting på NRK T

Riksrevisjonen er et uavhengig kontrollorgan, og vi bestemmer i hovedsak selv hva vi skal revidere. Samtidig er vi pålagt noen faste, årlige revisjonsoppgaver. Når vi velger et område som skal revideres, tar vi alltid utgangspunkt i hva det er viktig for Stortinget å få informasjon om Nazi i Stortinget. 26 min • 16.10.2020. Lydbok på dialekt. 26 min • 09.10 Ut av skapet. 25 min • 18.09.2020. Omstridt sidemålskarakter. 26 min • 11.09.2020. Ut med mann, men inn med hva? 26 min • 04.09.2020. Vis flere episoder. Nazi i og er den dagligdagse bruken mer spiselig? Mer informasjon Tilgjengelig fra: 16. oktober. Det er ikke velgerne som avgjør hvem som skal på Stortinget. Der avgjøres av den lille flokken som utgjør partieliten, og som igje

Equinor er blant de siste oljeoptimister. Sammen med Opec. Og Stortinget. Kommentar Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. I løpet av det siste året har oljeselskap etter oljeselskap skrudd ned anslagene for hva oljereservene deres er verdt. De har satt ned. Permittering på grunn av korona. Arbeidstilsynet får for tiden mange spørsmål om permittering, lønnsplikt og dagpenger. Vi minner om at reglene knyttet til varslingsperiode, lønnsplikt og dagpenger forvaltes av NAV

Samfunnskunnskap - Regjeringen og Stortinget - NDL

 1. Stortinget er landets lovgivende forsamling. Hva er hensikten med å være i posisjon ift å vedta nasjonale lover en har til hensikt å la overstyre av overnasjonale organer!? Det å være globalist og samtidig ha en plass på Stortinget er altså en selvmotsigelse
 2. Det er nyttig for Stortinget å vite hvordan regjeringen har forholdt seg til det, sa han. Hvordan tiltakene vil påvirke sårbare grupper, hva regjeringen skal gjøre med importsmitte,.
 3. asjon til Stortinget. Øverst til venstre og med klokken toppkandidater i Akershus: Abid Raja (V) fra I Budstikka 21. oktober er Kjell Stamnes uhorvelig misfornøyd med at politikere med bopel i Oslo no
 4. Hva er menneskerettigheter? Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker har, uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn eller nasjonalitet. I samme periode ba flertallet på Stortinget regjeringen om å se på mulighetene for å gjøre endringer i FNs flyktningkonvensjon

Hva er Stortinget? Les informasjon om hva Stortinget er

Men hva hvis det er genuin tvil om forholdet mellom lov og grunnlov, og Stortinget lojalt har forsøkt å komme til bunns i grunnlovsspørsmålet? Har det noen betydning hvilket tema det gjelder - for eksempel økonomiske prioriteringer med betydelig sosialpolitisk tilsnitt eller vanskelige etiske spørsmål, til forskjell fra grunnleggende rettssikkerhetsgarantier - Basert på det informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak denne aktiviteten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tirsdag ettermiddag. Stortinget varslet om datainnbruddet 24. august. - Dette er en alvorlig hendelse som rammer vår viktigste demokratiske institusjon, sier Søreide

Hva er presidentskapet på Stortinget? Presidentskapet utgjør 6 av de totalt 169 representantene. Deres oppgaver er å organisere arbeidet på Stortinget og sørge for at saksbehandlingen og avstemningene går riktig for seg. Et avmedlemmene i presidentskapet er alltid til stede under møtene i stortingssalen Som medlem i AP må jeg nok innrømme at AP av og til sovner på Stortinget. De er nok ikke de eneste som sover, men siden det er dem i AP jeg assosierer meg mest med blir det også slik at jeg følger spesielt godt med på hva de foretar seg Hva mener hun med det? På hvilket måte foregår denne kontrollen? Stortinget mener også - selvfølgelig - mangt og meget om norsk matproduksjon, forsyningssikkerhet og distriktsbosetting. Men når konkrete virkemidler for å nå disse målene skal iverksettes, er det en gjengs oppfatning at politikerne skal holde fingrene av fatet Hva er en stortingsproposisjon? Stortingsproposisjon (fra fransk proposition, «forslag», utledet fra latin proponere «stille frem, fremsette»). Den formelle betegnelsen er nå Proposisjon til Stortinget. En proposisjon er et dokument fra regjeringen der Stortinget bes om å fatte et vedtak

