Home

Jorda og månens bane rundt sola

naturfag.no: Modell av sola, jorda og månen

Sola skal står i ro. Mens jorda og månen skal gå i sirkler som illustrert på bildet under. Det kan være lurt å starte med at månen er i bevegelse og at jorda står i ro. Deretter kan både jorda og månen bevege seg. Månen skal ha ansiktet vendt mot jorda hele tiden. Figur 1: Banen til jorda og måne rundt sola. Slukk lyset i rommet. Jorden beveger seg på en helt spesiell måte i banen rundt solen. Det er dette bevegelsesmønsteret som er årsaken til at vi har skiftende årstider. Stian reiser nordover for å jakte på. Animasjon av jorda og månens bane rundt sola. viten.no tilbyr et knippe gratis nettbaserte undervisnings­opplegg i naturfag

Jordens bevegelse rundt solen - NR

 1. Prøv å tegn inn månens bane rundt jorda og sola. Hvilken modell illustrerer best jorda og månens bevegelse rundt sola? Diskuter dere fram til hvilken modell som er best. Se deretter på animasjonen (lenke til høyre) og finn ut om dere hadde rett
 2. Sola er kun horisontal med jorda ved vårjevndøgn og høstjevndøgn. Ringen viser månens forventede bane i de neste ukene og inkluderer de neste tre eller fire månefasene . Etterhvert som månens posisjon varierer fra en runde rundt jorda til den neste, vil pilen som viser den forventede banen ikke nødvendivis peke mot månens nåværende posisjon
 3. Månen er Jordens eneste naturlige satellitt. Månen har gitt opphav til fellesbenevnelsen «måne». Månen er den femte største månen i solsystemet. Middelavstanden til Jorden er om lag 384 000 kilometer. Månen bruker i gjennomsnitt 27 og en tredels dag på en runde rundt Jorden. Ettersom Jorden og Månen har bunden rotasjon, ser vi samme side av Månen hele tiden
 4. Jorden er den femte største av planetene i vårt solsystem og den tredje planeten regnet fra Solen. Den er en steinplanet. Jorden har tilnærmet form som en kule. Den går rundt Solen i en ellipseformet bane (eksentrisitet 0,0167) med en midlere hastighet på 29,8 kilometer i sekundet og bruker et siderisk år (365,2564 døgn) på et omløp
 5. Månen er den eneste naturlige satellitten i bane rundt jorden, og den femte største satellitten i solsystemet.Sett i forhold til størrelsen på primærlegemet, er månen den største naturlige satellitten tilhørende en planet i solsystemet med en diameter som tilsvarer en fjerdedel av jordens, men bare 1/81 av massen. Månen er den nest mest kompakte satellitten etter Io, en av Jupiters.

Det skyldes rett og slett at lyset på månen kommer fra solen. Sollyset treffer månen og sendes videre ned mot jorden. Fordi månen er rund (egentlig er den svakt eliptisk) og ikke flat, så er det bare halvparten som blir lyst opp av solen - Planetene går i nesten sirkelrunde baner rundt Sola - Sola er en stjerne med 6000 grader på overflaten . Jorda - dag, natt og årstider: - Jorda går rundt sola i en elliptisk bane - Over et tidsrom på ca. 100 000 år endrer banen form fra en tilnærmet sirkel til en ellipse Jorda, sola og månen Jorunn Saunes. Loading Slik ser månens bakside ut - Duration: 1:54. Jordas bane rundt sola - Duration: 1:13

Jorda har fått en ny, liten følgesvenn på sin ferd rundt sola. Den har trolig gått i bane rundt oss de tre siste årene, men er først oppdaget nå Jorden er den tredje planeten i solsystemet og den eneste planeten hvor vann opptrer i alle former, noe som kan si at den er i den «tempererte» sonen av solsystemet.. Bane rundt Solen. Jorden går i en elliptisk bane rundt solen. Ett omløp rundt solen tar 365,2564 døgn — det såkalte sideriske år.Middelavstanden til solen er 150 millioner km. Avstanden varierer mellom 147 millioner km.

