Home

Oppgaver til nysgjerrigper

Title: Fasit til oppgaver i Nysgjerrigper-bladet Subject: Her finner du løsninger på quiz og mattegrublerier. Oppgavene er publisert i Nysgjerrigper-bladene og her på nysgjerrigper.n Mattegrublerier passer til problemløsing, samarbeid og diskusjon med elevene. Her finner du oppgaver til matteundervisning, små grublerier og mattenøtter. Alle er tidligere publisert i Nysgjerrigper-bladet

Fasit til oppgaver i Nysgjerrigper-blade

 1. Oppgaver til «Livet som forsøksdyr» Lesekroken kan lastes ned fra nysgjerrigper.no / lesekroken. oppgavene er lagd til artikkelen «Livet som forsøksdyr». a rtikkelen finner du på side 19-21 i Nysgjerrigper nr. 2-13 og ved å søke på «Livet som forsøksdyr» på nysgjerrigper.no Av Tuva Bjørkvold r . r d r m e t s-r. e g r -r r a g.
 2. Forskningsrådet vil at barn skal få oppleve ekte forskerglede. Tenn forskergnisten i klasserommet ved å bruke Nysgjerrigper. Bruk våre artikler, oppgaver, eksperimenter og forskningsprosjekter i undervisningen
 3. Gå inn på nettsiden www.nysgjerrigper.no Snakk om hva som er positivt med nysgjerrighet, og hvordan den kan bidra til læring og gode opplevelser. Reflekter sammen over om nysgjerrighet kan ha noen negativt med seg også. Finn eksempler. Vi jobber med tema. Velg, vrak og tilpass Her kommer mange ulike oppgaver du som lærer kan velge mellom
 4. Arket kan brukes som tegneark i forbindelse med studering av småkryp. Etter å ha samlet noen insekter, mark, larver eller edderkopper kan de studere dem i fred og ro inni glasset og tegne dem. Hvor mange bein har småkrypet, kan du se noen øyne eller følehorn
 5. Nysgjerrigper. Pinterest. Ressurser for u.skole. Flere gode ideer. Kjøp bøkene. Mere. Trykk på de 3 strekene for meny. Norges forskningsråds tilbud til barn og unge. Her kan du finne tips og veiledning i forbindelse med forskerspiren og arbeid med Nysgjerrigpermetoden
 6. Denne ressursen består av nettartikler fra ulike aviser og nysgjerrigper.no. Artiklene har varierte og spennede tema som vil engasjere elevene. Til hver artikkel er det en samling skriveoppgaver og støttemateriell. Her finner du de åtte ulike nettartiklene
 7. Nysgjerrigper. Pinterest. Ressurser for u.skole. Flere gode Janny Sjo Førre har laget flere løko-oppgaver i leseforståelse. Oppgaver for både 12 og 24 brikker. Løko-oppgave i naturfag Blomster i Våren og fuglerede. Løkooppgaver i naturfag. Oppgavesett til 12 brikker. Takket være Hilde Annie Hagen er oppgavene også på nynorsk.

Mattegrublerier - Nysgjerrigper

Kaja Cathrine Hansen har laget fine oppgavekort som øver elevene i plassverdisystemet. Hundrer-, tiere- og enerklosse Nysgjerrigper vil med Lesekroken gi tips til hvordan tekstene i Nysgjerrigperbladet kan brukes til å øke elevenes lesekompetanse. Til hvert blad får du en ny utgave av Lesekroken med utgangspunkt i en av artiklene fra bladet. Lesekroken består av tre typer oppgaver Nysgjerrigper.no er laget for at barn skal utføre eksperimenter, drive med forskning og ellers lese om naturfag. Nettstedet lages av det statlige Forskningsrådet som har som oppgave å få flere til å jobbe med forskning. Norges forskningsråd deler ut ni milliarder kroner årlig til forskning

FILMINFORMASJON Filmen er regissert av Nils Gaup, en av våre mest profilerte regissører, fra før kjent for blant annet den Oscar-nominerte Veiviseren (1987), Hodet over vannet (1993) og Kautokeino-oppgjøret (2008). Mange vil gjenkjenne en lang rekke kjente skuespillere, eksempelvis Jakob Oftebro, Kristofer Hivju, Pål Sverre Hagen, Thorbjørn Harr, Benjamin Helstad, Stig Henrik Hoff, Jeppe. Lesekroken til Nysgjerrigper 2-2019 på bokmål Lær å lese fagtekster med Nysgjerrigper-bladet og Lesekroken. Dette er oppgaver og lærerveiledning til artikkelen Nyttig manetslim