Den lovgivende makt - Stortinget - Ung

 1. ister Erna Solberg (H) har fått kritikk for lite ambisiøs trontale i år
 2. EUs jernbanebyrå kan sette vilkår for å utstede sikkerhetssertifikat til norske foretak. Brytes disse, er det straffbart. Byrået kan å få myndighet til å fastsette hva som er straffbart i Norge. Eriksen konkluderer med at Stortinget ikke har hjemmel etter Grunnlovens § 26 til å innlemme jernbanepakken i EØS-avtalen. Fakta EUs.
 3. Nå må vi komme til bunns i hva som har skjedd, og hva konsekvensene av dette er, sier han til NTB. - SV har nå tatt initiativ til at denne saken tas opp i Stortingets kontrollkomité. Konsesjonsrunden bør settes på vent for berørte områder inntil saken er gjennomgått i Stortinget
 4. Det er nyttig for Stortinget å vite hvordan regjeringen har forholdt seg til det, sa han. Hvordan tiltakene vil påvirke sårbare grupper, hva regjeringen skal gjøre med importsmitte, og avveiningene som er gjort mellom ulike faglige råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, er andre spørsmål Støre vil ha svar på
 5. Kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget vil vite hvem som visste hva rundt det omstridte notatet i Barentshavet sørøst-saken. Komiteen spør også om loven er brutt
 6. 1 Hva er nasjonale prøver? Rammeverk for nasjonale prøver Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, S. nr. 12 (2002-2003) vedtok Stortinget å etablere et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem der de nasjonale prøvene skulle inngå som ett element

Det er nyttig for Stortinget å vite hvordan regjeringen har forholdt seg til det, hva regjeringen skal gjøre med importsmitte og avveiningene som er gjort mellom ulike faglige råd fra. PST har ikke iverksatt noen nye sikkerhetstiltak etter sommerens dataangrep, og sier det er opp til Stortinget å svare på hva som eventuelt er blitt gjort der. (©NTB I løpet av de første to ukene kontoen har eksistert, har Stortinget samlet 1200 følgere. 84 prosent av dem er under 34 år. - Etter hvert som følgermassen øker, håper vi følgerne gir oss innspill til hva de vil vi skal spørre politikerne om, hva de lurer på om det politiske systemet og hvilke politikere de ønsker å bli litt bedre kjent med, sier Trøen

Det er derfor veldig positivt at Stortinget har vedtatt at de med inntekt under 300 000 (3G) skal sikres minimum 80 % av dagpengegrunnlaget. For inntekt mellom 300 000 - 600 000 skal dagpengene minimum tilsvare 62,4 % av dagpengegrunnlaget. Det er fortsatt uklart hva dette betyr Dette er noe vi bruker når vi med stor grad av sannsynlighet kan si at det er et land eller en aktør som står bak, sier Søreide. PST vil derimot ikke si noe om hvor de står i etterforskningen. - Det er flere andre enn oss som gir regjeringen informasjon i denne saken, så hva de bygger anklagen på, må dere nesten spørre regjeringen om Og spørsmålet er om det også innvirker på de politiske prosessene og beslutningene som tas på Stortinget. (Foto: Colourbox.com) Hva betyr det at så få stortingspolitikere har realfaglig bakgrunn Det er klart etter at energi- og miljøkomiteen på Stortinget mandag holdt et møte for å revurdere saken. Komiteen ble møtt med sterke reaksjoner da det i forrige uke ble varslet at høringen. I dag og i morgen debatterer Stortinget trontalen som H.M. Kong Harald leste opp under den høytidelige åpningen i går. Statsminister Erna Solberg har helt rett når hun sier at trontaledebatten ikke er en spørretime, men hva er det egentlig? Hadia Tajik (A) forklarer

Sjekk hvilke partier som har vært venner og uvenner de siste årene Kristelig Folkeparti (KrF) er Norges kristendemokratiske sentrumsparti. Noen av våre hovedsaker: Barn og familie, eldreomsorg, internasjonal rettferdighet, miljø/klima, et samfunn med plass til alle NTB. Krigsskolen har eksistert i over 200 år og har vært i Forsvarets eie like lenge. Selve bygningsmassen er fra 1600-tallet. I fjor ble det klart at bygningsmassen skal selges, og Oslo Bys Vel var en av organisasjonene som opprettet Stiftelsen Den Gamle Krigsskole med det mål at Krigsskolen kunne selges til en ideell stiftelse - Vil bygge ned samme hva Stortinget sier Bønder reagerer på Time kommunes omfattende byggeplaner midt blant natur og matjord. Kirsten Kverneland risikerer å få en omkjøringsvei gjennom gården

