Home

Legater idrett

Diverse støtteordninger - idrettsforbunde

Stipendportalen.n

Eurodesk.no har en samling over stipend og legater i Norge.. UNIFOR er Forvaltningsstiftelsen for fond og legater.UNIFOR administrerer og forvalter ca. 230 fond og legater med ideelt formål, blant annet med støtte til forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo (UiO) og Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).. Du kan søke om midler og finne informasjon om legater knyttet. Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse

Idrett Lek og læring Trening Skoler Støtteordninger Spillemidler til utstyr Aktivitetsstipend NIF støtte allidrett Gjensidigestiftelsen Stiftelsen Dam Aktiv familie Støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag De fleste fond og legater har elektroniske søknadsskjemaer Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål Din guide til nyttige legater. Her kan du søke i Legathåndbokens over 2000 stipender! I papirversjonen av legathåndboken får du i tillegg til informasjon om stipendene, også informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon Det finnes legater for det meste og de fleste, men noen er uten tvil rarere enn andre. Fikk 1,5 millioner i driks. Legatjakt. Er du på jakt etter penger til en spesiell interesse du har, bør du bruke litt tid med en legathåndbok - for det er mye penger som gis bort til mange rare formål

Arbeid for landets forsvar, militær idrett og foreningsarbeid. Ingen særskilte prioriteringer. Naturlig og bærekraftig landbruk i Norge, samt støtte til forskning i denne forbindelse. Det prioriteres normalt ikke støtte til ulike andelslag. Norsk bygde-, kyst- og skipsfartskultur Tilskudd, legater og stipend. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Frist for å søke. Årlig søkndasfrist er 1. januar. Kort om tilskuddet. Du kan søke om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet,. Legater i Trondheim kommune Legater du kan søke på i 2020. Legatene i Trondheim kommune består av sosiale legater og ett kulturlegat. De sosiale legatene retter seg mot sosialt og økonomisk vanskeligstilte innbyggere i kommunen

Tilskudd, legater og stipend Utmerkelser og priser Flyktninger og inkludering Egenberedskap For våre leverandører Kontakt Jobb Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Stimuleringstilskudd for nye læreplasser. Stipend til fritidsaktiviteter i Bydel Søndre Nordstrand Stedet for å finne tjenester og informasjon fra Arendal kommune - enklere og raskere Kr. 220 000,- til idrett. Kr. 100 000,- til barn og unge. Kr. 115 000,- til sang og musikk. Kr. 45 000,- til andre lag og foreninger. Legater og fond. Formannskapet i kommunen er styre for legatene og vedtar fordelingen av tilskuddene Legathåndboken er Norges største og eldste database over legater og stipend. Den gir oversikt over stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, sosial hjelp, forskning, idrett, kultur og mange andre formål Kultur, idrett og fritid. Tilskudd, priser, stipender og legater Kulturmidler; Liste: Siste artikler på et menypunkt. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Værøy kommune. Besøksadresse Sørland 33 8063 Værøy; Postadresse Sørland 33 8063 Værøy; Kommunenummer 1857.

Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen, men vil bruke den til å forbedre nettsidene. Har du spørsmål, eller vil melde fra om noe annet enn nettsidene, kan du benytte vårt kontaktskjema.Vi ber om at du ikke deler person- eller helseopplysninger Bergen bys utdanningslegat er en stiftelse, med et eget styre. Les om Bergen bys utdanningslegat hos Brønnøysundregistrene.. Legatet er et resultat av at 18 legater ble slått sammen i 2009 og årene etterpå, da de hadde omtrent likelydende formål og man på denne måten kunne bedre avkastningen og redusere kostnadene til administrasjon Norske legater deler årlig ut flere hundre millioner kroner innen formål som utdanning, forskning, idrett, kultur, næringsliv og mye annet. Mange legater er forbeholdt ungdom under utdanning eller forskning. Og noen er så snevre at det kun er et fåtall som kan søke dem. Likevel er det mange støtteordninger som er av allmenn interesse Formål Gi økonomisk hjelp til videregående utdannelse for ungdom som hører hjemme i Arendal. Hvem kan søke? Alle med fast bostedsadresse i Arendal kommune. Slik søker du Søknadsfristen er 8. november. Søk om lega

