Home

Volatil definisjon

Volatil. Volatiler er innen planetologi den gruppen grunnstoff og kjemiske forbindelser med lavt kokepunkt som er forbundet med en planets eller månes skorpe og/eller atmosfære. Eksempler inkluderer nitrogen [..] Kilde: no.wikipedia.org Volatilitet kan gi en rekke muligheter for tradere, særlig fordi derivatprodukter, som CFDer, gjør det mulig for dem å tjene penger både på markeder hvor kursene faller og i markeder hvor kursene stiger volatil. Flyktig. Noe som er gjenstand for raske og sterke svingninger. Brukes blant annet for å beskrive kurser på verdipapirer som er karakterisert av slike svingninger. Se også Volatilitet er et statistisk mål innen finans som beskriver risikoen på en investering. Volatilitet uttrykkes som regel i form av standardavvik, men det finnes også flere alternative volatilitetsmål, som range og absolutte avvik

Definisjon og Betydning Volatil

 1. Definisjonen av volatilitet er mekanismen som måler variasjonen i banene eller svingningene i prisene, renter, av lønnsomheten til en finansiell eiendel og enhver finansiell eiendel på markedet. Når prisen på en eiendel gjenspeiler mange bevegelser og veldig raskt, sies det å være veldig volatil og bare måler fondets tidligere resultater
 2. Definisjoner av volatile: subst. 1. volatile - a volatile substance; a substance that changes readily from solid or liquid to a vapor; it was heated to evaporate the volatiles substance the real physical matter of which a person or thing consists; DNA is the substance of our gene
 3. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til volatil. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 23 synonymer for volatil. 0 antonymer for volatil. 0 relaterte ord for volatil. 0 ord som starter på volatil

Volatilitet definisjon Hva er volatilitet IG N

Volatility is a statistical measure of the dispersion of returns for a given security or market index. In most cases, the higher the volatility, the riskier the security. Volatility is often.. volatile på bokmål. Vi har ni oversettelser av volatile i engelsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Vold. Viggo Mortensen spiller hovedrollen i David Cronenberg-filmen A History of Violence (2005), som blant annet tar opp hvordan bruk av vold påvirker både offer, utøver og samfunnet rundt dem. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007 Bedeutung. Das Adjektiv volatil bedeutet beweglich, unstetig oder flüchtig und wird in verschiedenen Zusammenhängen verwendet. Im Finanzwesen etwa werden sprunghafte und unbeständige Aktienkurse als volatil bezeichnet. Auch in der Betriebs- oder Volkswirtschaft ist es nicht unüblich, unbeständige Zustände wie Preisentwicklungen oder andere. Definition, Rechtschreibung, Synonyme und Grammatik von 'volatil' auf Duden online nachschlagen. Wörterbuch der deutschen Sprache

Définitions de volatil. Qui se vaporise, s'évapore facilement. Qui est très mobile, très fluctuant : Un électorat très volatil. Se dit d'une mémoire d'ordinateur dont le contenu s'efface lorsque l'alimentation électrique est coupée Volatil er et adjektiv på 7 bokstaver som blir godkjent i ordspill som Scrabble og Wordfeud. Det inneholder følgende bokstaver: A I L L O T V (sortert alfabetisk). Ordet volatil har 3 vokaler og 4 konsonanter. Sjubokstavsordet har tre stavelser. Ordet kan ha samme ordstamme som ord fra andre ordklasser Søgning på volatil i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk Lær mer om engelsk ord: volatile, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale [] de la fleur et la fixer sur un support, en l'occurrence un solvant volatil comme le benzène. Flyktige, luktfrie løsemidler som benzen er vanlig brukte hjelpemidler i prosessen med å ekstrahere, trekke ut, [] jw2019 jw201

volatil - Ordliste - lederkilden

 1. volatil - Significados en español y discusiones con el uso de 'volatil'
 2. Praktische Beispielsätze. Automatisch ausgesuchte Beispiele auf Deutsch: Die Ölindustrie kann für Investoren recht kniffelig sein, da die Ölpreise sehr volatil sind. Finanzen100, 04. September 2018 Die Aktien von Swisscom sind am Donnerstag volatil in den Handel gestartet. Derzeit sind die Titel im Minus. cash.ch, 02
 3. ATV har 30 års erfaring med behandling for mennesker som bruker aggresjon og vold mot sine nærmeste. I individuell behandling og gruppebehandling sammen med andre som sliter med de samme problemene kan man bli klokere på seg selv og finne gode alternativer til vold