Hva gjør regjeringen? - stortinget

Om representantene - stortinget

Proposisjon til Stortinget - Wikipedi

- Basert på det informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak denne aktiviteten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tirsdag ettermiddag. Stortinget varslet om datainnbruddet 24. august. - Dette er en alvorlig hendelse som rammer vår. Stortinget er hacket og epost er hentet ut fra en rekke personer. Nøyaktig hva som er hentet ut er ukjent, men PST har startet etterforskning: PST har startet etterforskning av IT-angrepet mot Stortinget. Etterforskningen vil søke å avdekke om en statlig aktør står bak

Hans Majestet Kongen forestår den høytidelige åpningen av Stortinget i oktober hver høst. Seremonien følger faste prosedyrer som er nedfelt i Grunnloven. Stortingssesjonen 2019-2020 er det 164. norske storting Stortinget, Oslo, Norway. 32K likes. Dette er Stortingets offisielle side på Facebook. Den vedlikeholdes av Stortingets administrasjon Også en flertallsregjering er på mange måter forhåndsbundet, politisk og rettslig, til hva den kan og vil foreslå for Stortinget. Dessuten kan flertallsregjeringer, kanskje særlig koalisjonsregjeringer, være utsatt for indre uenighet som etterlater mer til Stortinget å avgjøre, selv om regjeringen i utgangspunktet har flertall Maleriet i Stortinget er spekket med politikk «Eidsvold 1814» som pryder stortingssalen, har et sterkt og paradoksalt politisk budskap. Det inneholder nemlig en protest mot at Stortinget skal få kontroll over regjeringen

Samfunnsfag YF Vg2 - Stortinget - NDL

 1. KrF er partiet med lengst utdannings i gjennomsnitt, med 4,1 år pr. representant i følge våre tall. Populære utdanningssteder. I alt 16 norske studiesteder er representert på Stortinget. I tillegg er det 4 stortingsrepresentanter som har hoveddelen av utdanningen fra utlandet (USA, Frankrike og England)
 2. Kalkulatoren gir deg et anslag på hva du vil kunne få i årlig alderspensjon fra folketrygden og SPK ved ulik pensjonsalder. Pensjonskalkulator for deg som er født i 1963 eller senere De nye pensjonsreglene som ble vedtatt av Stortinget i juni 2019, innebærer en rekke lovendringer
 3. Om oss Samfunnsoppdrag Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er gitt av Stortinget. Arbeidstilsynet skal legge premisser for og følge opp at virksomhete..
 4. Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som.
 5. Tiden er inne! Lørdag den 15. oktober 2011 klokken 1200 markerer vi begynnelsen til slutten for vår gamle og svært urettferdige verdensorden. I Oslo skjer dette gjennom en symbolsk okkupasjon av Stortinget; andre byer og tettsteder vil ha sine egne markeringer. Legg gjerne ut invitasjoner til disse markeringene i kommentarfeltet nedenfor
 6. Møtet er satt. Ikke tilgjengelig lenger. Stortingsrepresentanten - hva gjør han? Tilbake til episodelisten Stortinget. Stortingsrepresentanten - hva gjør han? Stortingsrepresentanten - hva gjør han? Tillatt for alle; 21.

Hva kjennetegner aksjonisme mot Stortinget? Boken er skrevet som del av et forskningsprosjekt om Stortinget og det parlamentariske system i perioden 1964-2014, etablert etter avtale mellom Stortinget, Universitetet og Oslo og Universitetet i Bergen, melder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.. I sitt kapittel redegjør professor Kristin Strømsnes og professor Per Selle. Iskemi er lokal blodmangel. Dette kan skyldes at blodårene som fører til vevet, har trukket seg sammen eller ved at de er innsnevret eller tilstoppet på grunn av åreforkalkning (aterosklerose) eller blodpropp Pensjonistforbundet deltar i høringer på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Er du nysgjerrig på hva som ble sagt? Du kan se video fra den åpne høringen i Stortingets arbeids- og sosialkomité

regjeringen - Store norske leksiko

Stortinget gjorde til sammen 12 vedtak om nye ordninger. Vågeng betviler ikke at det var godt ment fra politikernes side, men sier det er viktig at politikerne vet hva de ber om når de ber om noe. Audun Lysbakken (SV) sier til Aftenposten at han visste veldig godt hva de ba om , og han står 100 prosent inne for det i dag Hva er det med de magiske løvene som står foran Stortinget? Når mennesker med makt slutter å høre på folket, da er tiden inne for å bytte dem ut, siterer Kjell Sundfær i sitt debattinnlegg Dette er forslag til statsbudsjett. Budsjettet som legges frem nå, er et forslag til statsbudsjett, som legges frem for Stortinget. Det legges alltid frem i begynnelsen av oktober året før budsjettåret, og derfor omtales det som Statsbudsjettet 2021