Søk - Legathåndboke

Kultur, idrett og fritid. Arrangementer Idrettsanlegg og svømmehaller Larvik bibliotek Larvik kulturskole Alt om Kultur, idrett og fritid. Helse og omsorg Legater i Larvik kommune. Felleslegatet for helse og sosial omsorg Felleslegat for undervisning Lardal Humanitære Legat. Kontakt oss Løten kommune bestyrer Samlet legat for Løten. Dette ble stiftet i 2016, etter at man samlet flere legater i kommunen. Se mer om legatene som ble samlet Organisasjonsnummer: 919 534 451 Styreleder: Ordfører Marte Larsen Tønseth Styremedlemmer: Steinar Aas Torbjørn Granerud Svanhild Bysveen Kjell Eckbos legater er de siste årene blitt utsatt for sterk kritikk i avisene for dyr administrasjon og lave utbetalinger til gode formål. Kritikerne mener styremedlemmene Finn O. Eckbo og Margaret Eckbo nyter godt økonomisk av sin maktposisjon Tilskudd, priser, stipender og legater; Kultur, idrett og fritid. Søknad om spillemidler. Frist for å søke om spillemidler for 2019 er satt til 15.november. Prosjektene må være en del av kommunens plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser vedtatt i 2014 Kulturkontoret inviterer herved lag og foreninger i Værøy kommune til å søke om kulturmidler for 2019. Det er avsatt kr 100 000 til fordeling for i år. Skjema: Søknad om driftsstøtte for kultur - og fritidsorganisasjoner kan fås ved henvendelse til kommunen eller her på; kommunens hjemmeside

Oversikt over diverse fond, stiftelser og legater til idrett for mennesker med nedsatt funksjonevne (paraidrett). Klikk her. Det kan søkes om lån av utstyr til paraidrett via enkelte særforbund (ikke alle har denne ordningen). Ta kontakt med særforbund her. Det kan søkes om personlige aktivitetshjelpemidler til paraidrett via NAV. Les mer her Stiftelser, legater og hjelpefond ; Stiftelsen Kongsberg idrett ; Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett! Stiftelsen Kongsberg idrett. Grene Uelands gate 21, C/O Bjørn, 3613 Kongsberg. Tilskudd og legater. Tvedestrand by og omegns legat for utdanning; Tilskuddsordninger kultur og idrett; Kontakt kommunen. Sentralbord 37 19 95 00 E-post til kommunen Søk etter ansatte Besøksadresse Tvedestrand kommunehus Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand Post- og fakturaadresse Postboks 38, 4901 Tvedestrand Kommunen bruker EHF. Legathåndboken gir en oppdatert oversikt over stipend og legater til utdanning, videreutvikling, kultur, idrett og forskning, samt til sosial hjelp. Her finner du informasjon om hvor mye det kan søkes om, søknadsfrist, begrensninger og forutsetninger for å kunne søke,.

«Legathåndboken 2020» gir deg en oppdatert oversikt over stipend og legater til utdanning, videreutvikling, kultur, idrett og forskning samt til sosial hjelp Det finnes en rekke stiftelser og legater med formål som gjør at de kan støtte idrettsanlegg. Noen stiftelser er store og deler ut midler i hele landet, mens andre kun støtter formål i sitt lokale nærområde Stipendportalen.no - Alle stipender, legater og støtteordninger i Norge. Få tilskudd til ditt prosjekt eller stipend til din utdanning Stiftelser og Legater Det finnes en rekke stiftelser og legater med formål som gjør at de kan støtte idrettsanlegg. Noen stiftelser er store og deler ut midler i hele landet, mens andre kun støtter formål i sitt lokale nærområde Stipend, fond og legater Lånekassen er ikke den eneste veien å gå for å få finansiert studier enten i Norge eller i utlandet. En skjult pengekilde kan være forskjellige typer fond og legater. Det finnes også stipend og legater til andre formål enn utdanning. Les me