Volatile definition, evaporating rapidly; passing off readily in the form of vapor: Acetone is a volatile solvent. See more Borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) er en personlighetsforstyrrelse definert i det nordamerikanske diagnosesystemet DSM-IV, og beskrives som en langvarig forstyrrelse av personlighetsfungering karakterisert av tydelige variasjoner i humøret.Lidelsen innebærer vanligvis uvanlig grad av ustabilitet i humør og svarthvittenkning. . Lidelsen manifesterer seg ofte ved episoder med skifte.

Definisjon av volatile. Leter du etter meningen eller definisjonen av ordet volatile på engelsk?Her, i vår definisjonsordbok, finner du betydningen. Vi fant 12 definisjoner av volatile.. volatil volatile (comparative more volatile, superlative most volatile) Evaporating or vaporizing readily under normal conditions. (of a substance, informal) Explosive. (of a price etc) Variable or erratic. (of a person) Quick to become angry or violent. Fickle. Temporary or ephemeral. (of a situation) Potentially violent Valgrett hadde personer som er fylt 18 år på valgdagen og ikke er umyndiggjort, og som bor i kommunen/regionen og: er statsborgere i Danmark, et annet EU-land, Island eller Norge, eller uten avbrudd har hatt fast bopel i det danske rike i de siste tre år forut for valgdagen. ^ Kommunale og regionale valg Arkivert 26. februar 2017 hos Wayback Machine la revista, que había llegado a instruir a sus lectores con una guía práctica de como invertir en el volátil mercado de futuros, advertía sobre los peligros de la recesión en la economía mundia I de globale og volatile valutamarkedene kan det skje mye på kort tid. Fra tidspunktet en avtale med en utenlandsk motpart underskrives og frem til betalingen skjer kan valutakursen ha endret seg mye. Den gode nyheten er at det finnes finansielle instrumenter som gjør det mulig å redusere denne risikoen..

Oljeindustrien er karakterisert ved volatil oljepris, teknisk og geologisk usikkerhet samt stort innslag av irreversible investeringer. Realopsjonsmetodikken har derfor vist seg å være nyttig for å maksimere verdien av oljefelt. La oss se på noen eksempler. a) Realopsjonskjede i oljeindustrien Det Norske Akademis ordbo Volatiler er innen planetologi den gruppen grunnstoff og kjemiske forbindelser med lavt kokepunkt som er forbundet med en planets eller månes skorpe og/eller atmosfære. 15 relasjoner Volatil og flyktig er to ord som betyr det samme. En flyktig vin er en vin som har mer eller mindre tydelig preg av eddiksyre eller etylacetat. Som regel operer disse i tospann. Vin inneholder alltid eddiksyre og etylacetat, men noen ganger blir det for mye

En volatil aksje er en aksje som svinger mye i verdi. På tampen av året sa analysesjef i Netfonds, Roger Berntsen, til E24 at året 2015 hadde innebåret stor volatilitet. Store svingninger på markedet, ofte i relasjon til oljeprisen, preget fjoråret på Børsen - Definisjon, Egenskaper, Egenskaper, Eksempler 3. Hva er ikke-flyktige stoffer - Definisjon, Egenskaper, Egenskaper, Eksempler 4. Hva er forskjellen mellom flyktige og ikke-flyktige stoffer. Hva er volatilitet Volatilitet er direkte forbundet med damptrykk av et stoff. Damptrykk er stoffets trykk etter overføring til gassfasen - Definisjon, Egenskaper, Egenskaper, Eksempler 3. Hva er ikke-flyktige stoffer - Definisjon, Egenskaper, Egenskaper, Eksempler 4. Hva er forskjellen mellom flyktige og ikke-flyktige stoffer. Hva er volatilitet. Volatilitet er direkte forbundet med damptrykk av et stoff. Damptrykk er stoffets trykk etter overføring til gassfasen Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

