Home

Teksttyper udir

Bruk av teksttyper framfor sjangre i hovedmålseksamen i norsk gjør det vanskelig for både elever og sensorer å vite hva som egentlig kreves av teksten. Forskningen og diskusjonen i forkant av dette har vært lite transparent overfor lærerne Søk på hele udir.no. Utdanningsløpet Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget, og å kunne ta i bruk norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære måte. Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget, og å kunne ta i bruk norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære. Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevene

Hovedmålseksamen i norsk

 1. fra ulike teksttyper og vurdere kritisk hvordan naturvitenskapelig informasjon framstilles og brukes i argumenter. Utviklingen av å lese i naturfag går fra å finne og bruke informasjon i tekster til å forstå tekster med stadig flere fagbegreper, symboler, figurer, tabeller og implisitt informasjon. Å kunne regn
 2. Skriving i norsk 1. januar 2015 | Print ut. Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom norskfaget skal elevene møte et forråd av tekster, både samtidige og historiske. Å se norsk språk, kultur og litteratur i et historisk og internasjonalt perspektiv kan bidra til at elevene utvikler større forståelse for det samfunnet de er.
 3. Teksttyper er et begreb, der som alle andre sammensatte ord og begreber, skal læses forfra, men forstås bagfra. Det indikerer, at der findes forskellige typer af tekster. Det kommer jo nok ikke som den store overraskelse for ret mange af os. Dansklærerne har formodentlig været vant til at skelne mellem fx skønlitteratur og faglitteratur
 4. I tillegg vil de digitale mediene introdusere nye teksttyper, som simulering og spill. En konkret fremstilling i et medium (i medievitenskapen kalles dette for diskurs) virker teksttypene sammen. Det vil si at ett verk nesten alltid inneholder flere teksttyper
 5. Om Udir. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Kontakt oss. Organisasjonskart. Ledige stillinger. Honorar, reiseregninger, utgiftsrefusjon og satser. Grafisk profil. Våre oppgaver
 6. Prøver i lesning, regning, engelsk og digitale ferdigheter. Skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp

Læreplan i norsk (NOR1-05) - Udir

hovedområdet. Sentrale elementer er ulike teksttyper, sammenligning av skriftlig og muntlig språk på engelsk og norsk, hvordan medier påvirker språkbruk og hvordan språkbruk er situasjons- og kontekstavhengig. Tekst og mening Hovedområdet tekst og mening bygger på et bredt tekstbegrep, det vil si både muntlige Se informasjon på udir.no. Jf brev fra Udir om Forlengelse av overgangsordning for skriftlig eksamen i norsk som andrespråk (NOA) for elever og privatister med kort botid i Norge (videregående opplæring) av 8.12.10. Koden kan benyttes både av elever og privatister

Dette er Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem. Her kan du søke etter, opprette, redigere og administrere brukere. Logg deg inn for å administrere brukere i dine organisasjoner og tjenester Litterære tolkninger og retoriske analyser blir spesifikt nevnt i læreplanen som teksttyper elevene skal kunne skrive. Vurderingsveiledning for norsk skriftlig uttrykker det slik: «Tolkninger og analyser er oppgavetyper der elevene skal gjøre greie for form og innhold i tekster ved hjelp av fagspråk og reflektere over tekstene Registreringshåndboken gir en oversikt over retningslinjer for dataregistrering i alle systemer som håndterer elever i videregående opplæring Ved å integrere følgende prinsipper i planlegging og gjennomføring av undervisningen i alle fag vil elevene få jobbe parallelt med fag og språkutvikling, slik de har behov for. Under prinsippene er det henvisninger til fagtekster, filmer, forslag til arbeidsmåter og relevant litteratur Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai. Viktige datoer: 1. februar: Åpner for søking hos Udir 1. mars: Søknadsfris