Stipend, fond og legater - Ung

 1. Vi utlyser legater innenfor utdanning og sosiale formål. Søknadsfrist er 15. oktober. Fellesfond for utdanning: Det kan gis støtte til personer bosatt i Bergensregionen som tar fagutdanning eller høyere teoretisk utdanning
 2. Noen eksempler på legater og stipender hentet fra www.legatsiden.no og www.lagathandboken.no: Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse. 06. Diverse stipend og legater Stiftelsens formål er å støtte ethvert tiltak av sosial art, særlig slike som faller utenfor det offentlige støtteapparat i Norge. Støtte til tiltak med formå
 3. Bedriften John Andersens Legat For Idretten i Bekkestua i Bærum kommune driver innen bransjen legater. Bedriftsdatabasen.no gir deg regnskapsinformasjon, kart, telefon og adresse
 4. Boken har en oppdatert oversikt over stipend og legater til utdanning, videreutvikling, kultur, idrett og forskning samt til sosial hjelp. Her finner du informasjon om hvor mye det kan søkes om, søknadsfrist, begrensninger og forutsetninger for å kunne søke,.
 5. Kontakt. Norges Kokkemesteres Landsforening: Tollbugata 8 0152 Oslo. Besøksadresse: Tollbugata 8 / kontor 308 0152 Oslo. Tlf: +47 957 74 56
RG19: 2

Legater, fond og stiftelser Kort fortalt. Fra våre legater, fond og stiftelser lyses det hvert år ut økonomisk støtte til forskjellige tiltak som skal komme Tønsberg by og byens øvrige omegn til gode. Les mer om frister og hva du kan søke p Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida Besøksadresse Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad. Postboks 1405 1602 Fredrikstad. Org.nr.: 940039541. Kommunenr.: 300 Stipend, priser, legater og fond Hvert år utlyses og deles det ut diverse priser, stipender og fond i kommunenes regi. Hvert år utlyses og deles det ut stipender, priser og fond i kommunenes regi

Sørsivegen 6, 7760 Snåsa Tlf: +47 74138200 Send e-post Åpningstider: 08.00 - 15.35 Sentralbordet telefontid: 09.00 - 15.00 Organisasjonsnummer 96498203 Verdal kommune abonnerer på Tilskuddsportalen en nettbasert tjeneste som gir en samlet oversikt over stipender, legater og offentlige støtteordninger som lag og foreninger kan søke økonomisk støtte fra. Dette gjør det enklere å finne mulige finansieringskilder til gode prosjekt, og Verdal kommune anbefaler alle lag og foreninger i Verdal kommune å melde seg inn i Tilskuddsportalen

En fantastisk representant for norsk tennis

Tilskudd, legater og fond Her finner du oversikt over legater og fond i Tromsø kommune. NB! Oversikt over tilskudd innenfor kunst, kultur, fritid, idrett, helse, bolig, landbruk, næring og oppvekst i Tromsø kommune. (Søknadsfrister i parentes) Bolig. Bostøtte (25. i hver mnd.) Etablering i egen bolig (kan søkes hele året Telefon: 37 14 96 00 Søk ansatte Besøksadresse Furumoveien 1, Frydendal Post- og faktura adresse Postboks 158, 4952 Risør post@risor.kommune.no Kommunen bruker EH

Kultur, idrett og fritid. Arrangementer (35) Diverse kultur, idrett og fritid (27) Film, scene og teater (37) Fritid og hobby (46) Idrett og friluftsliv (163) Kunst, design og arkitektur (45) Legater og stiftelser, forvaltes av Legatinspeksjonen, Overformynderiet i Bergen,. Leger i Tvedestrand Fastlege. Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. I Tvedestrand er det 7 leger fordelt på 2 legekontor

Støtte- og tilskuddsordninge

Legater; Mappe Legater Oppføringer . Søk etter dokument. Finn etter tittel eller beskrivelse Kategori. Emneord. Søk Tilbakestill. pdf Elisabeth og Knut Knutsen OAS stipendiefond for pedagogisk personale i grunnskolen i Haugesund Populær. Publisert. Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid. Arrangementer Idrettsanlegg og svømmehaller Larvik bibliotek Larvik kulturskole Alt om Kultur, idrett og fritid. Helse og omsorg Legater. Lardal Humanitære Legat. Sist oppdatert: 02.04.2019; Innhold. Del. Facebook Twitter LinkedIn Epost Sjekk opp våre sider Støtteordninger og Aktuelle steder å søkemidler.August og september er måneder for søknadsfrister for veldig mange stiftelser og legater. Bare i dag har vi sett medieoppslag om Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen som annonserer med statutter og søknadsfrister Turen går ut i havgapet helt vest i kommunen. Kalvehageneset friluftsområde i Homborsund, er et fantastisk sted å møte sommeren på. Turkart Kalvehageneset Området ligger med bredsiden mot det forblåste Homborside og Skagerak. Det utgjør et areal på ca 375 dekar hvor det er parkeringsplass, asfalterte stier for barnevogner og funksjonshemmede og diskret merket kyststi

Støtteordninger. Gjensidigestiftelsen. Spillemidler til ..