volatilitet - finans - Store norske leksiko

Luftforurensning er fremmedstoffer i luften som kan virke på menneskers helse og trivsel, eller er til skade for klima, dyr, planter, materialer eller andre deler av omgivelsene. Luftforurensende stoffer er gasser, dråper eller faste partikler, og består av ulike kjemiske forbindelser (se tabell). Utslipp av forurensende stoffer til luft kan ha lokale, regionale og globale skadevirkninger Aerosol er ørsmå, finforstøvede partikler av enten fast stoff eller væske i en gass. Størrelsen på partiklene varierer fra mindre enn 10 nanometer til over 100 mikrometer i diameter.Aerosoler kan være en form for støv eller fordampede partikler.. I dagligtale er ordet først og fremst forbundet med spraybokser og begrepene er i denne sammenhengen brukt som synonymer Market maker - definisjon. Når markeder blir volatile må market makere holde seg stabile og fortsette å være ansvarlige for markedets ytelse, noe som åpner dem opp for store risikoer. Det er derfor market makers tjener penger på spreader på aktivaene de tilbyr deg å trade,.

Definisjon av flyktig væske: Væske som fordamper ved romtemperatur, eller fordampes lett. Se også damptrykk Definisjoner. Ulike definisjoner av begrepet VOC er i bruk. Definisjonene av VOC som brukes til kontroll av forløpere for fotokjemisk smog som brukes av US Environmental Protection Agency (EPA) og statlige etater i USA med uavhengige utendørs luftforurensningsregler, inkluderer unntak for VOC som er bestemt for å være ikke-reaktive, eller med lave -reaktivitet i smogdannelsesprosessen Definisjon. A warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant and non-volatile collection of data in support of management's decision making process. - Bill Inmon: På grunn av at såkalte kuber er en meget velegnet måte å støtte effektiv temabasert, analytisk uttrekk av. Eksempel: The war on Iraq is a volatile subject of political debate; any wrong word and a heated argument could spark.; Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may from a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.; For things that have had contents with volatile oil like thinners they should be left for a.

Hva er volatilitet? Definisjon av volatilitet

Definisjon: Hva er flyktig? definisjon og mening - 2020. Innhold: Bruk 'flyktig' i en setning; Ustabil, eller varierende ofte mellom ekstreme høyder og nedturer. Bruk 'flyktig' i en setning Den kjemiske forbindelsen var så flyktig at de behøvde å holde den i en stålbeholder som de holdt i en fryser Oversettelsen av ordet volátil mellom norsk, engelsk, spansk og svens To elementer er gjerne sentrale når det gjelder definisjon av begrepet: a) Etter at en uventet hendelse eller fare oppstår, vil b) organisasjonen være i stand til å etablere en ny orden eller normalitetstilstand. Mens det første elementet er entydig forstått, kan man skille mellom to ulike forståelser av det andre elementet Flyktige organiske forbindelser er en fellesbetegnelse for kjemiske forbindelser som løsemidler, bensin og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Flyktige organiske forbindelser oppstår også naturlig i form av terpener som utskilles fra trær. Slike forbindelser er med på å danne fotokjemiske oksidanter og ozon på bakkenivå. Flere av forbindelsene er også kreftfremkallende

Volatile på norsk i engelsk-norsk ordbok - EasyTran

 1. Range - definisjon Range er forskjellen mellom den høyeste og den laveste kursen på et marked i løpet av en gitt periode. Begrepet brukes oftest som en målestokk for volatilitet : dersom et marked har en bred range tyder det på at det har vært volatilt i løpet av perioden man ser på
 2. Nå kan man søke Riksantikvaren om tilskudd til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Tilskudd i denne utlysningsrunden kan gis til klimaskallsikring og tiltak på elektriske anlegg, og gjelder kirker fra 1850 og eldre
 3. Markedene er volatile, og regnskapsreglene rapporterer volatiliteten, men regnskapene skaper den ikke. For finansielle eiendeler som ville oppfylt definisjonen av lån og fordring hvis de ikke var klassifisert som til virkelig verdi med verdiendringene over resultatet,.
 4. Volatiler er innen planetologi den gruppen grunnstoff og kjemiske forbindelser med lavt kokepunkt som er forbundet med en planets eller månes skorpe og/eller atmosfære. 19 relasjoner

