Home

Big bang teorien kort fortalt

Big Bang teorien bygger på den oppfatning at universet ble skapt av en kjempeeksplosjon hvor tid, rom og all stråling og stoff ble til. I begynnelsen var alt samlet på et lite, glovarmt, men etter hvert har universet utvidet seg og temperaturen har sunket betraktelig Big bang, som på norsk kalles det store smellet, er en form for eksplosjon der vårt univers oppsto for 13,8 milliarder år siden. Ordet «eksplosjon» har en helt spesiell betydning i denne sammenhengen. Det er snakk om en rask ekspansjon som skjedde overalt i hele rommet. Tid, rom og materie oppsto i big bang-hendelsen, og rommet har siden utvidet seg The Big Bang er en teori om universets begynnelse og utvikling Det er en teori, det vil si at ingen kan være 100 prosent sikre på at det var slik det skjedde. Men forskerne har studert universet lenge nå og har skaffet seg masse informasjon og bevis som støtter Big Bang-teorien Big bang teorien handler om å ekstrapolere dette tilbake i tid. Da trenger man en teori for det: den generelle relativitetsteorien. - Om jeg ekstrapolerer helt tilbake, blir universet mindre og mindre, det blir tettere og tettere, og varmere og varmere Big Bang: Kort fortalt Fred Hoyle gik også sine egne veje i overvejelserne om universets opståen og var slet ikke enig i tidens tanker. Allerede i 1927 havde den katolske pater og astronom George Lemaitre (1894-1966) fremsat de tanker, der senere førte frem til Big Bang-teorien, som i dag er den almindeligt accepterede teori for universets begyndelse og udvikling

The Big Bang, også kalt det store smellet, er populærnavnet på en type modeller innen kosmologien som beskriver universets utvikling fra en tett, varm fase fram til i dag. Selve navnet «Big Bang» ble introdusert av den engelske astrofysikeren Fred Hoyle som en lett nedsettende betegnelse under et radioforedrag i 1949. Big Bang-modeller av universets historie ble studert allerede av den. Although the universe started with a Big Bang, analysis of cosmological measurements allows a possibility that it will end with a Big Rip. As soon as few billion years from now (noen milliarder år i norsk tellemåte) , the controversial scenario holds, dark energy will grow to such a magnitude that our own Galaxy will no longer be able to hold itself together

Big bang er den mest akseptert teorien for hvordan universet ble skapt for nesten 14 milliarder år siden. Men hva er big bang, og hvordan oppsto det? Lær mer om den kosmiske begynnelsen med Illustrert Vitenskap Big Bang-teorien ville for eksempel aldri ha oppstått uten relativitetsteorien. Men relativitetsteorien har også betydning for mer dagligdags fenomener. Et eksempel er GPS-er, som kan fastslå posisjonen vår på Jorden med en margin på noen få meter Big bang teorien er den mest accepterede teori for, hvordan universet har udviklet sig, siden det blev dannet. Teorien fortæller ikke noget om, hvordan og hvorfor universet blev til, men kun om hvad der er sket efter big bang.. Ifølge big bang teorien blev universet født for ca. 13,7 mia. år siden

Helt garantert fornøyd · Få hjelp med design n

 1. Edwin Hubble var en amerikansk astronom, som opprinnelig var jurist. Han utførte grunnleggende studier av galaksenes avstand og fordeling, og klassifiserte dem, og var en sentral figur i utviklingen av ekstragalaktisk astronomi som fagfelt. Hubble-romteleskopet er oppkalt etter ham.
 2. Hvordan har verden utviklet seg til det den er nå, med mennesker på en liten planet i utkanten av en av mange milliarder galakser? BM: http://ndla.no/nb/node..
 3. Big Bang-teorien er innviklet, men enkelt fortalt sier den at universet - det vil si materien, rommet og tiden - ble til i en eksplosjonsartet begivenhet ved ubegripelig høye tettheter og temperaturer omtrent 14 milliarder år tilbake. Teorien har kommet med en rekke presise forutsigelser, som senere er blitt bekreftet ved observasjoner
 4. Det skal være mulig å bruke teorien til å forutsi resultater. Eksperimenter og observasjoner må da stemme med det teorien sier. Om noen kan påpeke en feil ved teorien, så må den enten revideres eller forkastes. Vitenskaps folk konkurrer nesten om å være den som kan motbevise en teori med så stor tyngde som Big Bang teorien
 5. Kort fortalt: I følge teorien om Big Bang så startet all massen i universet i et uendelig lite punkt, for så å eksplodere og spre massen utover i universet. I følge teorien om sorte hull så har en masse samlet i et uendelig lite punkt så stor tyngdekraft at ikke en gang lyset kan slippe ut