Nysgjerrigper, Oslo, Norge. 5 181 liker dette · 27 snakker om dette. Forskningsrådet ønsker at alle barn skal lære om forskning og hvordan de kan forske selv. Nysgjerrigper er for elever og lærere i.. Finn en tekst som inneholder flere tekstelementer og som passer til temaet dere skal jobbe med. Det ligger mange fine tekster på nysgjerrigper.no. Under viser vi eksempler på bruk av teksten Hjernen vaskes mens du sover. Tekster fra læreboka kan også brukes. Kopier BISON-skjema til hver elev Nysgjerrigper Oslo, Norway. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Vi formidler forskning og vitenskap, og skaper forskertrang! Vil du ha bladet tilsendt på papir beskrive banen til en partikkel ved hjelp av parameterframstilling, og bruke derivasjon og integralregning til å regne ut posisjon, fart og akselerasjon når en av de tre størrelsene er kjent; bruke integralregning til å bestemme arbeid og endring i potensiell energi i sentralfelt og for en fjær som strekke

En serie aktiviteter knyttet til solsystemet vårt. Naturfagsenteret Solsystemet vårt. Planetene har ganske riktig diameter i forhold til hverandre. Men avstandene mellom planetene er feil. Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i naturfag. Etter 4. årstrinn. Fagbokforlaget (ElleMelle) - Les og forstå m/oppgaver. 4. trinn. Gyldendal (Salto) - Trinn 3 og 5. Velg trinn, bok og kapittel. Aschehoug (Zeppelin 1 - Velg bokstav og Les teksten. Aschehoug Zeppelin 2 - Lesing, oppgaver mm. Aschehoug Zeppelin 3 - Lesing med oppgaver; Aschehoug Zeppelin 4 - Lesing, oppgaver m. I Nysgjerrigper kan barn lese om forskning og vitenskap, finne eksperimenter og løse oppgaver De har i tillegg faglige oppgaver somknyttes opp mot oppleggene på gårdene. Vi har også lagt inn forskningsoppgave til knyttet Nysgjerrigper metoden som et fast faglig opplegg i dette arbeidet Deretter er det vinneren mot en annen i klassen. Til slutt står vi igjen med ett frø som vi kårer til det beste frøet. Her kan elevene reflektere om sitt eget frø. 5. Dette har jeg funnet ut. All forskning må fortelles til andre for å ha en verdi. For eksempel lag en rapport og send inn til Nysgjerrigper, få en tilbakemelding fra en jury

6.fase: Fortell til andre. Fokuset er at andre skal få vite om det vi har forsket på. Hva man velger, er opp til den enkelte. Hvis man vil komme til vurdering i Årets Nysgjerrigper må rapport sendes inn innen 1. mai. Ufyllende forklaring i denne PDFen Øvelser Vanskelighets-grad Målgruppe Funksjons-hemning Miljø; Aktiviteter Orientering ( video) Nybegynner Barn Generell Skog, terren God natt - ser deg til våren. Nysgjerrigper har nettside med faktastoff om dyr om vinteren. Hvor blir det av dyrene om vinteren? Kråkeklubben har en kort film om temaet. Hva gjør dyra i skogen om vinteren? På Nrk sine sider ligger det en kort film om temaet. Quiz: Planter of dyr om vinteren (natur, helse og bevegelse) Kunst og Håndverk Nysgjerrigper vil med Lesekroken gi tips til. hvordan tekstene i Nysgjerrigperbladet kan. brukes til å øke elevenes lesekompetanse. Til. hvert blad får du en ny utgave av. Mortimer Jones - Fra steinalder til jernalder. Bronsealder fra ca 10.00. Fylkeskonservatoren - Bronsealderen på Lista; BirkaViking - Nordic Bronze Age Lures 1700-500 BC. Bilder. Eddy Pardijs - Bronze age farmstead Uelsen Germany; UNDERVISNINGSOPPLEGG. home.hib.no - Opplegg, aktivieteter, oppgaver, idéer om Bronsealdere