Synonym til volatil på norsk bokmå

 1. volatil. øyeblikkelig. Legg til synonym. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til flyktig. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Antonymer. Adjektiv. evig. gjenværende. lovlydige. permanent. selv-herdende. stødig. tidløs. uforanderlig. vanlig
 2. En ester er en organisk forbindelse, dannet ved en reaksjon mellom en alkohol og en organisk syre (karboksylsyre). Esteren dannes ved en kondensasjonsreaksjon der alkoholen gir fra seg et H-atom fra OH-gruppen, og syren gir fra seg OH-gruppen fra COOH-gruppen. Syren og alkoholen bindes dermed sammen med en esterbinding (-COO-), samtidig som vann spaltes av. Reaksjonen katalyseres av.
 3. dre grad påvirket av tilfeldig variasjon. Denne type.
 4. utt for
 5. dre volatil TFP-vekst. Denne type justering endrer lite på nivået og langsiktige trender på produktivitetsveksten, men korrelasjonsmatrisene viser at kortsiktige produktivitetssykler påvirkes i stor grad
 6. 1.2 Definisjon av Non-Volatile Dual In-line Memory Module 1.3 Non-Volatile Dual In-line Memory Module markedsomfang og estimering av markedsstørrelse 1.3.1 Markedskonsentrasjonsforhold og markedsmodenhetsanalyse 1.3.2 Europe Non-Volatile Dual In-line Memory Module Verdi og vekst fra 2014-2024 1.4 Markedssegmenterin
 7. st like gode argumenter mot massegassing av jøder som for. Det er i midlertidig uenighet blant forskere om Zyklon-B avgir nok gass til å sette varige spor i den konsentrasjon som ble hevdet brukt mot mennesker, det er uenighet hvor mye Zyklon-B som ble brukt, det er uenighet om denne noe ukjente mengden som ble utluftet via.

Uttaleguide: Lær hvordan sal volatile uttales på Engelsk med innfødt uttale. sal volatile Engelsk oversettelse Definisjon av flyktig i Online Dictionary. Betydningen av flyktig. Norsk oversettelse av flyktig. Oversettelser av flyktig. flyktig synonymer, flyktig antonymer. Informasjon om flyktig i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adjektiv kortvarig, lite inngående et flyktig bekjentska definisjoner. Ulike definisjoner av begrepet VOC er i bruk. Definisjonene av VOC-er som brukes til kontroll av forløpere til fotokjemisk røkel brukt av det amerikanske miljøvernbyrået (EPA) og statlige etater i USA med uavhengige forskrifter for utendørs luftforurensning, inkluderer unntak for VOC-er som er bestemt å være ikke-reaktive eller lave -reaktivitet i smogdannelsesprosessen

Volatility Definitio

Volatile norsk Definisjoner: volatile (Italiensk) Tradukka [Norsk . Definisjoner - Italiensk: volatile = s.m.(ZOOL). Denominazione generica di animali atti al volo, per lo più uccelli. [Norsk] dict.cc. Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok. BETA Norwegian-English translation for: Volatile. Dictionary Norwegian ← English: Volatile Hvor stor risiko kan et børsnotert selskap egentlig ta? Et selskap og dets forretningsmodell er eksponert for en rekke risikofaktorer. Ofte er det primært nedsiden for selskapet - et økonomisk tap - man tenker på når det er tale om «risiko», men risiko gjenspeiler selvsagt også muligheten for høyere avkastning. I dette blogginnlegget beskriver jeg på prinsipielt grunnlag hva. Stigende og mer volatile råvare- og energipriser, forbedrede resirkulerings-teknologier og en raskt synkende tilgang på viktige materialer gir et forretnings-rasjonale for å utforske hvordan selskaper kan utvikle mer sirkulære verdikjeder. Gjennom design for gjenbruk, økt levetid av produkter, gjenbruk av komponenter og gode resirkulerings

volatile på bokmål Engelsk-bokmål oversettelse DinOrdbo

- Definisjon, funksjonalitet 3. Hva er forskjellen mellom flyktig og ikke-flyktig minne - Sammenligning av nøkkelforskjeller. Nøkkelord. Flyktig, ikke-flyktig minne, operativsystem, ROM, RAM. Hva er flyktig minne. Flyktig minne krever en kontinuerlig strømstyrke for å holde data. Derfor. Datamaskin Definisjon av SDRAM: SDRAM står for synkron dynamic random access memory . Den har erstattet asynkron DRAM som den mest populære typen RAM . Volatile Storage . RAM er kjent som flyktig minne , noe som betyr at alle data blir slettet dersom tilførselen av elektrisitet er kuttet av