Teori om parallelle universer. Tenk deg en verden, og den fins.Siden det fins uendelig med universer fins det uendelig med variasjoner.. For å forstå teorien om parallelle univers må man forstå teorien om Big Bang The Big Bang. Den teorien om universets opprinnelse som flest fysikere har tro på i dag er teorien om Big Bang. Kort fortalt går teorien ut på at universet i begynnelsen besto av kun energi, og at rommet så utvidet seg til det universet vi kjenner i dag Og big bang-teorien åpner også muligheten for at det finnes et uendelig stort rom utenfor hubbleuniverset. Det kalles et multivers av type 1 og består i praksis av forskjellige områder fordi universets alder begrenser hvor langt bort vi kan se - og vil gjøre det uansett hvor man befinner seg

Ifølge Big Bang-teorien var det i en kort periode, fra universet var noen sekunder til noen minutter gammelt, at grunnstoff kunne dannes. Det var i hovedsak hydrogen og helium som ble dannet, og ifølge teorien utgjorde hydrogen 75 % og helium 24 %, mens den siste prosenten besto av deuterium, litium og beryllium Vi tror at universet oppstod for 13,7 milliarder år siden. Da var universet, alt rom og energi, samlet i varmt og tett punkt. Dette punktet utvidet seg til en kjempeeksplosjon, på under ett sekund. Dette øyeblikket blir omtalt som The Big Bang. Ettersom dette er en av flere teorier om hvordan universet oppstod kalles det Big Bang- teorien En konkurrerende teori heter før-Big Bang-modellen, som går ut på at universet trakk seg sammen før Big Bang, og begynte å utvide seg igjen etter den store eksplosjonen. - Ifølge dette scenariet trakk universet seg langsomt sammen seg til en svært tett og varm tilstand, før det igjen begynte å utvide seg Men under en tale ved det pavelige vitenskapsakademiet uttalte pave Frans at teorier om evolusjon og Big Bang er reelle. Kort sagt kommer Pave Frans med oppsiktsvekkende uttalelser når han hevder at Gud er ingen magiker med en tryllestav. Nå er Frans med rette blitt populær i media Universets opprinnelse Den teorien om universets opprinnelse som flest fysikere har tro på i dag er teorien om the Big Bang. Kort fortalt går teorien ut på at universet i begynnelsen besto av kun energi og at rommet så utvidet seg til det universet vi kjenner i dag

Big Bang-teorien - Daria

big bang - Store norske leksiko

13,7 Miljarder år sedan Big Bang, Universum föds. 4,5 Miljarder år sedan Jorden och de andra planeterna i vårt solsystem uppstår från solens nebulosa, soft och gas runt den nyfödda solen 3 Miljarder år sedan Det första primitiva livet på jorden. 600 Miljarder år sedan De första maskarna och maneterna. 390 Miljarder år sedan Den första fisken med stamnät Big Bang kaldes stadig den dag i dag en teori - det er nemlig meget vanskeligt at bevise en teori, der forklarer hele universets opståen og funktionsmåde, særligt når man er begrænset i sit udsigtspunkt; vi kan f.eks. ikke umiddelbart gøre observationer af de fænomener, vi mener at have forklaret, fra en anden galakse end vores egen Hva big bang-teorien forklarer, og hva den ikke forklarer. HVER eneste morgen er et mirakel. I en kort periode kan de da lyse sterkere enn hele galakser. Blant primitive folkeslag snakket man om sjøuhyrer og kriger mellom guder, om drager og skilpadder og elefanter,. The Big Bang teorien. Big Bang er en teori innen kosmologien, som beskriver begynnelsen av universet. Mange forskere er enige om at universet ble skapt ved The Big Bang, også kalt det store smellet. Big Bang-teorien er avgjort fra Edwind Hubbles observasjoner da han i 1929 klarte å bevise at alle galakser beveger seg fra hverandre noe som gjør at universet utvider seg