«Nysgjerrigper vil med Lesekroken gi tips til hvordan tekstene i Nysgjerrigperbladet kan brukes til å øke elevenes lesekompetanse. Til hvert blad får du en ny utgave av Lesekroken med utgangspunkt i en av artiklene i bladet. » Til hver artikkel følger det med 3 oppgaver. Til utgaven i bildet under er det fine oppgaver Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.§9a-1 i Opplæringsloven Hvordan skape et go Johannessen mener Nysgjerrigper-prosjektet var avgjørende for at han valgte å gå veien som har ledet til at han i dag er studerer i nanovitenskap ved Universitetet i Bergen. - Sats på praktiske oppgaver «Alt for vitenskapen» var en holdning naturfagslærerne til Johannessen hadde Oppgaver. Oppgave: Å skrive en novelle Gjennomgå sjangertrekkene sammen med elevene og la elevene komme med forslag til alternativ. Eksempler Kruttrøyk av Torborg Nedreaas Å drepe et barn av Stig Dagermann Matt 18.20 av Tor Åge Bringsverd Videosnutt. En novelle av Kiellan

De undersøker om det er organisk eller mineralsk jord. Så går man grundigere til verks og undersøker jorda for ulike bestanddeler. Finner man smådyr Nysgjerrigper. En samling populærvitenskapelige tekster for barneskolen med tilhørende oppgaver i leseforståelse. Tekstene er både på nynorsk og bokmål. Trinn 3-4. Trinn 5-7 Vi mennesker synes ofte insekter og andre kryp er ekle, men i naturen har de mange viktige oppgaver. Livet på Jorda ville være veldig annerledes uten insekter. Blomster er f.eks. ikke vakre og dufter godt for at vi mennesker skal glede oss over dem. Nei, de er laget slik for å tiltrekke seg insekter som hjelper blomstene med å formere seg ved å frakte pollen fra en blomst til en annen Oppgaver etter filmen 1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis. 2. Hva refererer filmens tittel Trekkfugler til Skrivesenterets oppgaver. På siden til Skrivesenteret finner du skriveoppgaver til 1., 5. og 8. trinn. Hvorfor feirer vi 17. mai? Skriveoppgavene er knyttet opp mot kompetansemålene og viser hvordan hele skolen, fra 1. til 10. trinn, kan jobbe rundt samme tema. Her er direktelinker til oppleggene laget for 1. og 5. trinn

De kalte han farao, som betyr «stort hus». Å være farao gikk i arv fra far til sønn. Innbyggerne måtte betale skatt til farao. De betalte ikke skatt med penger, sånn som vi gjør i dag, men faraoen fikk en del av alt som ble dyrket og laget i landet. Faraoen bygget demninger, vanningskanaler og templer. Folket måtte hjelpe til. Pyramiden En samling eksperimenter fra Forskerfabrikken publisert i Nysgjerrigperbladet. Her lenkes det til eksperimenter om frøspiring og gjenvinning I denne utforskingen prøver elevene å identifisere to mystiske planter ved bare å observere røttene deres og sammenligne dem med røttene til andre planter. Gjennom denne undersøkelsen lærer de om to typer røtter - pælerot og knipperot. De gjør grundige observasjoner av formen på røttene, og tegner figurer av dem forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr; gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bru - Fra Nysgjerrigper til forskerspire - Små dyr med store oppgaver - Landskapet blir forandret - I full fart - Mennesket, et mirakel - Ti, tolv, snart tretten - Kjemi er ikke trylleri - Spennende steiner - Morsomme magneter - Der det er vann, er det li