Markedsrisiko og støtte i volatile finansielle markeder Markedsrisiko og støtte i volatile finansielle markeder Risikoen for tap i perioder med ugunstige markedsbevegelser medfører økt overvåking og rapportering Faktorer slik som størrelse, verdi, momentum, kvalitet, og lav volatilitet er kjernen i «smarte» eller «strategiske» betastrategier, og er investeringskarakteristika som kan gi porteføljer med bedre risikojustert avkastning over tid. Faktorenes resultater har en tendens til å være sykliske, men de fleste faktoravkastninger er generelt ikke spesielt korrelert med hverandre, noe som er.

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål (APM) DEFINISJON OG BEREGNING ÅRSAK TIL BRUK AV APM 1 EBIT Med mindre noe annet er spesifisert er EBIT (drift-sresultat inkl. av- og nedskrivninger) variabelen er svært volatil. Konsernet har liten påvirkningsmulighet på pris, som er en viktig faktor i beregningen Private Banking er det beste tilbudet for velstående personer, selskaper og stiftelser. Private Banking-rådgiveren er din veileder i det brede tilbudet vårt Definisjon: Volatilitet er det tempoet der prisene flytter høyere eller lavere, og hvor vilt de svinger. Disse kan være priser på omtrent alt. Volatilitet har blitt mest uttømmende studert, Aksjer med betas som er høyere enn 1. 0 er mer volatile enn S & P 500 Altfor mange ledere i små og mellomstore bedrifter har kun fokus på resultat og resultatoppfølging. Finansiell styring er et forsømt område. Her kan revisor spille en sentral rolle

vold - Store norske leksiko

Så, min definisjon av alfa er resultatet av avgjørelser som ikke kan bli fanget opp av noen faktormodell uansett hvor innviklet modellen er. Det fordi innsikten som ligger til grunn for disse avgjørelsene er ikke enda er offentlig kunnskap. Når og om investeringstaktikken blir kjent, da er den ikke lengre alfa Definisjon av PC Minne Personlige datamaskiner (PC ) hjelpe oss på mange måter , og de gjør alle sine funksjoner ved å lagre data i minnet og utføre ulike operasjoner på dem . Det finnes mange typer minne som PCer bruker , den mest anerkjente er Random Access Memory ( RAM ) Dette er et gjesteinnlegg fra Eivind Berg. Han blogger om sparing og investering på eivindberg.no der innlegget opprinnelig ble lansert.. Faktorfond øker i popularitet. Mye takket være Storebrand Global Multifactor som har gjort det veldig godt de siste årene. Jeg har tatt en nærmere titt på hva et faktorfond faktisk er, fem ting du må vurdere før du kjøper, og i tillegg sett nærmere. Produktutslipp - definisjon. Uforutsigbare, organiske forbindelser er miljøgifter som slippes ut sammen med andre gasser fra visse faste stoffer eller væsker. Konsentrasjonen av en rekke slike stoffer kan være høyere innendørs enn utendørs A solvent (from the Latin solvō, loosen, untie, solve) is a substance that dissolves a solute, resulting in a solution.A solvent is usually a liquid but can also be a solid, a gas, or a supercritical fluid.The quantity of solute that can dissolve in a specific volume of solvent varies with temperature.Major uses of solvents are in paints, paint removers, inks, dry cleaning

FASB 106 Definisjon. Regnskapsstandarder (FASB) Erklæring nr. 106, De anser de nye reglene som å pålegge forpliktelser fordi helsekostnader er mye mer volatile enn rentenivået, og historisk sett har slike kostnader vokst til mer enn tre ganger lønnsnivået. I 1988,. Den vanlige definisjonen av en flat type handel er når en trader selger en investering for samme beløp som han / hun kjøpte den for, slik at transaksjonen jevner helt ut. Sine investeringer kan være mer volatil og deres atferd kan i seg selv bidra til endringer i markedsverdien Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge, og du kan også bidra med informasjon En aksje med lite risiko/svingninger er lite volatil, et annet ord for store svingninger. Aksjen er definert som høy risiko og er veldig volatil, dvs den svinger mye opp og ned. Så de som roper og skremmer med høy risiko..vel ja det er det. Men forstå også hva definisjon på hva risiko i aksjer og fond er