- Big bang-teorien er at universet for cirka 14 milliarder år siden var i en tilstand som var mye varmere og mye tettere og at det ekspanderte. Det er det hele, det er ikke så mye mer enn det, sier Raklev Big Bang er skapelsen av ALT, ved en tilfeldighet : Det å forklare Big Bang er egentlig ikke så veldig enkelt. Normalt tar det lang tid å finne ut av detaljene omkring dette temaet. Det enkleste er å starte med hovedemnene. Her følger en forkortet forklaring og argumenter på hvordan ALT vi er omgitt av engang startet. Av: Tom K. Enga Alligevel var Lemaîtres idé ikke helt ved siden af: Der findes levn fra big bang, blot i form af den baggrundsstråling af mikrobølger, der blev påvist i 1965, kort tid før Lemaîtres død. Meget få søgte at udvikle big bang-teorien. Big bang-modellen fra 1931 fik aldrig luft under vingerne

Universets historie - Hjem - Norsk Romsente

Big Bang er den vanligste teorien innenfor dagens normalvitenskap om universets begynnelse. Den sier kort og godt at universet har en absolutt begynnelse, at både tid og rom går tilbake til et første punkt, til den store 'Big Bang' Kontroverser. Big bang-teorien var i begynnelsen kontroversiell. Fred Hoyles steady state-teori var basert på en modell av Einstein fra 1917 med et sfærisk og statisk univers. Einstein møtte Lemaitre i 1927, men lot seg ikke overbevise. Hubbles observasjoner kunne ha alternative forklaringer, og Einstein arbeidet med en forening av et statisk univers og Hubbles observasjoner i 1931, et. skulle takke Gud for teorien om big bang. Big bang, (da lite eller ingenting skal ha eksplodert og siden blitt til allting), skal være inntruffet for minst 10 milliarder år siden. Skapelsen, da det som sees blev til ved Guds ord (Heb. 11,3), fant sted på Adams tid (Luk. 3, 38; Mark Kort om jordobservasjon Når de enorme mengdene hydrogen og helium raste gjennom rommet etter Big Bang, begynte atomene å trekke seg sammen i enorme gass-skyer. Etterhvert presset tyngdekraften atomene sammen - så tett at de begynte å smelte sammen - og utløste store energimengder

I kjærlighet og Big Bang-forståelse kommer ofte intuisjonen vår til kort. Vi møter konsepter som ikke kan forstås ut i fra hverdagslige erfaringer, og vi grubler oss ofte fram til egne bilder og forklaringer på hvordan ting må henge sammen. En som uten blygsel titulerer seg som astrofysiker vil derfor ofte involveres i ivrige diskusjone Snarere har Big Bang-teorien gitt gudstroende sterke vitenskaplige grunner for noe kristen tro alltid har hevdet, nemlig at universet ikke er evig men har «blitt til». Legg merke til at ordet «univers» ikke bare inkluderer all fysisk energi og all materie, men også selve tiden og rommet Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger og ansvarlig redaktør (siden 2001). I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS.En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring

5 myter om big bang - Forskning

Kort tid senere viste Edwin Hubble at galakser faktisk beveger seg fra hverandre. Galaksene er på vei vekk fra oss. Big bang teorien handler om å ekstrapolere dette tilbake i tid Jeg leste på nettet om enda en ny teori. Kort fortalt var det følgende: Kort kan man si at de forbinder geometrien av det Og disse galaksene må vel motbevise big bang teorien,. Kort sagt går Penroses teori ut på at universet gjennomgår kontinuerlige sykluser med fødsler og Disse ringene skal ha vært etterdønninger av svære hendelser som inntraff før Big Bang

vendig drivkraft bak evolusjon, platetektonikk og big bang, blir drøftet. Vi blir startar med big bang-teorien når ho fortel om kvar grunnstoffa i mennesket kjem frå, Kort oppsummert kan ein seie at energi og ma-terie gir svar på (nesten) alt Dette er et Big-Bang-univers, som starter med a sudden and peculiar beginning of things, som Eddington absolut ikke bryder sig om. For M < Me har vi at F(R) < 0 i interfallet R1 < R < R2, hvor R1 < R0 og R2 > R0 er de 2 rødder for ligningen F(R) = 0 Big Bang-nukleosyntese (BBN) (eller ur-nukleosyntese) er den produktion af atomkerner, som fandt sted i en tidlig fase af universets udvikling, kort efter Big Bang.Syntesen er en vigtig teori i kosmologien og anses for at forklare dannelsen af brint-isotopen deuterium (H-2 eller D), helium-isotoperne He-3 og He-4 samt lithium-isotopen Li-7.Den almindelige brint (H-1 eller bare H) i universet. Einsteins generelle relativitetsteori. Albert Einstein ble født den 14. mars i 1879. 135 år senere er han et navn alle kjenner, og blant hans mange bragder er kanskje den største å konstruere den vakreste teori vi har for beskrivelsen av verdens materielle side Big Bang og fysikken Et banebrydende argument for Big Bang teorien er, at teorien stemmer overens med fysikken. Inden for fysikken er atomkernerne defineret som et del af et grundstof bestående af de såkaldte elementarpartikler

Fred Hoyle: Mød excentrikeren, der navngav Big Bang

Selvom Jacob Barnett knap er tretten år, arbejder han allerede med fysik på Einstein-niveau.Jacob Barnett er allerede kendt som geni, selvom han først fylder 13 om nogle uger. Han går på universitet, hans IQ er højere end Einsteins, og han arbejder for sjov på en udvidet version af Einsteins relativitetsteori. De medstuderende på uni. skulle [ Hvordan se The Big Bang Theory (sesong 12) online. Prøver å se på Big Bang teorien på nett?I dette innlegget skal vi forklare hvilke nettsteder du kan se på Big Bang teorien live og on-demand.Vi viser også hvordan virtuelle private nettverk (VPN-er) kan omgå regional blokkering og la deg strømme live Big Bang teorien i utlandet

Her er noen få av bevisene for at Jorda er flat: 1. Ingen føler noen hastighet eller spinn. Hvis tyngdekraften drar med seg atmosfæren rundt når Jorda spinner rundt mot øst med 1600 kilometer i timen ville det bety at jo høyere man kommer jo høyere ville rotasjonshastigheten være En innovativt, organisatorisk big bang, der - ligesom den videnskabelige teori af samme navn - skete utrolig hurtigt. Kort fortalt, så ønskede Coloplast at fremme samarbejdet mellem virksomhedens i alt 8.000 medarbejdere fordelt over hele verden ved at udrulle Microsoft Team - på kun 48 timer Hadde styrken på Big Bang vært ørlite grann sterkere, ville partiklene blitt slynget så langt fra hverandre at tyngdekraften ikke hadde klart å dra den sammen til stjerner og planeter. Hadde styrken på eksplosjonen vært mindre, ville tyngdekraften trukket partiklene sammen til en klump Tag for eksempel big bang-teorien, hvor alt er skabt ud af intet. Den minder utroligt meget om fortællingen i Første Mosebog, fortæller Høiris. Teorien er fremsagt af den romersk-katolske præst, astronom og professor i fysik, Georges Lemaître tilbage i 1927