Nysgjerrigper for lærer

Småkryp spireserie

 1. Få fart på forskningen! VilVite i Bergen arrangerer lærerkurs i Nysgjerrigpermetoden 18. januar. Inkludert i kursavgiften er også en ekstra oppfølgingssamling der du kan få støtte og tips etter å ha..
 2. På nettsiden til Nysgjerrigper finner du lenke til en tidsmaskin. Den viser deg hvordan kontinentene var plassert, om det var varmt eller kaldt og hva slags organismer som levde i de ulike periodene i jordas historie. Klikk på lenken nedenfor. Les artikkelen og klikk på Her finner du jordas tidslinje fra Kambrium til Keops-pyramiden
 3. I dag er det #verdensdagen for #psykiskhelse. Her er en forskningsrapport fra småskoleelever som forsket på hvorfor noen har så mye angst at de blir syke. (Rapporten er noen år gammel nå, men temaet..
 4. Skattefunn, Horisont2020, Nysgjerrigper og Forskningsdagene benytter seg av APSIS PRO for å sende ut sine respektive nyhetsbrev og det er APSIS International AB som drifter databasen der disse e-postadressene lagres. Personopplysninger som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet. Påmeldinge
 5. Nysgjerrigper, Oslo, Norway. 5,170 likes · 32 talking about this. Forskningsrådet ønsker at alle barn skal lære om forskning og hvordan de kan forske selv. Nysgjerrigper er for elever og lærere i..
 6. Programmet kan kobles til Nysgjerrigper-metoden med gjensidig utbytte. SMART er delt inn i 5 faser og det er lagt opp til en rekke øvelser, oppgaver og skjemaer som stimulerer elevenes evne og vilje til å jobbe i kreative team: Informasjon om SMART. Fase 1 Detektiv

Nysgjerrigper spireserie

 1. Nysgjerrigper i vinterdrakt. Trond Gunnar Skillingstad. 8. mai 2020 10:19. Abonner på nyhetsbrev. Statskog Fjelltjenesten har mange ulike oppgaver knyttet til oppsyn og forvaltning i fjellheimen. I dette tilfellet dokumenterte Jenssen et reinkadaver i Vanasvarri i Øvre Dividal nasjonalpark
 2. Vi har samlet en hel del mattenøtter og -grublerier på ett og samme sted på den nye nettsiden vår. De egner seg veldig godt som ledd i..
 3. Kjøp 'Forskerspiren, arbeidsbok til Yggdrasil 5, naturfag for barnetrinnet' av Kari Gran fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820331377
 4. INNHOLD: - Fra Nysgjerrigper til forskerspire - Små dyr med store oppgaver - Landskapet blir forandret - I full fart - Mennesket, et mirakel - Ti, tolv, snart tretten - Kjemi er ikke trylleri - Spennende steiner - Morsomme magneter - Der det er vann,.

Det gamle Egypt nådde høyden av sin makt, rikdom og utbredelse i Det nye rike (1567-1085 f.Kr.). Egypterne nådde Kreta rundt 2000 f.Kr. og ble invadert av indoeuropeere og et folkeslag kalt hyksos. De beseiret inntrengerne rundt 1570 f.Kr. og ekspanderte mot Egeerhavet, Sudan, Libya og store deler av Sørvest-Asia, så langt som til elven. Strever du med å finne spennende lesestoff som motiverer? Lærbokforfatter Tuva Bjørkvold har laget oppgaver til ulike artikler i bladet Nysgjerrigper. Oppgavene tar utgangspunkt i ulike lesestrategier og passer for undervisning i både grupper og av enkeltelever. Tekstene og oppgavene er også egnet for lesetrening på ungdomstrinnet

I motsetning til andre epidemiske sykdommer, som influensa, tyfoidfeber og meslinger, rammet pesten omtrent like hardt hver gang den blusset opp. Grunnen er at pest spres via dyr. Pestinfiserte lopper har rotter som naturlige verter og søker over til mennesker først når rottene dør i stort antall Vi hadde lyst til å delta i Årets Nysgjerrigper, og har nå forsket på føflekker. Vi har brukt naturfagtimene i€perioden mellom nyttår og påske til dette prosjektet. I de timene er nemlig hele skolen samlet med 1 lærer. I starten var vi veldig ivrige, men da alt skulle skrives inn i rapporten ble det litt kjedeligere. De flest

Husk å lese Aftenposten Junior i dag! De flinke Nysgjerrigper-finalistene fra Sælen Oppveksttun forteller om forskningen sin