Video: volatil: Bedeutung, Definition, Beispiele & Herkunf

- Definisjon, funksjonalitet 2. Hva er ikke-flyktig minne - Definisjon, funksjonalitet 3. Hva er forskjellen mellom flyktig og ikke-flyktig minne - Sammenligning av nøkkelforskjeller. Nøkkelord. Flyktig, ikke-flyktig minne, operativsystem, ROM, RAM. Hva er flyktig minne. Flyktig minne krever en kontinuerlig strømstyrke for å holde data formuen er mindre volatil enn inntekten. Resultatene i Hamburg . et. al. er forenlige med en hypotese om at konsumet (og formuen) følger en random walk, og at kausaliteten går fra konsum til inntekt, ikke omvendt. 4. Basert på norske data fant Brodin og Nymoen (1992) flere år tidligere også empirisk støtte fo mer volatil enn i andre land3, er et eksempel på dette. Empiriske analyser viser det motsatte4. En skal her være klar over at mens Basel-regelverket angir internasjonale minstekrav som landene fritt kan gjøre strengere, er EUs kapitalkrav som er nedfelt i CRR / CRD IV fullharmoniserte kapitalkrav so Global Non-Volatile Dual In-line Memory Module (NVDIMM) market 2020-forskning gir en grunnleggende oversikt over bransjen, inkludert definisjoner, klassifiseringer, applikasjoner og næringskjedestruktur Selskaper utsteder verdipapirer for å skaffe kapital. Det kan være IOUs - obligasjoner med kuponginntekter, vanlige og foretrukne aksjer. Utbytte er en del av nettoresultatet på én sikkerhet

Syntaks har å gjøre med grammatikken i et språk, altså hva som er lovlige setninger. Java, som andre programmeringsspråk, har en formell grammatikk 1.5 Definisjoner . Petroleumsvirksomheten: I denne rapporten brukes begrepet om petroleumsvirksomheten til havs, og inkluderer altså ikke petroleumsvirksomhet på land. Fartøy: Ulike typer skip tilknyttet petroleumsvirksomheten (inkluderer ikke flyttbare innretninger slik de er definert i petroleumsregelverket) Definisjon av de viktigste begrepene. priseffekter forårsaket av endringer i relative priser. Prisforholdet mellom ulike varer og tjenester endres over tid Greenspans definisjon har blitt Høy og variabel inflasjon gjør det vanskelig for husholdninger og bedrifter å skille endringer i relative priser En definisjon i norsk litteratur er: formelt at boligprisene i Norge siden dereguleringen av bolig- og kredittmarkedet på 1980-tallet har vært svært volatile. I 1992 var landet i ferd med å legge boligboble­utblåsingen i siste halvdel av 1980-tallet bak seg

Duden volatil Rechtschreibung, Bedeutung, Definition

Définitions : volatil - Dictionnaire de français Larouss

Høyrenteobligasjoner er generelt mer volatile enn høykvalitets, mindre risikofylte obligasjoner. Bærer en høyere rate av kupongrenter, vil prisen på en high yield bond endre mer enn en obligasjon med en lavere kupong for en gitt justering i renter, alle andre aspekter av de to obligasjoner er likeverdige Definisjon av Multimedia Card: A multimedia card ( også kalt et MMC , flash -kort , media kort, Compact Flash -kort , RAM-brikker løs hva som blir lagret på dem. Dette kalles volatile minne. Minnebrikkene i et multimedia -kort er non - volatile , og når kortet er koblet fra strømmen , blir informasjonen lagret i dem, slettes ikke Ser vi på den strenge definisjonen, faller andelen for varehandel til 1,5 prosent. I den strenge definisjonen ligger også lavteknologisk industri lavt med en gjennomsnittlig andel på 1,7 prosent. Figur 7.2b Vekstforetak etter næring, gjennomsnittlig andel i prosent. 2007-2016. er omsetningen noe mer volatil enn sysselsettingen