Big Bang - Wikipedi

 1. Katta er ute av sekken. BICEP-eksperimentet har høyst sannsynlig oppdaget sporene etter gravitasjonsbølger fra Big Bang. Resultatene var utvilsomt imponerende. Men de stemmer ikke perfekt med standardbildet vårt av universet, så nå blir det baluba kosmologiland framover. For meg, som ekstremt farget kosmolog, er dette større enn Higgs. I går skrev jeg en relativt utfyllend
 2. Big Bang: Enkelt sagt, 'Fakta er feil' Denyse O'Leary; 25. mai 2017 (Oversatt herfra) Bilde 1 Universets forløp -siden tilblivelsen Om vi skriverBig Bang Theory i et søkefelt, kobler det oss umiddelbart til den lange (debut 2007), utrolig populære CBS-situasjonskomedien, en postmoderne vinkling på livene til Caltech-fysikkstudenter.Den konvensjonelle betydningen av begrepet, vårt.
 3. Kort fortalt: Spennende - men uoversiktlig - om universets begynnelse og utvikling. Hva det handler om Kosmologi handler om å studere og lage teorier om universet som helhet: Fra hvordan universet ble til og hvordan det har utviklet seg siden. Kosmologi er altså studiet av universet som helhet. Dvs. man bryr seg ikke om planete
 4. Helt kort fortalt så er Big Bang et populærvitenskapelig underholdningsprogram med et fast ekspertpanel (det er der jeg skal være med) og to programledere (Ingrid Gjessing Linhave og Kåre Magnus Bergh) som stiller de små spørsmålene om de store temaene de alltid har ønsket å få svar på

Innlegg om Big Bang skrevet av Trygve. Gapteorien er en tolkning av den bibelske skapelsesberetningen. Motsetninger mellom Bibelens skapelsesberetning og vitenskapelige beskrivelser av tilblivelsen av universet og alt liv på Jorden blir tilsynelatende borte med denne teorien Denne teorien forkastet Newtons teori om gravitasjon, som tok utgangspunk i at gravitasjon kun var et fenomen som gjorde at all masse tiltrakk hverandre. Størrelsen på massen avgjorde tiltrekningskraften, og et stort legme vil tiltrekke et mindre. Kort fortalt er gravitasjon i følge Einstein et resultat av bøyninger i rom-tiden En teori er at universet var mindre enn et atom før Big-Bang og at det siden da har utvidet seg med stor hastighet. Denne teorien anser jeg som ubrukelig, da det er umulig å tenke seg at det ikke har vært noe annet enn denne minimassen Den glød af mikrobølgestråling, Planck skal kortlægge, stammer fra tiden ca. 380.000 år efter big bang. Forskerne kan ikke komme tættere på universets fødsel, simpelthen fordi universet i de første mange tusinde år blot var en glohed heksekedel af brint- og heliumkerner samt en masse energi i form af lys Det mange ikke er klar over er at Big Bang-teorien, da den ble godkjent som konsept, vakte sterke negative reaksjoner blant datidens forskere. Årsaken var at teorien kunne antyde en skapelse. I 1915 publiserte Albert Einstein sine likninger om det som i dag er kjent som relativitetsteorien. Teorien beskriver hvordan naturen oppfører seg ved ekstreme hastigheter eller gravitasjonsfelt

This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Big Bang oversættelse i ordbogen norsk bokmål - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. nb Big bang-teorien ligner svært på den historien som Det gamle testamente hele tiden har fortalt.» sv De första stjärnorna att bildas efter Big Bang kan ha varit större, upp till 300 solmassor eller mer, på grund av att deras sammansättning helt saknade ämnen tyngre än litium

Big Bang-teorien, enkelt forklart - Diskuter artikler

Big Bang oversettelse i ordboken norsk bokmål - fransk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Big Bang: Teorien om ureksplosionen bygger på astronomiske observationer, der viser, at universet har udvidet sig i alle retninger siden skabelsen. Kort fortalt har kosmologerne vendt udvidelsen o..