Jorden er en planet. Den er nesten rund som en ball. Jorden snurrer rundt seg selv på 24 timer og bruker et år på å gå rundt Solen én gang. Jorden har én måne. Månen går i bane rundt Jorden mens Jorden går i bane rundt Solen. Månen går rundt Jorden på en spesiell måte. Den har alltid samme side vendt mot Jorden Jorda bruker 365,3 dager på å gå rundt sola og befinner seg cirka 150 millioner kilometer fra sola. Siden planeten heller 23,4 grader i forhold til orbitalplanet, varierer innstrålingen av lys og varme fra sola gjennom året Når Månen går i bane rundt Jorden en gang i måneden, endrer vinkelen mellom Jord, Måne og Sol seg. Dette ser vi som syklen til Månens faser. Avstand i tid mellom to suksessive nymåner er 29.5 dager (709 timer), litt mindre enn omløpstiden til Månen målt mot stjernene. Det er fordi Jorden beveger seg et stykke i sin bane rundt Solen. Måneknutene er punktene der månens bane rundt jorda krysser ekliptikken (jordklodens bane rundt sola). Sola-månen-jorda må stå i en rett linje. Månen må være nær apogeum, dvs. lengst mulig fra jordkloden. Ettersom månens bane rundt jorda er elliptisk, er det ett punkt som er nærmest jorda, perigeum, og ett som er lengst fra, apogeum

Forskerfrø: Jorda og månens bane rundt sola

 1. Månefase viser til forskjellen i utseendet på den synlige delen av månen sett fra jorda.. En halvdel av månen er alltid opplyst av sola (bortsett fra når jorda skygger; da er det måneformørkelse), men fordi månen går i bane rundt jorda, ser vi månen fra forskjellige vinkler etter som tiden går.Det gjør at en fra jorda ofte bare ser en del av den opplyste sida
 2. dre planet kaldet Theia for 4,51 milliarder år siden
 3. En mulig forklaring på hvordan jordas måne ble til. Et objekt på størrelse med Mars braste inn i jorda og slynget ut materiale som dannet månen. Sydpol-Aitken: 2250 diameter og 12000 m dypt. MÅNENS OPPRINNELSE. I hovedsak tre teorier: Akkumulasjonsteorien. Jorda og månen oppstod samtidig av den samme matrieskyen. Fisjonsteorien
 4. Aksen er heller ikke helt rett, men 23,4 grader sidelengs. Jorda går i elliptisk bane rundt sola i en helt vill fart av 106 216 km/t (som tilfeldigvis er akkurat 66 600 miles/t). Videre beveger hele solsystemet med alle våre (nå) 8 planeter og Jorda seg rundt i galaksen i en helt utrolig fart av 828 000 km/t (230 km/s)
 5. Solen har mye å si for at vi kan bo på jorden. Hadde den vært litt større eller ligget litt nærmere oss, ville det blitt altfor varmt til at mennesker kunne levd på jorda og hadde den vært svakere eller ligget lenger unna, ville alt blitt frosset til is. Varmen på jorden varierer ette

planetenes baner rundt sola. Han fant blant annet ut at planetenes bane rundt sola er ellipser og ikke sirkulære. På den tiden var det bare månen (naturlig satellitt) som gikk i bane rundt jorda, men også denne har en ellipsebane. På det nærmeste er månen 362 570 km unna jorda, og når den er lengst vekk i sin bane er den 405 410 km unna. Tidspunktet hvor jorda er nærmest sola flytter seg en dag fremover hvert 56 eller 57 år (KN45 Jordas bane forklarer issmelting og tidligere vår). Dette fører til litt mer stråling fra sola på samme dag i året mellom solnære ( i år 4. januar) og solfjerne (i år 6. juli), når vi sammenligner et år med det foregående Månens opprinnelse: - Jorda kan ha hatt mange små måner. Månen beveger seg i en elliptisk bane rundt Jorden, med en middelavstand på 384.405. Månens midlere omløpstid er 27 1/3 dag. som også tar høyde for de store likhetstrekkene ved Jorden og Månens oppbygging Nymåne. På dag null, på den tiden når Månens reise rundt Jorda begynner, passerer Månen en usynlig linje mellom Sola og Jorda. Da befinner Månen seg stort sett midt mellom Sola og Jorda, og «forsvinner» i det sterke sollyset, slik at vi ikke kan se den