Volatile agents, shown to be cardioprotective during cardiac surgery, are recommended for major non-cardiac surgery in patients with heart disease (even though clinical documentation is limited). Interpretation. Denne definisjonen beskriver også hva vi ønsker å oppnå med moderne anestesi Definisjon av petrol: 1. A volatile flammable mixture of hydrocarbons (hexane and heptane and octane etc.) derived from petroleum. Used mainly as a fuel in internal-combustion engines: Synonym av petrol: noun: gasoline, gasolene, gas, fuel, hydrocarbon: Siste orddelinger av dette språket

Ordet volatil - Ordhjelp

For deg som bor og jobber på Jessheim. Lokale nyheter, gode historier, byutvikling og mye mer Lær mer om engelsk ord: vol, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale

volatil — Den Danske Ordbo

Verdipapirutstedelser er en volatil inntektskilde, som vi har sett de siste månedene med spesielt børsintroduksjoner. De kan være lukrative, spesielt hvis de ikke bare innebærer enkel utstedelse av rentepapir, men er strukturert rundt mer komplekse transaksjoner i flere valutaer med sikte på for eksempel finansiering av et oppkjøp Malerienes indre spenninger er gjennomgående, og fremfor alt innkapslet i tittelen «Umørke». Denne er ikke så mye en negativ definisjon av lys, som et postulat om at lyset og mørket er to sider av samme sak. Dagen finnes ikke uten natten. Drømmen uten marerittet

Definisjon av volatile: Synonymer, antonymer og uttal

Det er nesten 20 år siden vi har sett en svakere norsk krone mot dollaren enn i dag, og en amerikansk dollar koster i dag rundt 9,15 norske kroner. Snart kan en amerikansk dollar kanskje koste. Uttaleguide: Lær hvordan acetaldehyde uttales på Engelsk, Nederlandsk med innfødt uttale. acetaldehyde Engelsk oversettelse

Lær mer om engelsk ord: inconstant, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale. fluid inconsistent fickle mercurial mutable skittish temperamental uncertain unpredictable unsettled unstable unsteady variable volatile. Engelsk til Norsk oversettelse Definisjoner på engelsk. adj. 1 Orddeling av det Engelsk ordet canonist. Viser hvordan man deler stavelsene av ordet canonist Uttaleguide: Lær hvordan bromine uttales på Engelsk med innfødt uttale. bromine Engelsk oversettelse Uttaleguide: Lær hvordan gases uttales på Engelsk, Tysk, Spansk, Portugisisk med innfødt uttale. gases Engelsk oversettelse Orddeling av det Engelsk ordet explosive. Viser hvordan man deler stavelsene av ordet explosive disagreement definition: 1. an argument or a situation in which people do not have the same opinion: 2. an argument or a. Learn more

 • Eunuchs game of thrones.
 • Monash university ranking.
 • Leguan mexiko gefährlich.
 • Concours petanque en 4 parties.
 • Kongen i spania 2017.
 • Timepris it konsulent.
 • Cpm kalkulator.
 • Kreml propaganda.
 • Tonkin zwischenfall zusammenfassung.
 • Set cover dual.
 • Kirmes düsseldorf 2018 feuerwerk.
 • Germanys next topmodel 2018 umstyling.
 • Tørre lepper sopp.
 • Xabi alonso grünwald.
 • Excel checkbox in cell.
 • Maxbo garderobestang.
 • Fordøyelse tid baby.
 • Farstrup gyngestol 181.
 • Berliner zeitung preis kiosk.
 • Salma laks utløpsdato.
 • Mla purdue.
 • Korpermer.
 • Kolonial pristest.
 • The forest game wikipedia.
 • Canon eos 650d objektiv.
 • Hellstrøm rydder opp sesong 2.
 • 1968 guillou anmeldelse.
 • Goldstrand bulgarien karte.
 • David arquette net worth.
 • Das geheimnis der mondprinzessin ganzer film deutsch.
 • Rote rosen darsteller.
 • Kettlebell workout program.
 • Ubiquiti amplifi hd prisjakt.
 • Yanko one piece.
 • Jude law phillipa coan.
 • Message butikk oslo.
 • Guantanamo basen tortur.
 • Seo for dummies.
 • Zespół muzyczny włocławek i okolice.
 • Madcon ting & tang.
 • Hofteoperasjon martina hansen.