Derfor vil en stat bryte seg inn på Stortinget

 1. Hva er FNs bærekraftsmål? FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn
 2. Som visepresident i Stortinget er jeg også med i det aller innerste, Han vet godt hva han snakker om siden han også har vært nestleder i Europarådets komité for juridiske saker og menneskerettigheter og nå sitter i overvåkningskomiteen som monitorerer menneskerettsforholdene i alle de 47 medlemslandene
 3. Lær om demokratiet i Norge, om regjeringen, Stortinget og makfordelingsprinsippet. Lær om hvem som bestemmer hva i Norge, og hvordan barn og unge selv kan være med å påvirke politikken
 4. dre det er tvingende nødvendig for å forsvare landet, heter det i et grunnlovsforslag fra SV. Grunnlovsforslaget skal sikre at Stortinget blir konsultert før Norge deltar i internasjonale operasjoner. I dag kan regjeringen ta en selvstendig beslutning om dette. Det vil SV ha slut
 5. Neste år avvikles det stortingsvalg og nå er det klart hvem som blir innstilt på Høyres liste i Sør-Trøndelag. Partiet topper laget og har plassert noen av sine mest synlige og aktive politikere til å representere trønderne på stortinget neste periode

Proposisjonar til Stortinget - regjeringen

Stortinget-lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. 2. Kongen(regjeringen)-utøvende makt som skal sørge for de vedtak som gjøres, blir satt ut i livet. 3. Hva er Storbritanias nasjonalforsamling? Det britiske perlamentet er Storbritanias nasjonalforsamling Frankrikes sekulære modell - kalt laïcité, - står gjerne i spenn i debatten om hva som definerer forholdet mellom stat og religion. Problemet er imidlertid at mange både i og utenfor Frankrike ikke vet hva fransk sekularisme er Hva er barnevernsreformen? I Barnevernsreformen. Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Målet er at endringer i barnevernet som ble vedtatt av Stortinget våren 2017

Forsiden - regjeringen

 1. Dette må nå Stortinget ta stilling til. Norges Bank er tydelig svekket av en svært dårlig ansettelsesprosess. og myndighetene nekter forskere tilgang til data om hva slags informasjon vi får utvekslet fra skatteparadis. Dette er bare noen få eksempler der andre land er foran Norge i åpenhetsarbeidet
 2. Sterkt svaksynte Elise Christensen fra Nesodden brenner for Moria-flyktningene. Torsdag stilte hun opp foran Stortinget med appell og kravbrev til politikerne om at 50 slett ikke er nok. Til toppen Tips oss Send inn video Ansvarlig redaktør: Mattias Mellquist Redaktørplakaten Personvernpolicy.
 3. Fullt navn (påkrevd) Send kvittering på e-post (påkrevd) Ja, jeg vil få oppdateringer på e-post fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og andre politikere. Støtt Arbeiderpartiet For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner. Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre.
 4. isteren har sagt nei til å videreføre koronaordningen for lavere forhåndsbetaling, så er det en
 5. Men det er ikke bevist at det var russerne som hacket Stortinget. Mange hevder at det ikke er mulig å spore dyktig utført hacking, og at det er lett å hacke slik at sporene som ligger igjen er falske. Altså, dersom russerne hacket ville det fremstå som om det kom fra USA og vice versa. Det er heller ikke bevist hvem so
 6. I februar 2010 vedtok Stortinget en ny AFP-tilskottslov. Gammel AFP. Da den gamle AFP-ordningen er en tidsavgrenset ytelse man får mellom fylte 62 og 67 år, vil det bli stadig færre pensjonister i den gamle ordningen, og ved utgangen av 2015 avvikles den. Alle som har tatt ut AFP i gammel ordning vil gå over til alderspensjon etter fylte 67.