Naturfagsenteret: Månens bane

Denne kan vise hvordan månen går i bane rundt jorda og hvordan jorda går i bane rundt sola. Læreplanmål Fenomener og stoffer, 2. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og fortelle om årstider, døgn og månefaser Samtidig som jorden går i bane rundt solen roterer den rundt seg selv. Banen rundt solen er plan, mens rotasjonen rundt egen akse heller omtren 23,5 grader. Denne helningen gjør at det siden av jorden som peker mot solen veksler mellom den sørlige og nordlige halvkule

Natursekken.no: Månens bane

Se hvordan vi har illustrert solsystemet vårt gjennom historien Det er rett og slett sånn at det finne stabile baner rundt sola, eller jorda for den saks skyld. Det handler om likevekt og stabilitet. Gravitasjonskraften er i likevekt med hastigheten til planeten rundt sola. At en bane er stabil betyr at hvis du gir planeten et lite dytt vil den komme tilbake til banen sin. Tenk deg at du har en dal og et. I månens bane rundt jorden, finnes det to ytterpunkter, nymåne og fullmåne. Når månen er ny, er månen mellom jorden og solen. Månen er da ikke synlig på himmelen. 14 dager senere beveger månen seg til den andre siden i forhold til jorden, og jorden er da mellom månen og solen Den samme kraften holder månen på plass i dens bane rundt jorda og planeter og ­kometer i ellipsebaner rundt sola. Ideen om en universell gravitasjonskraft ble født i 1665-66 Jorda går i bane rundt Sola og bruker litt over 365 dager på et omløp. Årstidene skyldes at jordaksen står på skrå (23,4°) i forhold til baneplanet, ikke at avstanden til Sola endrer seg. Aksehelningen gjør at solhøyden varierer, slik at dagene har ulik lengde gjennom året

Månen er jordas faste følgesvenn. Akkurat som jorda går i bane rundt sola, så går månen i bane rundt jorda. Månen bruker bare 29 dager rundt jorda, slik at den i løpet av en måned har gått litt mer enn en runde. I tillegg roterer også månen rundt seg selv (slik jorda også gjør) og den bruker like lang tid på å rotere en gan «Solen bøyer rommet rundt seg, og jorden går ikke i bane rundt solen fordi den blir tiltrukket av en mystisk kraft, men fordi den beveger seg rett fram i et krumt verdensrom. Som en ball i en trakt: Den ruller ikke rundt og rundt på grunn av mystiske 'krefter' generert i traktens midte

Hastighet er en viktig grunn til at jorda, satellitter, andre planeter og alt annet i solsystemet holder seg i bane rundt sola. - Hvis jorda plutselig stoppet, ville den ha falt rett ned i sola, sier Viggo Hansteen til forskning.no. Han er professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO STUNNING PILOTS!!! Aerologic Boeing 777F ULTIMATE COCKPIT MOVIE to LEJ [AirClips full flight series] - Duration: 1:58:10. Air-Clips.com Recommended for yo Supermåne, fullmåne, solformørkelse. Vi følger månens ferd rundt jorda, og ser hvordan den har kraft til å påvirke livet både i havet og på land