Jarls Ungdomsfond. Logo Jarls ungdomsfond Jarls ungdomsfond for idrett og kultur er et ikke-kommunalt fond som gir en mulighet for private og bedrifter til å støtte opp under kulturtilbud i kommunen med et særlig fokus på aktivitet til ungdom mellom 13 og 18 år.. Årlig søknadsfrist er 15. mars. Søkere kan være lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som tilgodeser kult Idrett, friluftsliv og frisksport i Norge Det prioriteres normalt ikke støtte til: prosjekter/arrangementer i regi av privatpersoner arrangementer som allerede er gjennomført personlige reiseutgifter arrangering av håndball-, fotballskoler ol. i skoleferier samt deltakelse på ulike idrettsskoler, turneringer, cuper mv Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge UTDELING AV LEGATMIDLER: Hvert enkelt legat har statutter som gir føringer i forhold til avsetning av midler til bundet kapital og utdeling av legatmidler. Dette annonseres på kommunens nettside og i lokalpressen

Eckbos Lega

Her er oversikten over legater for som kan være aktuelle for våre medlemmer. Informasjon basert på Legathåndboken 2010, med forbehold om eventuelle feil. Det oppfordres å ta kontakt med utdeler før eventuell søknadsprosess påbegynnes.PRIVATE OG ORGANISASJONER - lokale, nasjonale og utenlandske Augusta Antonette Mohrs legat - formål: til utdannelse for unge piker i alderen 19-24 Velkommen til Namsos kommune. Her finner du informasjon om våre tjenester

Kultur, idrett og fritid. Verdal kommune abonnerer på Tilskuddsportalen en nettbasert tjeneste som gir en samlet oversikt over stipender, legater og offentlige støtteordninger som lag og foreninger kan søke økonomisk støtte fra Vestby kommune, Rådhusgata 1, 1540 Vestby Postboks 144, 1541 Vestby Telefon: 64 98 01 0 Idrett Idretten er en grunnstein i det norske samfunnslivet og velferdssamfunnet. Gjennom vår satsing på idretten og samarbeid nasjonalt og lokalt har BDO som ambisjon å styrke og profesjonalisere norsk og internasjonal idrett. Industri Industribransjen representerer en vesentlig bærebjelke i norsk og internasjonal økonomisk velstand

Festdag i Fed CupOffentlige legater i Færder kommune - Færder kommune

Legathåndboken.no - Din guide til nyttige legater ..

NYTTIG INFORMASJON. Org.nr.: 961 381 630 Kommunenr.: 3447 Kontonr.: 2075.08.01995 Kontonr. skatt: 6345.06.05362 Fakturaadresse: Søndre Land kommune Fakturamotta Kultur, idrett og fritid; Helse og omsorg; Barn, unge og familie; Frivillighet og innbyggersamarbeid; Næringsliv; Bistand knyttet til bolig og økonomi; Asker mot 2030; Integrering, innvandrere og flyktninger; Klima og miljø; Natur og friluft; Vei, trafikk og parkering; Vann og avløp; Skatter og avgifte Besøksadresse /postadresse Flakstadveien 371 8380 Ramberg ; Kommunenummer 1859; Organisasjonsnummer 863 320 852; Kontonummer 4580 06 0693

Folkehelse - Nordre Land kommuneTrimløyper - Tromsø kommune

De rareste legatene - Dinsid

John Andersens Legat for Idretten Gjønnesjordet 36 i Bekkestua, ☎ Telefon 67 12 20 21 med Kjøreanvisninge Å finne ut av hvor man kan søke midler for å kunne legge til rette best mulig for alle, er ikke enkelt. Under har vi listet opp en del muligheter som kan hjelpe idrettslaget på vei. Har du andre tips om søknadsmuligheter, send oss en e-post: paraidrett@idrettsforbundet.no eller ring 924 02 803