Posts Tagged 'teksttyper' På seilas med essayet inn i de nye eksamensoppgavene i norsk Posted in Norskfaglig , tagged eksamen i norsk , essayistisk , informativ argumenterende resonnerende kreativ , pragmatisk essayforståelse , teksttyper on mars 14, 2014| Leave a Comment fagenes teksttyper og skrivemåter. God skriveopplæring henter elementer fra begge disse retningene. Elevene må få bruke skriving som redskap for å lære, men de må også få eksplisitt opplæring i hvordan de kan skrive i hvert enkelt fag. I Norge har norsklæreren tradisjonelt hatt an-svaret for lese- og skriveopplæringen. Innføringe Den beskrivende teksttype . Formålet med denne teksttype er at beskrive, hvordan noget er indrettet, ser ud, er bygget op, består af eller lignende Hvert fag har sin egen terminologi, sine egne teksttyper og sine egne måter å skrive på. For å mestre dette må elevene bli kjent med de forskjellige fagenes sjanger og særtrekk, som hvordan teksten ser ut og hvordan teksten blir strukturert og presentert

Skriving i norsk Skrivesentere

Den presenteres av UDIR som en ressurs i arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet. • Eksplisitt undervisning som framhever kjennetegn ved ulike teksttyper • Tekstmønstre som forbilde for egen skriving • Metaspråk som redskap for å undersøke og snakke om språk i konteks Skriving i samfunnsfag 1. januar 2015 | Print ut. Skriving som kunnskapstilegnelse - og skriving for å synliggjøre kunnskap. I innledningsteksten til læreplanen i samfunnsfag kommer det fram at formålet med faget blant annet er at elevene skal lære å tenke kritisk og perspektivrikt om ulike samfunnsspørsmål. Å ta i bruk skriving som redskap kan være nyttig for å utvikle kritisk og. Å måle elevenes skriveferdigheter har vært faglig komplekst og kostbart. Artikkelen gjør rede for hvordan prøvene ble utviklet, hva som har kjennetegnet dem og hvilke endringer som har skjedd med dem i løpet av denne perioden, og belyser derved denne kompleksiteten Norsk for yrkesfag 1 elevnettsted er tett knyttet til læreboka og hvert kapittel inneholder minst én fagoppgave og tre rettskrivingsoppgaver.I tillegg har hvert kapittel kapitlet i korttekst som dra-tekst-oppgaver og tester som sjekker om elevene har skjønt innholdet Lær klarspråk av de nordiske naboene våre. Bli med på Klarspråk 2020 i Stockholm 19.-20. november (fysisk og digitalt)

Teksttyper - undervi

Språket er et sentralt verktøy for læring. For å tilegne seg kunnskaper i et fag kreves et velutviklet språk. Alle fag har et fagspråk der man arbeider med ulike ord og teksttyper. Språket i fagene skiller seg på mange måter fra hverdagsspråket. Ingen har fagspråk som sitt morsmål, dette må læres av alle. Derfor er (UDIR, 2011, heretter Rammeverket) og . Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (VOX, 2012, heretter Læreplanen). Teoribøkene Den første teoriboka i På nivå-serien tar for seg basisnivået: A1 og A2. Her gjennomgås grunnleggende grammatikk og setningslære, samt noe tekstbinding og en del teksttyper so På nivå inneholder også en seksjon om arbeid med ulike teksttyper, (UDIR 2011). Her arbeider vi med grunnleggende grammatikk, grunnleggende setningslære og tekstbinding og teksttyper bevissthet (Udir, Overordnet del, 2017). Språkferdigheter og språklig identitet er derfor sentrale elementer i lesepla-nen. Fagfornyelsen er på mange måter båret av ideen om dybdelæring. Dybdelæring betyr at eleven gradvis og over tid utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fag Side med 14400 svar fra våre spesialister innen skolehverdag. Ungdom har lurt på det samme som deg, få svarene her