Hvor er månen nå? Se månefasene fra romme

Jorda er rund og ikke flat. Jorda roterer én gang pr døgn. Det blir 465 m/s ved ekvator og halvparten så fort på 60 grader nord. Jorda går én gang rundt sola pr år. Relativ hastighet er 40 km/sek eller forflytning svarende til en jorddiameter hvert 7. minutt Først og fremst følger vi Jordens rotasjon rundt sin egen akse. Hastigheten i denne bevegelsen avhenger av hvor på kloden vi befinner oss. Ved ekvator er rotasjonshastigheten på 1670 km/t, mens den er noe lavere under våre himmelstrøk. Men vi følger også med Jorden rundt Solen med en fart på 107 200 km/t Månens utstrekning på himmelen er akkurat stor nok til å dekke solskiven og dermed forårsake totale solformørkelser de gangene Jorda, Månen og Sola ligger perfekt på linje i verdensrommet. De tre himmellegemene ligger imidlertid ikke helt på linje den 11. august i år. Det er bare Månens halvskygge som treffer Jorda denne gangen

Nattåpner Gaustabanen for månen - Radio Rjukan

Jorda er som en roterende kule som går i bane rundt sola. Den bruker 24 timer på å snurre én gang rundt seg selv, og den bruker 365 dager på å gå én runde rundt sola. Slik deler vi inn tiden i døgn og år Selv ikke månens tyngdefelt påvirker oss mennesker målbart. Romskipet vårt Jorda har imidlertid såpass stor egenmasse at den dras i av månens tyngdefelt, derfor ferdes også Jorda i en liten gjensidig frittfallbane rundt månen. Jorda vagger altså litt på seg i Jordbanen rundt sola og denne vaggingen skyldes påvirkningen fra månen Stadig større bane. Etter opytingen gikk Beresheet først inn i en bane rundt jorda. Den ble stadig større og mer elliptisk, inntil fartøyet gikk inn i en bane rundt månen. Denne framgangsmåten gjorde det mulig å spare drivstoff og penger. Til sammen tilbakela Beresheet 6,5 millioner kilometer på sin reise til månen

Månen - Store norske leksiko

Jorden - Store norske leksiko

- Den ble bare oppdaget for ett år siden, og er fulgt i cirka et halvt omløp rundt sola. Vanligvis kreves det observasjoner av flere runder rundt før vi kan ha en sikker bane. Jeg tror sjansene. Når sola lyser opp hele den siden som vender mot jorda, får vi fullmåne. Og fullmåne er det hver 30. dag. En halvdel av månen er faktisk alltid lyst opp av sola, men fordi månen går i bane rundt jorda, ser vi månen fra forskjellige vinkler Det ble oppdaget i 2006, og fikk navnet 2006RH120. Det er fem meter i diameter, og tok tre runder rundt jorden før det forsvant igjen. Nå går 2006RH120 i bane rundt solen Sola er kilden til alt liv på jorda, og en viktig drivkraft for klimaendringer. Der er tre måter jordens posisjon endres i forhold til solen, det er hvor rundt banen er, det er hvor mye jordens akse heller sammenlignet med jordens bane, og det er hvilken retning denne helningen peker på forskjellige steder i jordens bane Sola lyser alltid opp en side av månen, men fordi månen går i bane rundt jorda og jorda rundt sola ser vi den fra ulike vinkler alt etter hvor den befinner seg

Ringformet / annulær solformørkelse

Månen - Wikipedi

Jet og moren tar med vennene hans på tur til verdensrommet for å lære om de åtte planetene i solsystemet vårt. Planetenes rotasjon og baner. B arna reiser ut i rommet for å se hvordan og hvilken vei planetene roterer og går i bane mest lyssterke himmellegemet sett fra Jorda etter Sola og Månen. Den går i en nesten sirkelformet bane rundt Sola, og bruker 225 dager på et omløp - et Venus-år. Det er den eneste planeten som bruker lengre tid på å rotere om sin egen akse, 243 dager, enn på et omløp rundt Sola: «Døgnet» er lenger enn «året»