Eckbos legater samlet til ett

Formål og prioriteringer - Eckbos Lega

Opplysninger om kultur, idrett og fritid i Tromsø kommune. Rådhuset er åpent mandag - fredag 08:00 - 15:00. Servicetorget er åpent for timeavtale Her finn du oversikt over forskjellige typar stønadsordningar og søknadsfrister. Klikk deg inn på kvar enkelt nettside for nærmare informasjon På Idrettstinget i 2015 forpliktet norsk idrett seg til å redusere økonomiske barrierer for å delta i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er og hvordan de enkelte organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse. Oppland Idrettskrets forsøker å følge opp denne forpliktelsen i eget fylke Roret KF org.nr. 993 091 472 (kultur, bibliotek, kino, idrett) Fosen Brann og Redningstjeneste IKS, org.nr. 997 104 552. Dersom du kun kan sende som papirfaktura sendes den til Ørland kommune, eller Roret KF eller FBRT IKS, Postboks 43 7159 Bjugn. Kommunedirektør Emil Raaen tlf. 917 60 241 Assisterende kommunedirektør Marit Knutshaug Ervik.

Sommertilbud for barn og unge - Tromsø kommune

På over 600 sider får du vite alt om ca. 2.300 stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, sosial hjelp, forskning, idrett, kultur pluss mange andre formål. Årets utgave er fullstendig revidert: Uaktuelle legater er fjernet og en rekke nye har kommet i tillegg Læreplan for toppidrett, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Kjerneelementer Ferdighetsutvikling i egen idrett Kjerneelementet ferdighetsutvikling i egen idrett handler om at det legges til rette for at den enkelte elev kan utvikle ferdigheter og egenskaper som vil kunne føre til at eleven presterer bedre i konkurranser. Elevene skal få kjennskap til hva som skal til for å holde seg. Legathåndboken er en årlig utgivelse som gir oversikt over stipend og legater til utdanning, kultur, idrett og forskning, samt til sosial hjelp. Her finnes informasjon om hvor mye det kan søkes om, søknadsfrist, begrensninger og forutsetninger for å kunne søke,. Idrett: Alle typer idrett, sport og trim, også skytterlag, bedriftsidrett og idrett for personer med nedsatt funksjonsevne: 1 300: Rekreasjon og sosiale foreninger: Friluftsliv og speideren, motor og båtforening, dyreeierklubber, pensjonistlag, studentsamfunn, sosiale klubber (Rotary, Lions etc.), andre hobby- og fritidsaktiviteter: 2.

 • Frankfurt tipps insider.
 • Soonwald spa preise.
 • Opera house sydney facts.
 • Divergens meteorologi.
 • Studenthybel hamar.
 • Pizza i italia.
 • Temafest black white.
 • Ihc 624 ersatzteile.
 • Pensjonistlønn feriepenger.
 • Tag heuer wiki.
 • Leger uten grenser logo.
 • Panasonic lumix tz80 bruksanvisning.
 • Photoshop kurs.
 • Dm sofortdruck preise.
 • Starte rema 1000 butikk.
 • Prärie länder.
 • Dynamo passat 3bg.
 • Partialtrykk formel.
 • Dwz rechner app.
 • Hva er hvetestivelse?.
 • Enkelt spill kryssord.
 • Irsk dikter nobelpris.
 • Spisebord med stoler.
 • Mount everest 1996 victims.
 • Bad staatstheater karlsruhe heute.
 • Møtesenter oslo.
 • Radisson blu scandinavia copenhagen breakfast.
 • Max feldbach fotos.
 • Tanzschule kieber zumba.
 • Atomwaffen deutschland.
 • Pv christina erfahrungen.
 • Raw vegansk ostekake.
 • Fc ingolstadt frauen portal.
 • Playa bochum fotos 2004.
 • Tanzschule krüger celle.
 • Party düsseldorf.
 • Windows update overview.
 • 1911 45 acp norge.
 • Centrum trafikkskole asker.
 • Google konto låst.
 • Sommerparkering stockholm.