Teksttyper - Medierike ebøker - Google Site

kunnskap om teksttyper fra ulike tekstkulturer, både de som tradisjonelt tilhører skolekulturen, og de som elevene møter utenfor skolen Udir. Læreplanverket for Kunnskapsløftet Øgreid, A.K. 2008. Stjålen skrivefrihet? Om argumenterende skriving på ungdomstrinnet Utdanningsdirektoratet har jobbet med klarspråk siden 2009. I 2010 fikk vi en egen språkprofil, som vi reviderte i 2013 På nivå er et nyskapende og moderne grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk som passer for både ungdom og voksne. Det er to teoribøker i På nivå-serien. Denne boka tar for seg basisnivået A1 og A2 i Det europeiske rammeverket for språk læring, undervisning, vurdering (UDIR 2011) ling) (Udir, 2014). Og siden sjangrene endrer seg over av stilnivåer og teksttyper, og definitivt noe mer enn subjektiv skriving. Dette er et grunnleggende premiss Lærerveiledning - UDIR Bruke veiledningen sammen med analyserapport Veiledningen inneholder bl.a.: • Mestringsnivåer • Tips om hvordan følge opp resultatene • på skolenivå • på gruppenivå • på elevnivå • med praktiske eksempler • Oversikt over oppgaver • emner • teksttyper • hva oppgavene måler • format.

Lesing - Udir.no . READ. Veiledning. Nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn. Versjon: juni 2011, bokmål. Nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn. Her får du generell informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. Videre.. tolke og bruke informasjon fra ulike teksttyper og vurdere kritisk hvordan naturvitenskapelig informasjon framstilles og brukes i argumenter». De tverrfaglige temaene åpner med andre ord for å introdusere elevene for flere tekster om de samme faglige spørsmålene, som for eksempel: Hva er årsakene til klimaendringer? Kan elbile Tysk for 5-10. trinn, nivå 2 - 15 st Literacy er snevert definert som evnen til å lese og skrive. I en videre betydning omfatter literacy et sett av skriftspråklige ferdigheter som gjør at man kan forstå, skape, kommunisere, orientere seg og delta i samfunn som er i endring. FN definerer literacy som en menneskerett, fordi det er en forutsetning både for å ta til seg kunnskap og delta i demokratiet innsikt i teksttyper fra ulike tekstkulturer, både de som tradisjonelt tilhører skolekulturen, UDIR. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter + veiledningshefte og kjennskap til kartleggingsmateriell Aasen, Arne Johannes. 2009. Ungdom og tekstkulturar. 2009

Om Udir

1. februar: Åpner for søking hos Udir 1. mars: Søknadsfrist 15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden. Generelle spørsmål om strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) kan rettes til Udir. Ofte stilte spørsmål. Andre studietilbud innenfor strategien. Ofte stilte spørsmål om kompetanse og kvalite (Udir) August / September A m e r i c a n c u l tu r e - formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller teater til andre - eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere - identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke disse i egen tekstproduksjon - ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur o Oslo voksenopplæring Skullerud: Glemt PIN. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Bokens verden - bibliotekets blog

Prøver - Udir

 1. Pris: 387,-. heftet, 2019. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken På nivå av Gølin Kaurin Nilsen (ISBN 9788211025807) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri
 2. Skjema på neste side viser en kortfattet oversikt over hvilke leseaktiviteter og teksttyper som trekkes frem i Kunnskapsløftet i de enkelte fag som vesentlig for lesing som grunnleggende ferdighet. (Trykk på faget om du ønsker å se Utdanningsdirektoratet sin side om grunnleggende ferdigheter i det faget.
 3. På nivå er et nyskapende og moderne grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk som passer for både ungdom og voksne. Det er to teoribøker i På nivå-serien.Denne boka tar for seg det selvstendige nivået: B1 og B2 i Det europeiske rammeverket for språklæring, undervisning, vurdering (UDIR 2011)
 4. Utdanningsdirektoratet (Udir) skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner og rammeverk, eksamen og analyser, til regelverk og tilsyn
 5. På nivå er et nyskapende og moderne grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk som passer for både ungdom og voksne. Det er to teoribøker i På nivå-serien. Denne boka tar for seg det selvstendige nivået: B1 og B2 i Det europeiske rammeverket for språklæring, undervisning, vurdering (UDIR 2011). Les me

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars. Du må velge Norsk 2: 8.-13. trinn ved NTNU i Udirs søknadsskjema. Hvis du blir tildelt støtte gjennom Kompetanse for kvalitet, vil NTNU kontakte deg for valg av fordypning i Norsk 2 (8.-13. trinn). Du kan velge mellom to fordypninger På nivå er et nyskapende og moderne grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk som passer for både ungdom og voksne. I A1 arbeidsbok arbeider vi med enkle mønstre. Her bruker vi setninger og små tekster som vi vet er vanlige å bruke når vi begynner å lære et nytt språk