Jorda, også kalla Tellus, Gaia, den blå planeten, terra (frå latin) og verda, er den tredje planeten frå sola og er den største steinplaneten i solsystemet. Jorda er om lag 150 millionar kilometer unna sola. Jorda har ein naturleg satellitt kalla månen, og jorda er den einaste planeten i universet der ein veit med visse at det finst liv.. Du har nok rett -- det er omtrent 366 ganger. Intuitivt er dette ikke så vanskelig å forstå hvis man husker Jordens bane rundt Sola. Jorda roterer 365 ganger i forhold linja mellom Jorda og Sola, men i tillegg roterer jo også den linja en gang rundt i løpet av et år. Så sett i forhold til *stjernene* roterer Jorda 366 ganger I simuleringen kan du slå av og på kraft og fart-vektorer, samt få frem banen himmellegemene beveger seg i. Slå på fartspilene. I utgangspunktet er modellen satt opp slik at jorden går i en sirkulær bane rundt solen. Ved å dra i fartspilen kan du endre retning og størrelse på farten

6 ting du ikke vet om solformørkelser | IllvitTotal måneformørkelse 21

Månen vår - Hjem - Norsk Romsente

Naturfag: Jorda, sola og månen - Daria

Månen, jordas omløp rundt solaDette er en animasjon av månens bevegelse rundt jorda, og jorda og månens bevegelse rundt sola. Dette tar spesielt for seg det siste kompetansemålet, hvor elevene skal beskrive planetenes bevegelser i universet, og hvordan måne og solformørkelse skjer Alle planeter, asteroider, meteoroider, kometer o.s.v går i bane rundt Sola. Sola består av 74% hydrogen, 25% helium mens resten er spor av andre grunnstoffer. Sola er omtrent 4,6 milliarder år gammel. Mars er den fjerde planeten i solsystemet vårt, når det gjelder avstanden fra solen, og ligger rett utenfor Jorda Månen er den naturlege satellitten til jorda, synleg frå alle stader på jorda.Han er 3 476,2 km i diameter, om lag ¼ av Jorda. Dette er ein uvanleg stor satellitt/planet-proporsjon, og gjer at Månen har merkbar påverknad på rørsla til Jorda, og ikkje minst på tidevatnet i havet.. Den tida Månen brukar på eitt omløp rundt jorda, er konstant (29 ½ døger), og dette har menneskje til. Planter, dyr og sopp kom først etter flere milliarder år. Jo lenger en planet eksisterer, jo større sjanse er det for å finne masse forskjellig liv der, tror forskerne. Ute i verdensrommet finnes det noen soler som er mye eldre enn vår egen sol. De kan også ha eldre planeter. Slike planeter kan være enda bedre for liv enn jorda Planeten er rundt 30 prosent større enn jorda og bruker 37 dager på å gå i bane rundt stjerna. Planeten får rundt 86 prosent av energien som vi får fra vår sol

Jorda, sola og månen - YouTub

Siden månen går rundt jorda, vil tidspunktet for høyvann forsinkes med ca 55 minutter hver dag. Sola medvirker også til tidevannet, men dens tiltrekningskraft er om lag 2,5 ganger svakere enn månens. Ved ny- og fullmåne trekker sola og månen i samme retning, og vi får springflo Disse banene befinner seg mellom det nedre og det øvre van Allen beltet. Satellitter i middels høye baner brukes til navigasjon og GPS. Høy bane Satellitter i høye baner (High Earth Orbit, HEO) kretser rundt jorda med en høyde på over 20 000 km. Banene er nesten sirkulære og banehøyden er begrenset nedad av det øvre van Allen besltet For eksempel ble det blant over 800 kinesiske kvinner i alderen 16-25 år med normal menstruasjonssyklus påvist at en stor andel (28 %) hadde menstruasjon rundt nymåne, mens forekomsten av menstruasjon i andre deler av månens faser varierte mellom 9 og 13 prosent. 10 I en annen studie fra USA av kvinner med en menstruasjonssyklus på 29,5 dager (pluss-minus én dag) ble det funnet at.