Det mange ikke er klar over er at Big Bang-teorien, da den ble godkjent som konsept, vakte sterke negative reaksjoner blant datidens forskere. Årsaken var at teorien kunne antyde en skapelse. (Først publisert på Ex Nihilo). I 1915 publiserte Albert Einstein sine likninger om det som i dag er kjent som relativitetsteorien. Teorien beskriver hvordan naturen oppfører seg ved ekstreme. Baggrunden for Big Bang-teorien er forholdsvis simpel. Helt kort forklarer Big Bang-teorien, at alt, der nogensinde har eksisteret i universet, blev til i præcis samme øjeblik for 13,8 milliarder år siden. På det tidspunkt opstod både alt materiale men også rummet mellem materialet og tiden. Big Bang skabte altså tre ting: Alt materiale. Historien om alting - kort fortalt leverer lige, hvad den lover. Den dækker historisk et uhyre tidsrum, fra big bang helt op til den udtørrede postmoderne nutid. Undervejs søger den mening i de ofte modstridende måder, hovrpå mennesker har udviklet sig - fysisk, følelsesmæssigt, intellektuelt, moralsk og spirituelt I den fysiske kosmologi er Big Bang den videnskabelige teori, ifølge hvilken universet udvidede sig fra en tilstand af helt enorm høj tæthed og temperatur for omkring 13,82 milliarder år siden. Big Bang-teorien baseres på den rødforskydning som ifølge Hubble-Lemaître loven, kan iagttages for fjerne galakser og som sammen med det kosmologiske princip kunne indikere, at rummet udvider.

Big Bang: Lær mer om universets begynnelse her illvit

«Big Bang»-tilnærmingen til digital transformasjon - og hvordan man får den til å fungere. akkurat som den vitenskapelige teorien med samme navn - skjedde utrolig fort. Kort sagt: For at Coloplasts 8000 ansatte over hele verden skulle jobbe bedre sammen,. The Big Bang theory is a cosmological model of the observable universe from the earliest known periods through its subsequent large-scale evolution. The model describes how the universe expanded from an initial state of extremely high density and high temperature, and offers a comprehensive explanation for a broad range of observed phenomena, including the abundance of light elements, the. Big Bang: Enkelt sagt, fakta er feil Denyse O'Leary; 25. mai 2017 (Oversatt herfra) Bilde 1 Universets forløp -siden tilblivelsen Om vi skriverBig Bang Theory i et søkefelt, kobler det oss umiddelbart til den lange (debut 2007), utrolig populære CBS serien, et postmoderne utseende på Caltechs fysiker-studenters liv.Den konvensjonelle betydningen av begrepet, vårt univers' opprinnelse. Big Bang förklarar egentligen inte hur materia/energi uppstod; den utgår från att det fanns, och att det sedan exploderade. 2. Enligt Big Bang-teorin befann sig universum före själva smällen i ett tillstånd av singularitet, dvs en liten liten liten prick med oändlig täthet, med volymen noll Til tross for navnet, er big bang-teorien ikke egentlig en teori om et smell i det hele tatt. Det er egentlig bare en teori om etterspillet etter et smell. -Alan Guth. Universet begynte ikke med et klynk, men med et smell! I det minste er det det du ofte blir fortalt: Universet og alt det der kom til i øyeblikket med Big Bang

Albert Einstein og relativitetsteorien for begynnere

Jeg kaller meg ikke ateist, men the big bang er den mest logiske forklaringen på starten på liv, så jeg forholder meg til den. Energiens lov sier «energi kan ikke oppstå eller forsvinne, kun gå over i en annen form» og vi mennesker er vel energi, så da vil det jo bli en annen form for energi etter oss Sv: Big Bang-teorien og evolusjon for kids Jeg kan sikkert kjøpe for dere, men da må vi sjekke at ikke portoen fra Trondheim får vinninga til å gå opp i spinninga. Når det gjelder evolusjon og gudstro, så synes ikke jeg at disse to kolliderer Skuespillere håver inn i Hollywood «The Big Bang Theory»-skuespillerne tjener millioner - per episode. Disse tjener mest i Hollywood Stadig nye tv-serier gir skuespillere millioninntekter Big Bang Theory-skuespiller er død. Skuespiller Carol Ann Susi ble bare 62 år gammel Big bang - Hur skapades universum?Stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.Stjärnbilder på himlen.Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.Dag och natt. ÅrstidernaMånens olika faser.Människan i rymden