Utdanningsdirektoratet (Udir) forventer debatt og reaksjoner. - Vi forventer at noen vil savne ting som er tatt ut, men det er nødvendig å prioritere for å få tid til å lære det viktigste Andre teksttyper, som «fortellinger» og «historier», så ikke elevene at de hadde bruk for. Enkelte av elevene var opptatt av oppgavenes emner. I denne sammenhengen ble det løftet fram at det var viktig å ha gjort seg opp egne meninger om samfunnet og verden på forhånd: «Det er satt mye fokus på det å være politisk aktiv og ha en mening når det kommer til forskjellig ting som er. (Udir) August / September A m e r i c a n c u l tu r e F a v o u r i te pl a c e s - formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller teater til andre - eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere - identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke disse i egen tekstproduksjo har kunnskap om ulike teksttyper på tysk, for eksempel skjønnlitteratur, aktuell barne- og ungdomslitteratur, sakprosa, tegneserier, muntlig tradisjon, sanger, film, forskjellige digitale og multimodale uttrykk, og hvordan disse kan brukes i tyskundervisningen. har kjennskap til aktuell ungdomskultur i de tysktalende lan Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget, UDIR. Mat & Helse. Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i mat og helse kan vere å gjere greie for smak, lukt og estetikk. Innsikt i fagstoff er knytt til munnlege presentasjonar og skriftleg arbeid

bruke varierte og hensiktsmessige lesestrategier i arbeid med ulike teksttyper Læringsmål. Eleven skal kunne tolke bilder, overskrifter og diagrammer finne nøkkelord i et avsnitt lage tankekart ut ifra nøkkelordene gjenfortelle innholdet i tekste skriving som grunnleggende ferdighet (Udir) •Norsk phd om støttende skriveundervisning i engelsk i videregående. (Horverak, 2016) •Flere norske mastere om sjangerpedagogikk •Forskningsprosjekter blant annet på NTNU, HiØ •På pensum i Norsk som andrespråk ved USN •Læreverket SATS (fra svensk) •Læreverket Kaleid Mange ulike teksttyper er representert. En del av de flotte bildene og illustrasjonene kan også være tekster på en leseliste. I lærerveiledningen til Stages 10 finnes forslag til hvordan en oppgave til muntlig eksamen basert på Stages 10 kan se ut Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing er en grunnleggende ferdighet som i følge Kunnskapsløftet skal integreres i opplæringen i alle fag. Alle lærere er dermed posisjonert som leselærere med ansvar for lesing i sine fag. Den foreløpig siste av delrapportene fra evalueringen av innføringen av Kunnskapsløftet (Møller m.fl., 2009) viser likevel at det er mang

Kompetansemål og vurdering Fremmedspråk (FSP01‑02) - Udir

• Skriving blir viktigere - i samfunnet - og i skolen • Skriveundervisningen i skolen må bli bredere - omfatte flere fag og teksttyper enn i dag (og så må norsklæreren kanskje få lov til å holde på med sitt) • Skriveundervisningen må bli mer konkret . Disposisjon . 1. Hvorfor skriver vi Innholdet i norsk og fagets formål i ungdomsskolen slik det er i dag, står bestemt i Læreplan i norsk (NOR1-05) (Udir, 2015). Under fagets formål, heter det blant annet at elevene skal «lære å orientere seg i mangfoldet av tekster, og faget skal gi rom for både opplevelse og refleksjon.I løpet av opplæringen skal de lese skjønnlitteratur og sakprosa, utvikle evnen til kritisk.