Avstanden mellom sola og jorda er faktisk størst på sommeren, selv om det kan høres litt merkelig ut at det er slik på den varmeste tida av året. Dette gjelder på den nordlige halvkule, må vi påpeke. Vi er nærmest sola i januar. Jordas bane rundt sola er ikke helt sirkulær. Den går i det som kalles en elliptisk bane av energi, vann og karbondioksid på jorda. Ikke minst er de habitat til et svært rikt dyre- og planteliv. Havet tar opp og transporterer varme Havet og atmosfæren mottar varme fra sola. Områdene rundt ekvator mottar mest varme, mens polområdene mottar minst, og er derfor dekket av is. Temperaturforskjeller fører til at hav og luft er og sola, mens ved nymåne står jorda mellom sola og månen. 2. Forklar hva vi mener med at Mars har retrograd bevegelse. Hvordan ble dette forklart i det geosentriske verdensbildet? Hva er den heliosentriske forklaringen? Mars har retrograd bevegelse når den (sett fra jorda) ser ut til å stoppe opp i banen sin, for så å bevege seg i. Tyngdekraften gjør også at jorda går i bane rundt sola, og at månen går i bane rundt jorda. Det er tyngdekrefter som holder galaksene sammen. Jordas atmosfære holder seg rundt jorda på. Ved vårjevndøgn og høstjevndøgn heller rotasonsaksen (lilla linje) i samme retning som banen jorda går i (rød linje). Ved vintersolverv og sommersolverv står rotasjonsaksen vinkelrett på jordas bane rundt sola, og dermed vil endringene sett fra solens perspektiv være relativt små

De kan da velge mellom å lage en stop motion om månens bane rundt jorden eller å lage film om planetenes bane rundt solen. Elevene vil forhåpentligvis finne en indre motivasjon i arbeidet med oppgaven, da de selv har kontroll over den og sikkert er nysgjerrige på det ferdige produktet, samtidig som det sannsynligvis vil være utfordrende å få det til å bli bra Sol. Solen er en vanlig G2-stjerne, en av mer enn hundre milliarder stjerner i vår galakse. diameter: 1 390 000 km. masse: 1.989e30 kg temperatur: 5 800 K (overflate), 15 600 000 K (kjerne) Solen er det største legemet, og inneholder mer enn 99.8% av totalmassen i solsystemet. (Jupiter inneholder det meste av den resterende massen.)Det blir ofte sagt at Solen er en vanlig stjerne

Har trolig oppdaget ny måne rundt jorda - NRK Viten

Jorden - Wikipedi

Jorda bruker ett år på å bevege seg rundt sola. Sola bruker 230 millioner år på å bevege seg rundt Melkeveien. Jordas akse stå i en vinkel på 23,5 grader i forhold til banen rundt sola. Månens bane rundt jorda går i en annen vinkel enn jordas bane rundt sola. De fire årstidene på den nordlige halvkule Månens bane rundt Jorden heller med litt over 5 grader i forhold til linjen mellom Jorden og Solen, noe som betyr at Månen som regel passerer over eller under skyggen fra Jorden. Men en gang i blant befinner Månen seg nær punktet i banen som krysser linjen mellom Solen og Jorden, og dermed passerer Månen gjennom jordskyggen I vår oppgave foregår dette gjennom at det foregår to instanser av konseptet «å gå i bane». Detter er henholdsvis planetene som går i bane rundt sola, og månen som går i bane rundt jorda. En kan også trekke inn jorda som går i bane rundt seg selv. Regler. Flere typer av gamification-teknikker kan bli brukt til å lære regler Når månens bevegelsesenergi E = 1/2 m V^2 belastes og bremses ved tidevannsfiksjon så en m konstant og V må minske, ikke øke som det står her. Og resultatet må bli at den fjerner seg fra jorden fordi vi kommer ikke unna kepplers tredje lov som sier at kuben på omløpstiden delt på kvadratet av semi major axis i banen er konstant Fordi månens bane rundt jorden heller omtrent 5° [] i forhold til jordens bane rundt solen, oppstår det ikke formørkelser ved hver fullmåne og nymåne. WikiMatrix WikiMatrix En lunasjon er den midlere tiden for en månefasesyklus fra nymåne til neste nymåne , dvs. månens synodiske periode