Nettartikler med skriveoppgaver 5-7 Skrivesentere

Liste til utskrift: Bruka lista med KJ-ord til diktater i små grupper eller som. Tusen millioner, Matematikk for 1. Lesekroken er et gratis undervisningsopplegg med fagtekster, oppgaver og lærerveiledning fra Nysgjerrigper. Andre oppgaver for samme trinn. Undersøk hvordan nedbryterne arbeider. Eksempeloppgaver og tidligere nasjonale prøver Trones skole har nå byttet navn til Beiarn barne- og ungdomsskole etter at skolene på Trones og Moldjord ble slått sammen. Skolen ligger i Tollånes. Skolen er en 1. - 10. skole, og har 81 elever skoleåret 2020/2021. Skolens rektor heter Rita Veronik Lag oppgaver med høye krav til arbeidsminnet, for eksempel oppgaver med mange komponenter; Reduser mengden lette oppgaver, f.eks. gjentakelse av oppgaver: Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres hvert år av Forskningsrådet. Mer informasjon finnes på nettsiden:. Nysgjerrigper for elever, s 11-13 De fleste elevene er denne uka dypt engasjerte i prosjektene sine og mange jobber hardt og selvgående. Det vil imidlertid være stor forskjell på akkurat hvilke oppgaver arbeider med til enhver tid

Løko-oppgaver spireserie

 1. Sudoku oppgaver Databasen inneholder 6895702 oppgaver for øyeblikket og genererer nye kontinuerlig. Nysgjerrigper En nysgjerrigper er en som tør å stille spørsmål, og som vil ha svar på det han eller hun lurer på
 2. Nysgjerrigper Ikke bare gale forskere ABC-sangen Forskerspiren - tanker og visjoner Forskerdiplom Fornøyd fabrikksjef Aktiviteter opplegg kan knyttes til fagartikler, animasjoner og oppgaver på en enkel måte. Ressursene blir derfor mer nyttige og tilgjengelig for lærerne
 3. Denne artikkelen fra Nysgjerrigper forteller om noen av konsekvensene av en temperaturøkning på i gjennomsnitt to grader for dem som er bosatt i Norge. Hva vet forskere om hvordan været blir i Norge om 30 år, og hva kan vi gjøre for å påvirke værmeldingen for 2050
 4. Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3 - Nysgjerrigper
 5. Lesesidene - Leseforståels
 6. naturfag.no: nysgjerrigper.n
 7. Tiervenner oppgaver - spireserie
Lesekroken: Undervisningsopplegg til "Gullfisken gjer vatn

Nysgjerrigper - På jakt etter oppgaver til sammensatte

Førlesing (pdf) - Nysgjerrigper

Lesekroken: Undervisningsopplegg til "Å spå om framtiden"Lesekroken: Undervisningsopplegg til "Korleis har havet det?"Les Nysgjerrigper-bladet nrNysgjerrigper for lærereDiverse | spireserienTiervenner | spireserienZeppelin 4 arbeidsbok til språkbok, farger BM by Aschehoug
 • Unterrock lang blickdicht.
 • Attributt wikipedia.
 • Vietnamesisk restaurant trondheim.
 • Santa ponsa jungle parc mallorca parque forestal de aventuras y tirolinas.
 • Dwz rechner app.
 • Starte rema 1000 butikk.
 • Romantische plätze dresden.
 • Engelbilder acryl.
 • Nav harstad åpningstider.
 • Ostekake med bringebær og sjokolade.
 • Nutriazucht in deutschland.
 • Thales group about us.
 • Dr phil season 16 watch online.
 • Aztec tradition.
 • Pioner 15 test.
 • Chocolate leipzig.
 • Teleskop für galaxien.
 • Fiat scudo problemer.
 • Högtalare till mobil.
 • American tourister koffert test.
 • P sprøyte overvekt.
 • Ostekake med bringebær og sjokolade.
 • Eric bana.
 • Polynevropati pasientinformasjon.
 • Etterlatte ved selvmord.
 • Nikotin og tobakksfri snus gravid.
 • Wittenberg martin luther.
 • Foruroligende kryssord.
 • Delt bosted 60 40.
 • Planeten poster kostenlos.
 • Ndr landpartie rezepte.
 • Arba inkludering.
 • Potatis gryta.
 • Virus definisjon.
 • Spanska armada.
 • Klage på avslag aap.
 • Energy frequenz hamburg.
 • Humboldt university of berlin english programs.
 • Maling takstein.
 • Alcatraz documentary.
 • Drys bluse.