Udir.no - UBA

På nivå er et nyskapende grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk. Verket er rikt illustrert og gir en grundig og praktisk orientert oversikt over norsk grammatikk. På nivå består av to grammatikkbøker, A1-A2 og B1-B2, fire arbeidsbøker og en gratis nettressurs med interaktive oppgaver og lydstøtte for deltakere i tillegg til rikholdige undervisningstips for lærere PDF | On Mar 1, 2015, Marte Blikstad-Balas and others published Fra sjangerformalisme til sjangeranarki? | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat På nivå inneholder også en seksjon om arbeid med ulike teksttyper, B1 og B2 i Det felles europeiske rammeverket for språk: Læring, undervisning, vurdering (UDIR 2011)

Eksamen i norsk for grunnskolen Skrivesentere

På nivå er et nyskapende og moderne grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk som passer for både ungdom og voksne. I B2 arbeidsbok går vi i dybden og ser på hvordan vi kan uttrykke detaljer og nyanser ved hjelp av presis og korrekt grammatikk. Oppgavene i arbeidsbøkene er laget slik at vokabularet er nyttig i flere sammenhenger Et annet prosjekt som også jobber ut i fra skrivehjulet er SKRIV-prosjektet. I SKRIV-prosjektet (2010 - 2011) ble det utviklet ti teser om skriveopplæring i alle fag. Det var et mål for prosjektet å gi lærere noe de kan bruke når de skal hjelpe elevene til å utvikle skriving Jeg fant dette på udir.no: Informative, argumenterende og resonnerende tekster Informative, argumenterende og resonnerende tekster er teksttyper som viser til hva som er formålet med teksten. Til eksamen kan elevene få oppgaver som ber dem om å informere ved å presentere, forklare. Handling og tema i novella «Alle vi» Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete På nivå inneholder også en seksjon om arbeid med ulike teksttyper, med et rikt utvalg av eksempler på tekster som er aktuelle på de ulike nivåene A1, A2, B1 og B2. Denne delen gjennomgår hva som kjennetegner tekstene når det gjelder sammenbinding, vokabular og grammatikk

Fagfornyelsen - siste innspillsrunde kjerneelementer - Udir

 1. Det er to teoribøker i På nivå-serien. Denne boka tar for seg basisnivået A1 og A2 i Det europeiske rammeverket for språk læring, undervisning, vurdering (UDIR 2011). Her arbeider vi med grunnleggende grammatikk, grunnleggende setningslære og tekstbinding og teksttyper. A1-A2-boka har også et kapittel om lydlære
 2. Skriftlig Norsk skriftlig vurderingskriterier Vurdering. Mye av det du skriver i skolen skal vurderes av noen andre. Læreren din er den som evaluerer deg oftest, men av og til vil du få tilbakemeldinger av medelever, foreldrene dine og andre
 3. Med Radiant Reading er vår serie Lesetrening i engelsk komplett. Boka følger mønsteret fra Real Reading mht både teksttyper og oppgaver, men tekstene er jevnt over noe lengre og litt mer avanserte. Radiant Reading er i hovedsak ment for 7.trinn, men er også egnet for tilpasset opplæring på for eksempel ungdomstrinn eller voksenopplæring
 4. • lese ulike teksttyper • bruke ulike lesestrategier bl.a. leselogg • snakke og skrive om det jeg har lest 42 - 44.u 8B Vi leser Spor i Snøen, Per Kvaale Kaspersen. Vi lærer å skrive leselogg og snakker om teksten. (Leseloggen danner grunnlaget for å skrive bokanmeldelse.
 5. Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin
 6. Norsk - «Kompetanse for kvalitet» , emne 2 (5-10), videreutdanning, deltid; Skriving i ulike tekstkulturer FAKTA Emnekode: VNO202 Vekting (SP): 15 Semester undervisningsstart: Vår Antall semestre: 1 Vurderingsemester: Vår Undervisningsspråk: Norsk Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogik

Interteks

De konfronteres med stadig flere teksttyper gjennom nett og digitale plattformer. Så det er viktigere enn noen gang å forberede dem på dette, avslutter Roe. Mer om nasjonale prøver i lesing. Instituttets sider om nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratets sider om nasjonale prøver (udir.no 1.1. (Udir.)Rammeverket for grunnleggende ferdigheter i lesing gir en pekepinn på progresjon i utviklingen av leseferdighetene gjennom grunnskolen, og kan brukes i planleggingen av leseopplæringen lokalt og i samtaler med elever om leseutvikling og vurdering av lesing