Regjeringen mener Russland står bak datainnbruddet på

Alle foredragsholderne er spesielt invitert slik at man i løpet av konferansen får foredrag som omhandler alt fra fremtidsutsikter, økonomi og politikk, ny teknologi og hva sirkulær økonomi vil bety for store norske bedrifter. Konferansen avholdes på Clarion Hotel & Congress senter i Trondheim i. Det er redusert konferansepris frem til 2. Det er en del av demokratiet, og det skal med rette være høy grad av enighet (to tredels flertall) på Stortinget for å endre Grunnloven. Verre er det hvis fornuftige forslag strander på misforståelse. men fortsatt slik at de bør være forpliktet til å legge vekt på hva Stortinget som lovgiver har ment om dette

Stortinget åpner høringen om Equinor - Tu

- Det er min oppfatning at det er et bredt flertall på Stortinget som vil vedta Regjeringens forslag til «Langskip»-prosjektet med karbonfangstanlegg ved Norcem, sier statsminister Erna Solberg Hva er i vente for FNs agenda om kvinner, fred og sikkerhet? NUPI | 02.11.2020. FNs resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet fyller 20 år. Men det viktige arbeidet knyttet til dette ser ut til å ha fått noen tilbakeslag de siste årene. - Vi tar klimakrisen til høyesterett

MDG-profilen vil inn etter Lan Marie Berg - Rasmus Hansson

Dette lurer mange på: Hva er en samsvarserklæring? DIGITALT ARKIV FOR DIN BOLIG: Boligmappa. Om avhendingsloven: Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av bolig. I mai 2019 vedtok Stortinget omfattende endringer, der de viktigste er: Det blir ikke lenger lov å selge en bolig «som den er», eller «as is» Stortinget utvider muligheten til å få omsorgspenger for barn som er hjemme i koronakrisen. Postet den 16. mars 2020 17. mars 2020 av Unio Antall dager du kan være hjemme med sykt barn dobles, ut fra hva du har rett på i dag Initiativtaker er vanligvis de lokale myndigheter. Beslutningen om å iverksette bypakken taes av de lokale myndigheter, fylket og stortinget. Prinsippet for en bompengefinansiert bypakke ,skal være et fornuftig forhold mellom bompengene og det bilisten betaler og får igjen Da har vi kommet til det aller siste valgshowet for denne gang. Vi mangler kun et parti som sitter på Stortinget og det er Fremskrittspartiet. Deres leder og Norges nåværende Finansminister Siv Jensen kommer på besøk til oss. I tillegg for vi besøk av 13 år gamle Penelope fra Miljøgatene som skal lære oss hva miljøpolitikk er

Moria-barna: Hvem er de og hva handler striden om? - Innenrik

Demokrati i krise | morgenbladetSånn fungerer statsbudsjettetVegsjef Riseng: – Hadde ikke sluppet barna på Rv3 påEr Norge bedre forberedt i dag enn 9Åpner for at de fra vest får fangste kongekrabbe i øst - SVA
 • Montere gipsplater hjørne.
 • Hjul til trillebår biltema.
 • Cuxhaven im dezember.
 • Niederschlag münchen rückblick.
 • Camilla herrem sola.
 • Vindkastet kryssord.
 • Ebooks auf sd karte speichern.
 • Fh soziale arbeit st. pölten.
 • Trigonometry calculator triangle.
 • Etterspørsel engelsk.
 • Adac gt masters oschersleben tickets.
 • Asperger liebesbeziehung.
 • Eloquente sätze.
 • Alle unter einem dach sendetermine 2018.
 • Lewy body demens prognose.
 • Tanzschule fenselau husum.
 • Besvime av smerte.
 • Komplikasjoner diabetes 1.
 • Pusse ned garasjeport.
 • Scandic gardermoen airport.
 • Grått hår gravid.
 • Bollnästravet resultat.
 • Søke patent kostnad.
 • Visit olofström.
 • Ashley greene instagram.
 • Happy birthday funny wish.
 • Store byer i el salvador.
 • Vågsøy kommune tv.
 • 2 zimmer wohnung in mülheim an der ruhr.
 • Archiv potsdam facebook.
 • Diy baderomsmøbel.
 • Tsunami 2004 khao lak.
 • Trøndelag teater billetter.
 • Drammens hus.
 • Kyllingsuppe kinesisk.
 • Alm öhi name.
 • Emploi saisonnier agricole.
 • Underhållsmässan 2018 göteborg.
 • Alissa violet instagram.
 • Tel aviv tipps.
 • Kylling couscous.