Big bang — rummet

Big bang (eller stora smällen [1]) är den mest vedertagna kosmologiska teorin om universums tidiga utveckling. Teorin täcker tidsperioden sedan universum var mycket, mycket ungt och fram till idag. [2] [3] Universums utveckling tog sin början för cirka 13,8 miljarder år sedan [4] [5], då rymden började expandera.Universum var då extremt tätt och varmt, och hela det observerbara. Big Bang Utvidgningen pågår fortfarande, men den mest dramatiska förändringen gick mycket fort. På ca 10-14 sek efter Big Bang, expanderade universum mer än under år miljoner. Big Bang. Under den ofattbara korta tiden bildades all materia, kvarkar och elektroner, som bygger upp universum. 4

Edwin Hubble - Store norske leksiko

Med vår nysgjerrighet har mennesket alltid grublet over alfa og omega, begynnelsen og enden. Vi finner mange skapelsesmyter i religionshistorien. Einstein med flere brukte relativitetsteorien til å komme litt nærmere disse spørsmålene, og på 50- og 60-tallet får vi big bang teorien som til slutt konkurrerte ut steady state modellen Big Bang er jo åbenlyst den mest religiøse teori der har fået lov til at dominere fortolkningen af bestemte observationer af nattehimlen. Religiøs fordi teorien mere eller mindre åbent sætter guds finger ind som initiator af hele universet. Her er nogle tvivlsspørgsmål til teorien: At man forestiller sig at man kan bestemme de fjerneste objekter ve Torsdag i forrige uke ble det oppdaget en feil i partikkelakseleratoren Large Hadron Collider (LHC), kanskje bedre kjent som maskinen som Big Bang-eksperimentet, ved forskningssenteret CERN i Sveits Big Bang-teorien er kompleks, men enkelt fortalt sier den at universet - dvs. materien, rommet og tiden! - ble til i en eksplosjonsartet begivenhet ved ubegripelig høye tettheter og temperaturer omtrent 14 milliarder år tilbake. Teorien har kommet med en rekke forutsigelser, som senere har blitt bekreftet ved observasjoner. Det er ennå. «Big Bang Theory»-stjerna: - Jeg har det ikke så bra, om jeg skal være ærlig Kort fortalt, senga mi er ikke i stand til å bli sovet i, og jeg sover på sofaen

I mitt første blogginnlegg tenkte jeg og rette oppmerksomheten mot et vitenskapelig gjennombrudd i astrofysikken som ble annonsert den 16.mars 2014. For første gang i historien har forskere kunne bekrefte at universet har sitt utspring fra The Big Bang og ekspandert med en voldsom hurtighet i sin spede begynnelse. Funnene er karakterisert som en aldri s The Big Bang Theory får en tolvte sesong - men ryktene har sirkulert i noen tid, hvoretter nerdene rundt Sheldon, Leonard & Co. endelig tar farvel. Til og med produsent Steve Holland regner med at serien skal ta slutt snart. The Big Bang Theory: Series-out mer sannsynlig enn noen gang. I 2017 hadde fansen av The Big Bang Theory mye å feire Generell relativitet, forenklet. Einstein ble fortalt to ting da han nevnte å ville løse tyngdekraften: Den ene var at det ganske enkelt ikke kunne gjøres, den andre var at ingen ville tro på ham selv om han gjorde det. Som svar skapte han sin største prestasjon, teorien om generell relativitet