Udir Registreringshåndbo

Utdanningsdirektoratet (Udir) forventer debatt og reaksjoner. - Vi forventer at noen vil savne ting som er tatt ut, men det er nødvendig å prioritere for å få tid til å lære det viktigste. *Begrepet «kreativ tekst» er fjernet for å understreke at kreativitet kan være en del av alle teksttyper eller sjangere Kontakt oss Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Telefon: 855 19 000 | E-post: iktplan@udir.n (Udir, 2016 - 1). Det disse elevene skal ha lært beskrives i det gjeldende læreplanverket fra kompetansemålene i læreplanen, og er knyttet til teksttyper, struktur, ordforråd, språklige formkrav, språklige virkemidler, bearbeiding av egne tekster og argumentasjon Kjøp På nivå fra Norske serier På nivå er et nyskapende og moderne grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk som passer for både ungdom og voksne. Det er to teoribøker i På nivå-serien. Denne boka tar for seg basisnivået A1 og A2 i Det europeiske rammeverket for språk læring, undervisning, vurdering (UDIR 2011) - I prøvene fokuserer vi på lesingen og utfordringene elevene støter på i samfunnet. De konfronteres med stadig flere teksttyper gjennom nett og digitale plattformer. Så det er viktigere enn noen gang å forberede dem på dette, avslutter Roe. Referanse. Roe, Astrid, Weyergang, Cecilie & Ryen, Jostein Andresen (2018)

udir.no - Brukeradministrasjon (UBAS

 1. Jeg fant dette på udir.no: Informative, argumenterende og resonnerende tekster. Informative, argumenterende og resonnerende tekster er teksttyper som viser til hva som er formålet med teksten. Til eksamen kan elevene få oppgaver som ber dem om.
 2. 4.2.2.2 Teksttyper og meningsskapende ressurser! (Utdanningsdirektoratet, heretter kalt Udir, 2010a). Begrunnelsen for revideringen i 2013 var at de grunnleggende ferdighetene skulle tydeliggjøres i samfunnsfag. Det skulle komme fram hva ferdighetene i faget innebar o
 3. Læreplan for naturfag, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Kjerneelementer Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv
 4. Logg inn. Cart. 0 Handlekur
 5. Kjøp På nivå fra Bokklubber På nivå er et nyskapende og moderne grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk som passer for både ungdom og voksne. Det er to teoribøker i På nivå-serien. Denne boka tar for seg basisnivået A1 og A2 i Det europeiske rammeverket for språk læring, undervisning, vurdering (UDIR 2011)
 6. 1 TYSK 1 for 5-10. trinn, del 2 (nivå 1) Innholdskrav Utdypende opplysninger og kommentarer . Navn Bokmål: TYSK 1 for 5.-10. trinn, del 2 (nivå 1
 7. På nivå: grammatikk i norsk som andrespråk : A1: gjennombrudd, A2: underveis. Huskelisten er tom.
 • Merkevare kryssord.
 • Bcg matrisen eksempel.
 • Opplevelser i bangkok.
 • Gravferdsstønad lo.
 • Gesichter austauschen photoshop.
 • Kulturskolen no.
 • Twilight darsteller übersicht.
 • Barnas skiskole 2017.
 • Speeddaten utrecht leen.
 • Cdon instax mini.
 • Ptx party heilbronn 2017 karten.
 • Frases comunes hebreas.
 • Visby pippi.
 • Roscoe arbuckle.
 • Que significa siguiendo en instagram.
 • Finnland währung.
 • Geschwollenes gaumenzäpfchen.
 • Nivea set.
 • Lgv frauentag 2018.
 • Dimensjonering av bjelkelag.
 • Hells angels norge.
 • Katze talgdrüse ausdrücken.
 • Hotel linner erding.
 • Hanfpflanze anbauen.
 • Sosiale lag.
 • Balkongkasse jula.
 • Direktør implenia.
 • Pasta med scampi trines matblogg.
 • Kongekrone tattoo.
 • Speyer mexikaner.
 • Minecraft profile.
 • Borgerlig konfirmasjon orkdal.
 • Party heidelberg.
 • Asiatisk hovedrett.
 • Baker hansen majorstua.
 • Damaskus 2017.
 • Lys og lyd ømfintlig.
 • Matsmart se norge.
 • Power nordås åpningstider.
 • Harley davidson aufkleber klein.
 • Møtesenter oslo.