Skolesider for grunnskolen - Institutt for teoretisk

Astronauter må regne med å bruke 6-8 måneder i vektløshet og stråling. Jorda og Mars går i hver sin ellipseformede bane rundt Sola. Jordas bane ligger nærmest Sola, med en snittavstand på 150 millioner km mot Mars' 228 millioner km. Jorda bruker 365 dager på et omløp, mens Mars bruker 687 dager, det betyr at avstanden til Mars hele tiden forandrer seg Ordet 'jorda' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. jorden går rundt sola jorden går rundt sola / satellitten går i en bane 36 000 km fra jorden satellitten går i en bane 36 000 km fra jorden / her på jorden her på jorden / himmel og jord himmel og jord. (sammenblanding av jord og gjerde).

Så kommer Jorda og Mars er der jo. Jupiter og Saturn, Uranus og Neptun, og Pluto er jo bare en liten dvergplanet. PLANETSANG 2 Melodi: Alle fugler Merkur, Venus, Tellus og Mars, Jupiter og Saturn Uranus, Neptun og Pluto er ute. Alle går i bane. Rundt vår sol som skinnner så klart. Ser vi dem på himmelen svart. Stor og mektig, vakker og sterk Aktiviteter og sider om månen, elevene kan selv klikke seg inn og se! For de største. Jordrotasjon . Grubletrening fra naturfag.no. Jordas og månens bane rundt sola. Månens bane rundt jorda og sola Solsystemet. Se nærmere på verdensrommet med elevene på disse sidene. Morsomme spill. Romheisen. Regnmakerspill. Planeten Jordas ellipseformede bane roterer selv rundt sola, slik at årstidene inntreffer på forskjellig sted i banen, og dermed endrer lengde og intensitet. Animasjonen under forklarer presesjonen: Animasjonen illustrerer apsidalpresesjon. Animasjon: WillowW / Wikimedia Commons. Milankovitch-syklusene finjusterer klimaet og temperaturen på Jorda. Ord og begreper som blir brukt, er noe for vanskelig for 2.trinn. F.eks. Heteslag, akse, nord og syd m.m. de forteller også hvordan det hadde vært her på jorda hvis aksen hadde vært rett. Dette er unødvendig og forvirrende informasjon for dette trinnet. Konklusjon: En god og informativ videoressurs, men egner seg bedre for 4.- 6.trinn

PPT - Ta med PowerPoint Presentation, free download - IDAstronomi på 1-2-3 | Norsk Astronomisk SelskapGeosentrisme – Wikipedia
 • Tanzschule hippmann.
 • Tension corrosion.
 • Søke barnehageplass stjørdal.
 • Kaviar holdbarhet.
 • Ravensburg studentenwohnung.
 • 3d figur av deg selv oslo.
 • Sør trøndelag kommuner.
 • Hur mycket aloe vera ska man dricka.
 • Lajmet e fundit ne kosov.
 • Røde prikker i huden voksen.
 • Seahorse drawing.
 • Tostegshypotesen.
 • We love the 80s 2018 bergen.
 • Bypakke bodø ferdig.
 • Nå nynorsk.
 • Oslo sopp og nyttevekstforening.
 • Www ohg.
 • Shia muslimer.
 • Wohnung kaufen barmstedt privat.
 • Frisør langevåg.
 • Einstein kvantefysikk.
 • 33 tommer dekk.
 • Rense o skjell.
 • Hjertetransplantasjon norge.
 • Piano butikk bergen.
 • Magyar vizsla züchter.
 • Hva betyr dessverre.
 • Kiwi næringsinnhold.
 • Java bild einlesen bufferedimage.
 • Fotos whatsapp verschicken.
 • Mirvaso krem.
 • 1968 guillou anmeldelse.
 • Marienberg wettercam.
 • Gute nacht geschichten für männer.
 • Hjemmetjenesten kåfjord.
 • Hip hop tanzschule offenburg grabenallee.
 • Reflekterte kryssord.
 • Mississippi missouri.
 • Baden württemberg ticket mitfahrer.
 • Alpene skisteder.
 • Tinder standort ändern iphone.