Teori. En hypotese godt understøttet av reproduserbare eksperimenter og observasjoner leder til en teori (gr. theoria - betraktning). For eksempel van Valens Rød dronning hypotese om adapsjon, rustningskappløpet mellom predator-byttedyr, parasitt-vert og mulig utryddelse, livskappløpet (Rød dronning hypotese /Red Queen) , etter Lewis Carroll: Gjennom speilet ( Through the looking-glass)) UNIVERSETS UTVIKLING: Figuren viser universets utvikling fra Big Bang og frem til i dag, 13,7 milliarder år senere. Sirklene antyder noen spesielle tidspunkter i utviklingen. Etter omtrent tre minutter hadde vi fått de første atomkjernene, og universet holdt en temperatur på én milliard grader Big bang passet derimot bedre med en skapelse, og ble derfor sett som et slags Gudsbevis. Det var en prest som først utviklet teorien, forteller Søvik. - Hawking sa big bang oppsto av seg selv, og at det derfor ikke var nødvendig med en Gud som veltet den første dominobrikken Big Bang ('det store smellet') er ein vitskapleg teori om skapinga av Universet.. Observasjonar av den stadige ekspanjonen til universet, leiar til ein teori om at universet ein gong har vore samla i eitt punkt mindre enn eit atom (ein singularitet).I dette punktet fanst alt i universet i form av energi.Augneblinken der dette byrja å ekspandera i ufatteleg fart, vert kalla det store smellet.

Det er kort fortalt en modell med 9 forskjellige personligheter. Så enkelt kan det sies. Men helt så enkelt er det ikke. Enneagrammet er en av vår tids mest dybdegående personlighetsmodeller. Gjennom Enneagrammet blir vi gjort kjent med motivet bak adferden vår. Det vil si den dypereliggende årsak til at vi reagerer som vi gjør Strålingen fra Big Bang teorien har dukket opp i form av atomer, 379 000 år etter Big Bang. Strålingen da hadde en mye høyere frekvens, og dermed en mindre bølgelengde. Men fordi universet siden begynnelsen av denne strålingen er sterkt utvidet, er den stråling, som det var 'strukket', så det har fått en lengre bølgelengde Verdens Villeste teori ? NYTT TEMA. Neste >> 1 2. deFORD Innlegg: 10456. 28.05.08 22:18. Del. Først av alt - VÆR så snill og ikke la dette gli ut i en møkkaspredingskonkurranse ( Wov! What a word!) - det er ille nok at min kjære nabo går amok med sprederen sin på jordet mitt. :o Kort fortalt hadde Penzias og Wilson uforvarende oppdaget kanskje det viktigste beviset for Big Bang. Det kan knapt understrekes nok at den kosmiske mikrobølgebakgrunnen er en naturlig konsekvens av Big Bang-modellen, der universet i sine tidligste faser var en gloheit suppe av elementærpartikler

 • Hsv bilder raute.
 • Kommunikationsdesign bonn studium.
 • Damenfahrrad gebraucht nürnberg.
 • Norrtälje badhus kostnad.
 • Bursdagsfeiring østfold.
 • Pata negra amsterdam.
 • Hvor mye lim til tapet.
 • Line dance daisy.
 • Promis die sich für tierschutz einsetzen.
 • Hvor er det mest jordskjelv.
 • Hva er dativ.
 • if( false !== wpcom_mobile_user_agent_info.matchedPlatformName ).
 • Midtun zoo reptiler.
 • Fleisch in teig witz.
 • Kompensert metabolsk acidose.
 • Nyhetsbrev regnskap norge.
 • Plattentektonik klasse 8.
 • Thora storm snitt.
 • Sykt godt anmeldelse.
 • Hasjplante frø.
 • Dårlig arbeidsmiljø sykemelding.
 • Gunnar ruud catering.
 • Jerusalem historie.
 • On the road again canned heat.
 • Hvilke grunnstoffer består en sukkerenhet av.
 • Highest building in the world.
 • Viken fiber mail.
 • Dovne seg kryssord.
 • Entreprenørskap utdanning.
 • Zarin alexandra.
 • Ebooks auf sd karte speichern.
 • Högtalare till mobil.
 • Callsenter norge.
 • Download irfanview 64.
 • Miele rx1.
 • Fettmåling.
 • Thüringer allgemeine apolda.
 • Freeport hatě.
 • Ark lillehammer.
 • Wahlprogramm vergleich.
 • Billig energidrikk.